Có được mua 02 bảo hiểm cho 01 tài sản hay không?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 06/07/2022

Có được mua 02 bảo hiểm cho 01 tài sản hay không? Trường hợp 01 tài sản có 02 bảo hiểm thì sẽ tiến hành bồi thường như thế nào?

Chào anh chị, cho tôi hỏi tôi đang có căn biệt thự ở Đà Lạt, anh chị cho tôi hỏi tôi có được mua 02 bảo hiểm cho căn biệt thự của tôi hay không? Nhờ anh chị tư vấn, cảm ơn anh chị đã hỗ trợ.

 

  • Có được mua 02 bảo hiểm cho 01 tài sản hay không?

   Tại Khoản 1 Điều 44 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000 có quy định về bảo hiểm trùng như sau:

   1. Hợp đồng bảo hiểm tài sản trên giá trị là hợp đồng trong đó số tiền bảo hiểm cao hơn giá thị trường của tài sản được bảo hiểm tại thời điểm giao kết hợp đồng. Doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm không được giao kết hợp đồng bảo hiểm tài sản trên giá trị.

   Căn cứ theo quy định hiện hành, bạn có thể tiến hành mua 02 bảo hiểm cho 01 tài sản.

   Trường hợp 01 tài sản có 02 bảo hiểm thì sẽ tiến hành bồi thường như thế nào?

   Tại Khoản 2 Điều 44 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000 có quy định về hợp đồng bảo hiểm trùng như sau:

   2. Trong trường hợp các bên giao kết hợp đồng bảo hiểm trùng, khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, mỗi doanh nghiệp bảo hiểm chỉ chịu trách nhiệm bồi thường theo tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm đã thoả thuận trên tổng số tiền bảo hiểm của tất cả các hợp đồng mà bên mua bảo hiểm đã giao kết. Tổng số tiền bồi thường của các doanh nghiệp bảo hiểm không vượt quá giá trị thiệt hại thực tế của tài sản.

   Theo đó, trường hợp 01 tài sản có 02 bảo hiểm thì sẽ tiến hành bồi thường theo tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm đã thoả thuận trên tổng số tiền bảo hiểm của tất cả các hợp đồng mà bên mua bảo hiểm đã giao kết. Đồng thời, số tiền bồi thường tài sản không được vượt giá trị thiệt hại trên thực tế của tài sản.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn