Điều kiện cán bộ không chuyên trách xã được lương hưu

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 07/09/2016

Cử tri Thành phố Hải Phòng, các tỉnh Thái Bình, Vĩnh Phúc đề nghị Chính phủ xem xét quy định tính cộng dồn thời gian đóng BHXH để đảm bảo chế độ hưu trí cho các nhóm đối tượng là cán bộ xã, phường, cán bộ cơ sở có thời gian công tác trong quân ngũ nhưng không thuộc đối tượng được quy định tại Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23/01/1998; các đối tượng có thời gian công tác Đảng, đoàn thể tại xã, phường nhưng điều chuyển công tác tại Hợp tác xã nay trở lại công tác tại tổ chức Đảng, đoàn thể khi tính thời gian đóng BHXH. Cử tri tỉnh Bắc Kạn đề nghị nghiên cứu có chính sách cho cán bộ không chuyên trách cấp xã nhất là cấp phó các tổ chức chính trị - xã hội được truy nộp BHXH khi đủ tuổi nghỉ hưu, nhưng chưa đủ thời gian đóng BHXH có thời gian công tác liên tục từ 18 đến dưới 20 năm. Đề nghị nghiên cứu có chính sách cho các đối tượng cán bộ đã công tác tại các xã, phường sau đó không tái cử và không tham gia công tác, nhưng sau đó lại tiếp tục được tái cử thì được cộng nối thời gian để tính BHXH.

  • Việc tính cộng nối thời gian phục vụ trong quân đội đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ trước ngày 15/12/1993, sau đó chuyển sang làm việc có tham gia đóng BHXH bắt buộc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (trong đó bao gồm cả cán bộ xã, phường thị trấn như cử tri kiến nghị) đã được quy định tại Nghị định số 153/2013/NĐ-CP ngày 8/11/2013 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 101/2014/TTLT/BQP-BCA-BLĐTBXH ngày 4/8/2014 của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

   Việc tính cộng nối thời gian công tác đối với cán bộ xã, phường, thị trấn được quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 8/4/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP; Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT/BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 27/5/2010 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP và Thông tư số 24/2013/TT-BLĐTBXH ngày 17/10/2013 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 29/2013/NĐ-CP.

   Theo đó, đối với cán bộ cấp xã giữ chức danh theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP có thời gian gián đoạn trước tháng 1/1998 không quá 12 tháng thì được cộng nối thời gian công tác trước đó với thời gian công tác sau này để tính hưởng BHXH (bao gồm cả trường hợp được điều động, tuyển dụng vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội trước ngày 1/1/1998).

   Luật BHXH năm 2014 có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2016, trong đó quy định người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc; đồng thời cũng quy định người tham gia BHXH đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng BHXH chưa đủ 20 năm thì được lựa chọn đóng BHXH tự nguyện cho đến khi đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

   Như vậy, khi Luật BHXH năm 2014 có hiệu lực thi hành thì những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn như kiến nghị của cử tri (khi hết tuổi lao động có thời gian đóng BHXH từ đủ 18 năm đến dưới 20 năm) sẽ được đóng một lần cho những năm còn thiếu để được hưởng lương hưu ngay khi hết tuổi lao động.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn