Mẫu đơn xin nghỉ dưỡng sức sau sinh mới nhất hiện nay?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 20/09/2023

Xin hỏi: Mẫu đơn xin nghỉ dưỡng sức sau sinh mới nhất hiện nay? Thời hạn được nhận trợ cấp dưỡng sức sau sinh là bao nhiêu ngày?- Câu hỏi của chị Trúc (Ninh Thuận).

  • Mẫu đơn xin nghỉ dưỡng sức sau sinh mới nhất hiện nay?

   Anh/chị có thể tham khảo mẫu đơn xin nghỉ dưỡng sức sau sinh sau đây:

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   ĐƠN XIN NGHỈ DƯỠNG SỨC SAU SINH

   Kính gửi: - Ban Giám đốc Công ty......................................

   - Trưởng phòng Nhân sự

   - Trưởng phòng................................................

   Tên tôi là: ...................................................................................................

   Ngày, tháng, năm sinh:...............................................................................

   Số CMND: ………………… Ngày cấp: ……………. Nơi cấp:………….….

   Địa chỉ nơi ở hiện tại: .............................................................................

   Đơn vị công tác: ............................................... Chức vụ: .................

   Điện thoại liên hệ: ..................................................................................

   Ngày …… tháng….. năm.…, tôi có sinh con thứ ……… (Sinh mổ/sinh thường) và đã được nghỉ chế độ thai sản theo quy định của nhà nước là ……. tháng (từ ngày ..…/……/…… đến ngày ……/……/…..).

   Tuy nhiên, do sức khỏe còn yếu, không đảm bảo để tiếp tục làm việc nên tôi làm đơn này xin nghỉ chế độ dưỡng sức sau sinh là …… ngày (từ ngày ..…/……/…… đến ngày ……/……/…..).

   Kính đề nghị Ban Giám đốc Công ty, Quý phòng ban xem xét, tạo điều kiện giúp đỡ tôi.

   Tôi cam kết sẽ trở lại làm việc đúng thời gian nêu trên và chấp hành đầy đủ các nội quy của công ty .

   Tôi xin chân thành cảm ơn.

   …………, ngày …… tháng …… năm…….

   Giám đốc

   (Duyệt)

   Phòng Nhân sự

   (Xác nhận)

   Người quản lý

   (Xác nhận)

   Người làm đơn

   (Ký, ghi rõ họ tên)

   Thời hạn được nhận trợ cấp dưỡng sức sau sinh là bao nhiêu ngày?

   Tại Điều 103 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về giải quyết hưởng trợ cấp dưỡng sức sau thai sản như sau:

   Giải quyết hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản

   1. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày người lao động đủ điều kiện hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản, người sử dụng lao động lập danh sách và nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

   2. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

   Tại khoản 4 Điều 5 Quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, chi trả các chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp ban hành kèm theo Quyết định 166/QĐ-BHXH năm 2019 quy định về trách nhiệm giải quyết và chi trả chế độ thai sản như sau:

   Trách nhiệm giải quyết và chi trả

   ...

   4. Thời hạn giải quyết và chi trả

   4.1. Trường hợp đơn vị SDLĐ đề nghị: Tối đa 06 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.

   4.2. Trường hợp người lao động, thân nhân người lao động nộp hồ sơ trực tiếp cho cơ quan BHXH: Tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

   ...

   Như vậy, thời hạn được nhận trợ cấp dưỡng sức sau sinh là:

   - Tối đa 16 ngày nếu người sử dụng lao động nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp sau sinh cho người lao động;

   - Tối đa 13 ngày nếu người lao động, thân nhân người lao động trực tiếp nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp sau sinh cho người lao động.

   Mẫu đơn xin nghỉ dưỡng sức sau sinh mới nhất hiện nay? (Hình từ Internet)

   Hồ sơ nghỉ dưỡng sức sau sinh bao gồm giấy tờ gì?

   Tại điểm 2.4 khoản 2 Điều 4 Quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp ban hành kèm theo Quyết định 166/QĐ-BHXH năm 2019 có quy định về giấy tờ nghỉ dưỡng sức sau sinh như sau:

   Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

   2. Tiếp nhận hồ sơ giấy do đơn vị SDLĐ nộp theo hướng dẫn tại điểm 2.1, 2.2, 2.4 khoản này và hồ sơ do người lao động, thân nhân người lao động nộp theo hướng dẫn tại điểm 2.3 khoản này với thành phần hồ sơ cho từng loại chế độ như sau:

   ...

   2.4. Trường hợp hưởng DSPHSK sau ốm đau, thai sản, TNLĐ, BNN: Hồ sơ theo quy định tại khoản 3 Điều 100, khoản 5 Điều 101 Luật BHXH; khoản 1 Điều 60 Luật ATVSLĐ là Danh sách 01B-HSB do đơn vị SDLĐ lập.

   Tại khoản 5 Điều 101 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 có quy định hồ sơ hưởng chế độ thai sản như sau:

   Hồ sơ hưởng chế độ thai sản

   1. Hồ sơ hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con bao gồm:

   a) Bản sao giấy khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con;

   b) Bản sao giấy chứng tử của con trong trường hợp con chết, bản sao giấy chứng tử của mẹ trong trường hợp sau khi sinh con mà mẹ chết;

   c) Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về tình trạng người mẹ sau khi sinh con mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con;

   d) Trích sao hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của người mẹ trong trường hợp con chết sau khi sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh;

   đ) Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc lao động nữ phải nghỉ việc để dưỡng thai đối với trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 31 của Luật này.

   ...

   Như vậy, nghỉ dưỡng sức sau sinh cần giấy tờ sau:

   - Bản sao giấy khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con;

   - Bản sao giấy chứng tử của con trong trường hợp con chết, bản sao giấy chứng tử của mẹ trong trường hợp sau khi sinh con mà mẹ chết;

   - Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về tình trạng người mẹ sau khi sinh con mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con;

   - Trích sao hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của người mẹ trong trường hợp con chết sau khi sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh;

   - Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc lao động nữ phải nghỉ việc để dưỡng thai đối với trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

   Ngoài ra còn có Danh sách 01B-HSB do đơn vị SDLĐ lập.

   Trân trọng

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn