Người 87 tuổi, không có lương hưu thì có được hưởng trợ cấp hằng tháng hay không?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 30/05/2022

Người 87 tuổi, không có lương hưu thì có được hưởng trợ cấp hằng tháng hay không? Mức hưởng trợ cấp xã hội đối với người 87 tuổi, không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng và trợ cấp xã hội hàng tháng? Chào anh chị, cho tôi hỏi bà tôi năm nay 87 tuổi, không có lương hưu thì có được hưởng trợ cấp hằng tháng hay không? Nhờ anh chị giải đáp, cảm ơn anh chị. 

  • Người 87 tuổi, không có lương hưu thì có được hưởng trợ cấp hằng tháng hay không?
   (ảnh minh họa)
  • Người 87 tuổi, không có lương hưu thì có được hưởng trợ cấp hằng tháng hay không?

   Tại Khoản 5 Điều 5 Nghị định 20/2021/NĐ-CP có quy định về đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng như sau:

   5. Người cao tuổi thuộc một trong các trường hợp quy định sau đây:

   a) Người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng;

   b) Người cao tuổi từ đủ 75 tuổi đến 80 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo không thuộc diện quy định ở điểm a khoản này đang sống tại địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn;

   c) Người từ đủ 80 tuổi trở lên không thuộc diện quy định tại điểm a khoản này mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng;

   d) Người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, không có điều kiện sống ở cộng đồng, đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội nhưng có người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc tại cộng đồng.

   Căn cứ theo quy định hiện hành, trong trường hợp nếu bà của bạn không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng và trợ cấp xã hội hàng tháng thì sẽ được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng.

   Mức hưởng trợ cấp xã hội đối với người 87 tuổi, không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng và trợ cấp xã hội hàng tháng?

   Tại Điểm đ Khoản 1 Điều 6 Nghị định 20/2021/NĐ-CP có quy định về mức hưởng trợ cấp xã hội đối với người 87 tuổi, không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng và trợ cấp xã hội hàng tháng như sau:

   đ) Đối với đối tượng quy định tại khoản 5 Điều 5 Nghị định này:

   - Hệ số 1,5 đối với đối tượng quy định tại điểm a khoản 5 từ đủ 60 tuổi đến 80 tuổi;

   - Hệ số 2,0 đối với đối tượng quy định tại điểm a khoản 5 từ đủ 80 tuổi trở lên;

   - Hệ số 1,0 đối với đối tượng quy định tại các điểm b và c khoản 5

   - Hệ số 3,0 đối với đối tượng quy định tại điểm d khoản 5.

   Tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 4 của Nghị định này cũng có quy định:

   2. Mức chuẩn trợ giúp xã hội áp dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2021 là 360.000 đồng/tháng.

   Tùy theo khả năng cân đối của ngân sách, tốc độ tăng giá tiêu dùng và tình hình đời sống của đối tượng bảo trợ xã hội, cơ quan có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội cho phù hợp; bảo đảm tương quan chính sách đối với các đối tượng khác.

   3. Tùy thuộc điều kiện kinh tế - xã hội tại địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định:

   a) Mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội áp dụng trên địa bàn bảo đảm không thấp hơn mức chuẩn trợ giúp xã hội và mức trợ giúp xã hội quy định tại Nghị định này;

   b) Đối tượng khó khăn khác chưa quy định tại Nghị định này được hưởng chính sách trợ giúp xã hội.

   Theo đó, mức hưởng trợ cấp xã hội đối với người 87 tuổi, không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng và trợ cấp xã hội hàng tháng tối thiểu sẽ là 360.000 đồng/tháng. Tùy theo khả năng cân đối của ngân sách, tốc độ tăng giá tiêu dùng và tình hình đời sống của đối tượng bảo trợ xã hội, cơ quan có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội cho phù hợp

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn