Mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 16/03/2022

Mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư là bao nhiêu vậy ạ? Mong được hỗ trợ theo văn bản mới nhất.

  • 1. Hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả

   Theo Điều 3 Nghị định 122/2021/NĐ-CP' onclick="vbclick('45960', '359225');" target='_blank'>Điều 3 Nghị định 122/2021/NĐ-CP quy định về hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả như sau:

   - Hình thức xử phạt chính gồm:

   + Phạt cảnh cáo;

   + Phạt tiền.

   - Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân vi phạm còn bị áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả được quy định cụ thể tại các điều từ Chương II đến Chương V Nghị định này.

   2. Mức phạt tiền

   Tại Điều 4 Nghị định 122/2021/NĐ-CP quy định về mức phạt tiền như sau:

   - Mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm hành chính tại Nghị định này được quy định như sau:

   + Trong lĩnh vực đầu tư là 300.000.000 đồng;

   + Trong lĩnh vực đấu thầu là 300.000.000 đồng;

   + Trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp là 100.000.000 đồng;

   + Trong lĩnh vực quy hoạch là 500.000.000 đồng.

   - Mức phạt tiền quy định tại Nghị định này là mức phạt áp dụng đối với tổ chức (trừ mức phạt quy định tại điểm c khoản 2 Điều 28; điểm a và điểm b khoản 2 Điều 38; Điều 62 và Điều 63 Nghị định này là mức phạt áp dụng đối với cá nhân). Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với cá nhân bằng 1/2 (một phần hai) mức phạt tiền đối với tổ chức.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn