Có được hoàn phí bảo hiểm đã đóng khi bán xe không?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 15/09/2023

Xin hỏi: Có được hoàn phí bảo hiểm đã đóng khi bán xe không?- Câu hỏi của anh Nghiêm (Bình Phước).

  • Có được hoàn phí bảo hiểm đã đóng khi bán xe không?

   Tại khoản 3 Điều 9 Nghị định 67/2023/NĐ-CP có quy định về thời hạn bảo hiểm như sau:

   Thời hạn bảo hiểm

   1. Thời hạn bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới tối thiểu là 1 năm và tối đa là 3 năm, trừ các trường hợp thời hạn bảo hiểm dưới 1 năm sau đây:

   a) Xe cơ giới nước ngoài tạm nhập, tái xuất có thời hạn tham gia giao thông trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dưới 1 năm.

   b) Xe cơ giới có niên hạn sử dụng nhỏ hơn 1 năm theo quy định của pháp luật.

   c) Xe cơ giới thuộc đối lượng đăng ký tạm thời theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an.

   2. Trường hợp chủ xe cơ giới có nhiều xe tham gia bảo hiểm vào nhiều thời điểm khác nhau trong năm nhưng đến năm tiếp theo có nhu cầu đưa về cùng một thời điểm bảo hiểm để quản lý, thời hạn bảo hiểm của các xe này có thể nhỏ hơn 1 năm và bằng thời gian hiệu lực còn lại của hợp đồng bảo hiểm giao kết đầu tiên của năm đó. Thời hạn bảo hiểm của năm tiếp theo đối với các hợp đồng bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm sau khi được đưa về cùng thời điểm thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều này.

   3. Trong thời hạn còn hiệu lực ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm, nếu có sự chuyển quyền sở hữu xe cơ giới, chủ xe cơ giới cũ có quyền chấm dứt thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo quy định tại Điều 11 Nghị định này.

   Tại Điều 11 Nghị định 67/2023/NĐ-CP có quy định về hoàn phí bảo hiểm sau khi chấm dứt thực hiện hợp đồng bảo hiểm như sau:

   Chấm dứt thực hiện hợp đồng bảo hiểm và hậu quả pháp lý của việc chấm dứt thực hiện hợp đồng bảo hiểm

   Trường hợp xe cơ giới bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an, hợp đồng bảo hiểm chấm dứt kể từ thời điểm bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe. Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm hoàn phí bảo hiểm đã đóng cho bên mua bảo hiểm tương ứng với thời hạn còn lại của hợp đồng bảo hiểm kể từ thời điểm hợp đồng bảo hiểm chấm dứt.

   Như vậy, nếu bán xe mà Giấy chứng nhận bảo hiểm còn hiệu lực thì chủ xe cũ có quyền chấm dứt thực hiện hợp đồng bảo hiểm và có thể yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm hoàn phí bảo hiểm tương ứng với thời hạn còn lại của hợp đồng.

   Giới hạn trách nhiệm của bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới 2023 là bao nhiêu?

   Tại Điều 6 Nghị định 67/2023/NĐ-CP quy định về giới hạn trách nhiệm bảo hiểm như sau:

   - Đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng do xe cơ giới gây ra: 150 triệu đồng cho một người trong một vụ tai nạn.

   - Đối với thiệt hại về tài sản:

   + Do xe mô tô hai bánh; xe mô tô ba bánh; xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự theo quy định của Luật Giao thông đường bộ 2008 gây ra: 50 triệu đồng trong một vụ tai nạn.

   + Do xe ô tô; máy kéo; rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi xe ô tô, máy kéo theo quy định của Luật Giao thông đường bộ 2008 gây ra: 100 triệu đồng trong một vụ tai nạn.

   Giấy chứng nhận bảo hiểm khi mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự bao gồm những nội dung gì?

   Tại Điều 10 Nghị định 67/2023/NĐ-CP có quy định về giấy chứng nhận bảo hiểm như sau:

   Giấy chứng nhận bảo hiểm

   1. Khi mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, chủ xe cơ giới được doanh nghiệp bảo hiểm cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm. Mỗi xe cơ giới được cấp 1 Giấy chứng nhận bảo hiểm. Chủ xe cơ giới bị mất Giấy chứng nhận bảo hiểm phải có văn bản đề nghị doanh nghiệp bảo hiểm cấp lại Giấy chứng nhận bảo hiểm.

   2. Giấy chứng nhận bảo hiểm do doanh nghiệp bảo hiểm chủ động thiết kế và phải bao gồm các nội dung sau đây:

   a) Tên, địa chỉ, số điện thoại (nếu có) của chủ xe cơ giới.

   b) Biển số xe và số khung, số máy.

   c) Loại xe, trọng tải, số chỗ, mục đích sử dụng đối với xe ô tô.

   d) Tên, địa chỉ, số điện thoại đường dây nóng của doanh nghiệp bảo hiểm.

   đ) Giới hạn trách nhiệm bảo hiểm đối với người thứ ba.

   e) Trách nhiệm của chủ xe cơ giới, người lái xe khi xảy ra tai nạn.

   g) Thời hạn bảo hiểm, phí bảo hiểm, thời hạn thanh toán phí bảo hiểm.

   h) Ngày, tháng, năm cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm.

   i) Mã số, mã vạch được đăng ký, quản lý và sử dụng theo quy định của pháp luật để lưu trữ, chuyển tải và truy xuất thông tin định danh doanh nghiệp bảo hiểm và định danh sản phẩm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

   3. Trường hợp cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử, doanh nghiệp bảo hiểm phải tuân thủ các quy định của Luật Giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn thi hành; Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử phải tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành và phản ánh đầy đủ các nội dung quy định tại khoản 2 Điều này.

   Như vậy, giấy chứng nhận bảo hiểm khi mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự bao gồm những nội dung sau:

   - Tên, địa chỉ, số điện thoại (nếu có) của chủ xe cơ giới.

   - Biển số xe và số khung, số máy.

   - Loại xe, trọng tải, số chỗ, mục đích sử dụng đối với xe ô tô.

   - Tên, địa chỉ, số điện thoại đường dây nóng của doanh nghiệp bảo hiểm.

   - Giới hạn trách nhiệm bảo hiểm đối với người thứ ba.

   - Trách nhiệm của chủ xe cơ giới, người lái xe khi xảy ra tai nạn.

   - Thời hạn bảo hiểm, phí bảo hiểm, thời hạn thanh toán phí bảo hiểm.

   - Ngày, tháng, năm cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm.

   - Mã số, mã vạch được đăng ký, quản lý và sử dụng theo quy định của pháp luật để lưu trữ, chuyển tải và truy xuất thông tin định danh doanh nghiệp bảo hiểm và định danh sản phẩm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn