Đóng BHXH 19 năm có được nhận lương hưu hàng tháng không? Chưa đóng đủ thì có bảo lưu đóng được không?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 01/03/2022

Đóng bảo hiểm 19 năm có được nhận lương hưu hàng tháng không? Chế độ bảo lưu đối với người đóng chưa đủ thời gian BHXH để nhận lương hưu như thế nào? Tôi là lao động nữ đã đóng bảo hiểm xã hội được 19 năm và tháng 06 này về hưu. Xin hỏi là số năm đóng BHXH của tôi đủ nhận lương hưu chưa? Nếu chứ thì có thể bảo lưu việc đóng bảo hiểm xã hội đóng đủ để nhận lương hưu không?

  • Đóng BHXH 19 năm có được nhận lương hưu hàng tháng không? Chưa đóng đủ thì có bảo lưu đóng được không?
   (ảnh minh họa)
  • Đóng bảo hiểm 19 năm có được nhận lương hưu hàng tháng không?

   Căn cứ Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về mức lương hưu hằng tháng như sau:

   1. Từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành cho đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

   Căn cứ theo 2 Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về thời gian đóng bảo hiểm xã hội được nhận lương hưu như sau:

   Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

   - Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

   - Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

   Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

   Như vậy, theo quy định hiện hành đối chiếu với trường hợp mà chị đề cập thì từ 2018 trở đi lao động nữ nghỉ hưu cần có thời gian đóng BHXH là 15 năm so với trường hợp của bạn là lao động nữ nên đã đủ thời gian để nhận lương hưu. Việc bạn dư thời gian đóng là 4 năm thì mỗi năm chị sẽ được nhận thêm 2%. Do đó mức nhận hiện tại của chị là 53%.

   Thiếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội có được bảo lưu?

   Bên cạnh đó, tại Điều 73 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 sửa đổi bởi Điểm c Khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động 2019 quy định về điều kiện nhận bảo hiểm xã hội như sau:

   1. Người lao động hưởng lương hưu khi có đủ các điều kiện sau đây:

   a) Đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động;

   b) Đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên

   2. Người lao động đã đủ điều kiện về tuổi theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 20 năm thì được đóng cho đến khi đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

   Bên cạnh đó tại Điều 61 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về việc bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội như sau:

   Người lao động khi nghỉ việc mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 54 và Điều 55 của Luật này hoặc chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định tại Điều 60 của Luật này thì được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội.

   Theo đó, người lao động khi chưa đủ thời gian đóng BHXH có thể trả cho đủ 20 năm đóng BHXH để nhận lương hưu hàng tháng. Bên cạnh đó, trong trường hợp chưa có điều kiện đóng BHXH ngay thì người lao động có thể bảo lưu thời gian đóng BHXH.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn