Có nồng độ cồn gây tai nạn giao thông vẫn có thể được bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới chi trả?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 17/09/2023

Xin hỏi: Có nồng độ cồn gây tai nạn giao thông vẫn có thể được bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới chi trả? - Câu hỏi của anh Luân (Kiên Giang).

  • Có nồng độ cồn gây tai nạn giao thông vẫn có thể được bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới chi trả?

   Tại Điều 13 Nghị định 03/2021/NĐ-CP (hết hiệu lực từ ngày 06/9/2023) quy định về loại trừ trách nhiệm bảo hiểm như sau:

   Loại trừ trách nhiệm bảo hiểm

   Doanh nghiệp bảo hiểm không bồi thường thiệt hại đối với các trường hợp sau:

   ...

   4. Thiệt hại gây ra hậu quả gián tiếp bao gồm: giảm giá trị thương mại, thiệt hại gắn liền với việc sử dụng và khai thác tài sản bị thiệt hại.

   5. Thiệt hại đối với tài sản do lái xe điều khiển xe mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn, sử dụng ma túy và chất kích thích bị cấm theo quy định của pháp luật.

   ...

   Tại Điều 7 Nghị định 67/2023/NĐ-CP quy định về phạm vi bảo hiểm và loại trừ trách nhiệm bảo hiểm như sau:

   Phạm vi bảo hiểm và loại trừ trách nhiệm bảo hiểm

   ...

   2. Các trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm

   Doanh nghiệp bảo hiểm không có trách nhiệm bồi thường bảo hiểm trong các trường hợp sau:

   a) Hành động cố ý gây thiệt hại của chủ xe cơ giới, người lái xe hoặc người bị thiệt hại.

   b) Người lái xe gây tai nạn cố ý bỏ chạy không thực hiện trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Trường hợp người lái xe gây tai nạn cố ý bỏ chạy nhưng đã thực hiện trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới thì không thuộc trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm.

   c) Người lái xe không đủ điều kiện về độ tuổi theo quy định của Luật Giao thông đường bộ; người lái xe không có Giấy phép lái xe hoặc sử dụng Giấy phép lái xe không hợp lệ theo quy định của pháp luật về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, Giấy phép lái xe bị tẩy xóa hoặc sử dụng Giấy phép lái xe hết hạn sử dụng tại thời điểm xảy ra tai nạn hoặc sử dụng Giấy phép lái xe không phù hợp đối với xe cơ giới bắt buộc phải có Giấy phép lái xe. Trường hợp người lái xe bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe có thời hạn hoặc bị thu hồi Giấy phép lái xe thì được coi là không có Giấy phép lái xe.

   d) Thiệt hại gây ra hậu quả gián tiếp bao gồm: giảm giá trị thương mại, thiệt hại gắn liền với việc sử dụng và khai thác tài sản bị thiệt hại.

   đ) Thiệt hại đối với tài sản do lái xe điều khiển xe cơ giới mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức trị số bình thường theo hướng dẫn của Bộ Y tế; sử dụng ma túy và chất kích thích bị cấm theo quy định của pháp luật.

   ...

   Như vậy, so với Nghị định 03/2021/NĐ-CP chỉ cần thiệt hại do người lái xe có nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở thì bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới sẽ không phải bồi thường (không quy định giới hạn mức nồng độ cồn trong máu và hơi thở cho phép của người lái xe).

   Tuy nhiên, theo Nghị định 67/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 06/9/2023 thì bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới vẫn sẽ bồi thường thiệt hại đối với tài sản do lái xe mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn không vượt mức trị số bình thường theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

   Mặt khác, theo hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Hóa sinh ban hành kèm theo Quyết định 320/QĐ-BYT năm 2014 có quy định nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở ở mức bình thường là < 10.9 mmol/L

   Do đó, người lái xe trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn không vượt mức trị số bình thường theo hướng dẫn của Bộ Y tế thì vẫn có thể được bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới chi trả.

   Có nồng độ cồn gây tai nạn giao thông vẫn được bảo hiểm chi trả? (Hình từ Internet)

   Những thiệt hại nào sẽ được doanh nghiệp bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự bồi thường?

   Tại khoản 1 Điều 7 Nghị định 67/2023/NĐ-CP có quy định thiệt hại sẽ được doanh nghiệp bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự bồi thường bao gồm:

   - Thiệt hại ngoài hợp đồng về sức khỏe, tính mạng và tài sản đối với người thứ ba do xe cơ giới tham gia giao thông, hoạt động gây ra.

   - Thiệt hại về sức khỏe, tính mạng của hành khách trên chiếc xe đó do xe cơ giới tham gia giao thông, hoạt động gây ra.

   Giới hạn trách nhiệm bồi thường bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới 2023 là bao nhiêu?

   Tại Điều 6 Nghị định 67/2023/NĐ-CP quy định về giới hạn trách nhiệm bồi thường bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới 2023 là:

   (1) Thiệt hại về sức khỏe, tính mạng do xe cơ giới gây ra là 150 triệu đồng cho một người trong một vụ tai nạn.

   (2)Thiệt hại về tài sản:

   - Do xe mô tô hai bánh; xe mô tô ba bánh; xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự theo quy định của Luật Giao thông đường bộ 2008 gây ra là 50 triệu đồng trong một vụ tai nạn.

   - Do xe ô tô; máy kéo; rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi xe ô tô, máy kéo theo quy định của Luật Giao thông đường bộ 2008 gây ra là 100 triệu đồng trong một vụ tai nạn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn