Đóng bảo hiểm cho người lao động

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 06/09/2016

Công ty Cháu là công ty TNHH MTV... Mà công ty mới đi vào hoạt động, chưa có doanh thu. Nếu giờ bên cháu đòng BH cho 30 nhân viên thì doanh thu không phù hợp với chi phí.. Không biết trường hợp ý sẽ đánh động tới cơ quan nào. Trường hợp thứ 2, nếu bên cháu chia ra, 1 số ít cho công ty và 1 số ít chia cho nhà thuốc đóng BH. Việc đóng BH nhà thuốc cá nhân có thể tự mua được có những điều gì khác với đóng theo công ty? Và liệu cháu làm theo trường hợp 2 có được không ạ,

    • Luật sư trả lời như sau:1/ Khi mà công ty chưa có doanh thu mà phải trích đóng BHXH thì đúng là không biết lấy từ nguồn nào phải không? Tuy nhiên, vấn đề đó pháp luật không đề cập mà chỉ quy định rằng nếu có giao kết hợp đồng lao động có thời gian tư đủ 3 tháng trở lên thì phải tham gia BHXH bắt buộc cho người lao động. Sắp tới đây thời gian hợp đồng lao động từ đủ 2 tháng là phải tham gia BHXH đấy. 2/ Đơn vị nào ký hợp đồng lao động thì phải có trách nhiệm tham gia BHXH cho người lao động theo quy định trên chứ không thể đưa xuống đơn vị trực thuộc được.

    Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

    Căn cứ pháp lý của tình huống
    THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
    Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn