Mất sổ bảo hiểm xã hội có rút bảo hiểm xã hội 1 lần được không?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 22/12/2022

Mất sổ bảo hiểm xã hội có rút bảo hiểm xã hội 1 lần được không? Nộp hồ sơ rút bảo hiểm xã hội 1 lần thì bao nhiêu lâu được trả tiền? Xin cấp lại sổ bảo hiểm xã hội để rút bảo hiểm xã hội 1 lần có lâu không? 

Xin chào ban biên tập, tôi vừa rồi có mất sổ bảo hiểm xã hội, bây giờ có nhu cầu muốn rút bảo hiểm xã hội 1 lần thì không biết có thể rút được không? Xin rút bảo hiểm xã hội 1 lần thì bao lâu họ giải quyết trả tiền cho? Xin được giải đáp.

  • Mất sổ bảo hiểm xã hội có rút bảo hiểm xã hội 1 lần được không?

   Căn cứ Điều 109 Luật Bảo hiểm xã hội 2014' onclick="vbclick('3F674', '384906');" target='_blank'>Điều 109 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần như sau:

   1. Sổ bảo hiểm xã hội.

   2. Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần của người lao động.

   3. Đối với người ra nước ngoài để định cư phải nộp thêm bản sao giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc thôi quốc tịch Việt Nam hoặc bản dịch tiếng Việt được chứng thực hoặc công chứng một trong các giấy tờ sau đây:

   a) Hộ chiếu do nước ngoài cấp;

   b) Thị thực của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp có xác nhận việc cho phép nhập cảnh với lý do định cư ở nước ngoài;

   c) Giấy tờ xác nhận về việc đang làm thủ tục nhập quốc tịch nước ngoài; giấy tờ xác nhận hoặc thẻ thường trú, cư trú có thời hạn từ 05 năm trở lên của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp.

   4. Trích sao hồ sơ bệnh án trong trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 60 và điểm c khoản 1 Điều 77 của Luật này.

   5. Đối với người lao động quy định tại Điều 65 và khoản 5 Điều 77 của Luật này thì hồ sơ hưởng trợ cấp một lần được thực hiện theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.

   Như vậy, trường hợp anh/chị mất sổ bảo hiểm xã hội thì hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần không đủ, do đó sẽ không thể rút bảo hiểm xã hội 1 lần được. Trường hợp này anh/chị có thể lên cơ quan bảo hiểm xã hội làm hồ sơ xin cấp lại sổ bảo hiểm xã hội.

   Hình từ Internet

   Nộp hồ sơ rút bảo hiểm xã hội 1 lần thì bao nhiêu lâu được trả tiền?

   Theo Điều 110 Luật Bảo hiểm xã hội 2014' onclick="vbclick('3F674', '384906');" target='_blank'>Điều 110 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định giải quyết hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần như sau:

   1. Trong thời hạn 30 ngày tính đến thời điểm người lao động được hưởng lương hưu, người sử dụng lao động nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 108 của Luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

   2. Trong thời hạn 30 ngày tính đến thời điểm người lao động được hưởng lương hưu, người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện nộp hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều 108 của Luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

   3. Trong thời hạn 30 ngày tính đến thời điểm người lao động đủ điều kiện và có yêu cầu hưởng bảo hiểm xã hội một lần nộp hồ sơ quy định tại Điều 109 của Luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

   4. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với người hưởng lương hưu hoặc trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với trường hợp hưởng bảo hiểm xã hội một lần, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

   Theo đó, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ giải quyết trong thời hạn 30 ngày tính đến thời điểm người lao động đủ điều kiện và có yêu cầu hưởng bảo hiểm xã hội một lần nộp hồ sơ.

   Trường hợp đã đủ điều kiện hưởng thì trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với trường hợp hưởng bảo hiểm xã hội một lần, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động.

   Xin cấp lại sổ bảo hiểm xã hội để rút bảo hiểm xã hội 1 lần có lâu không?

   Tại Điều 99 Luật Bảo hiểm xã hội 2014' onclick="vbclick('3F674', '384906');" target='_blank'>Điều 99 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định giải quyết đăng ký tham gia và cấp sổ bảo hiểm xã hội như sau:

   1. Việc giải quyết đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu như sau:

   a) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc tuyển dụng, người sử dụng lao động nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 97 của Luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội;

   b) Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện nộp hồ sơ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 97 của Luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

   2. Người lao động nộp hồ sơ cấp lại sổ bảo hiểm xã hội theo quy định tại khoản 2 Điều 97 của Luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

   3. Cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm cấp sổ bảo hiểm xã hội trong thời hạn sau đây:

   a) 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc lần đầu;

   b) 07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lần đầu;

   c) 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với trường hợp cấp lại sổ bảo hiểm xã hội; trường hợp quá trình xác minh thời gian đóng bảo hiểm xã hội phức tạp thì không quá 45 ngày. Trường hợp không cấp thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

   d) 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với trường hợp điều chỉnh thông tin tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động thì cơ quan bảo hiểm xã hội phải cấp lại sổ bảo hiểm xã hội. Trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

   4. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết trình tự, thủ tục tham gia và giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều 2 của Luật này.

   Như vậy, anh/chị xin cấp lại sổ bảo hiểm xã hội thì sẽ được cơ quan bảo hiểm cấp lại trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Trường hợp quá trình xác minh thời gian đóng bảo hiểm xã hội phức tạp thì không quá 45 ngày. Nếu cơ quan bảo hiểm không cấp lại thì sẽ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn