Người lái xe gây tai nạn cố ý bỏ chạy thì có được bảo hiểm bồi thường không?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 15/09/2023

Xin hỏi: Người lái xe gây tai nạn cố ý bỏ chạy thì có được bảo hiểm bồi thường không?- Câu hỏi của anh Vĩnh (Hà Nội).

  • Người lái xe gây tai nạn cố ý bỏ chạy thì có được bảo hiểm bồi thường không?

   Tại khoản 2 Điều 7 Nghị định 67/2023/NĐ-CP có quy định phạm vi bảo hiểm và loại trừ trách nhiệm bảo hiểm như sau:

   Phạm vi bảo hiểm và loại trừ trách nhiệm bảo hiểm

   ...

   2. Các trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm

   Doanh nghiệp bảo hiểm không có trách nhiệm bồi thường bảo hiểm trong các trường hợp sau:

   a) Hành động cố ý gây thiệt hại của chủ xe cơ giới, người lái xe hoặc người bị thiệt hại.

   b) Người lái xe gây tai nạn cố ý bỏ chạy không thực hiện trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Trường hợp người lái xe gây tai nạn cố ý bỏ chạy nhưng đã thực hiện trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới thì không thuộc trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm.

   c) Người lái xe không đủ điều kiện về độ tuổi theo quy định của Luật Giao thông đường bộ; người lái xe không có Giấy phép lái xe hoặc sử dụng Giấy phép lái xe không hợp lệ theo quy định của pháp luật về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, Giấy phép lái xe bị tẩy xóa hoặc sử dụng Giấy phép lái xe hết hạn sử dụng tại thời điểm xảy ra tai nạn hoặc sử dụng Giấy phép lái xe không phù hợp đối với xe cơ giới bắt buộc phải có Giấy phép lái xe. Trường hợp người lái xe bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe có thời hạn hoặc bị thu hồi Giấy phép lái xe thì được coi là không có Giấy phép lái xe.

   d) Thiệt hại gây ra hậu quả gián tiếp bao gồm: giảm giá trị thương mại, thiệt hại gắn liền với việc sử dụng và khai thác tài sản bị thiệt hại.

   đ) Thiệt hại đối với tài sản do lái xe điều khiển xe cơ giới mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức trị số bình thường theo hướng dẫn của Bộ Y tế; sử dụng ma túy và chất kích thích bị cấm theo quy định của pháp luật.

   e) Thiệt hại đối với tài sản bị mất cắp hoặc bị cướp trong tai nạn.

   g) Thiệt hại đối với tài sản đặc biệt bao gồm: vàng, bạc, đá quý, các loại giấy tờ có giá trị như tiền, đồ cổ, tranh ảnh quý hiếm, thi hài, hài cốt.

   h) Thiệt hại do chiến tranh, khủng bố, động đất.

   Như vậy, nếu người lái xe gây tai nạn mà cố ý bỏ chạy không thực hiện trách nhiệm dân sự của chủ xe thì doanh nghiệp bảo hiểm sẽ không phải bồi thường bảo hiểm trong trường hợp này.

   Người lái xe gây tai nạn cố ý bỏ chạy thì có được bảo hiểm bồi thường không? (Hình từ Internet)

   Bên mua bảo hiểm có trách nhiệm gì khi tai nạn xảy ra?

   Tại Điều 12 Nghị định 67/2023/NĐ-CP có quy định khi tai nạn xảy ra, bên mua bảo hiểm phải có trách nhiệm sau:

   - Thông báo ngay cho doanh nghiệp bảo hiểm vào đường dây nóng để phối hợp giải quyết, tích cực cứu chữa, hạn chế thiệt hại về sức khỏe, tính mạng và tài sản, bảo vệ hiện trường tai nạn.

   - Không được di chuyển, tháo gỡ hoặc sửa chữa tài sản khi chưa có ý kiến chấp thuận của doanh nghiệp bảo hiểm, trừ trường hợp cần thiết để đảm bảo an toàn, đề phòng hạn chế thiệt hại về sức khỏe, tính mạng và tài sản hoặc phải thi hành theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

   - Chủ động thu thập và cung cấp các tài liệu quy định trong hồ sơ bồi thường bảo hiểm thuộc trách nhiệm của bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm quy định tại Điều 13 Nghị định 67/2023/NĐ-CP.

   - Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp bảo hiểm trong quá trình xác minh các tài liệu do mình cung cấp.

   Doanh nghiệp bảo hiểm có được từ chối bán bảo hiểm đối với xe hết niên hạn không?

   Tại khoản 5 Điều 4 Nghị định 67/2023/NĐ-CP có quy định về việc từ chối bán bảo hiểm bắt buộc như sau:

   Nguyên tắc chung

   ...

   5. Doanh nghiệp bảo hiểm có quyền từ chối bán bảo hiểm bắt buộc trong các trường hợp sau:

   a) Đối với bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới:

   Xe cơ giới hết niên hạn sử dụng theo quy định của pháp luật.

   b) Đối với bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc:

   Cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ chưa được nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy theo quy định pháp luật.

   Cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ không có biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Công an có thẩm quyền hoặc biên bản kiểm tra đã quá 1 năm tính từ thời điểm lập đến thời điểm mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

   Cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ đang bị tạm đình chỉ hoặc đình chỉ hoạt động do vi phạm quy định pháp luật phòng cháy và chữa cháy.

   c) Đối với bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng:

   Bên mua bảo hiểm không đáp ứng đầy đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng quy định tại Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

   Như vậy, xe hết niên hạn thì doanh nghiệp bảo hiểm được từ chối bán bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn