Có được đóng bảo hiểm nhân thọ thành nhiều lần hay không?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 02/07/2022

Có được đóng bảo hiểm nhân thọ thành nhiều lần hay không? Bên bán bảo hiểm nhân thọ có được khởi kiện khi khách hàng không đóng bảo hiểm hay không?

Chào anh chị, cho tôi hỏi tôi đang có nhu cầu mua bảo hiểm nhân thọ cho tương lai, anh chị cho tôi hỏi tôi có được lựa chọn phương thức thanh toán nhiều lần hay không? Nhờ anh chị tư vấn, cảm ơn anh chị đã hỗ trợ.

  • Có được đóng bảo hiểm nhân thọ thành nhiều lần hay không?

   Tại Điều 35 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000 có quy định về đóng phí bảo hiểm nhân thọ như sau:

   1. Bên mua bảo hiểm có thể đóng phí bảo hiểm một lần hoặc nhiều lần theo thời hạn, phương thức thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

   2. Trong trường hợp phí bảo hiểm được đóng nhiều lần và bên mua bảo hiểm đã đóng một hoặc một số lần phí bảo hiểm nhưng không thể đóng được các khoản phí bảo hiểm tiếp theo thì sau thời hạn 60 ngày, kể từ ngày gia hạn đóng phí, doanh nghiệp bảo hiểm có quyền đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng, bên mua bảo hiểm không có quyền đòi lại khoản phí bảo hiểm đã đóng nếu thời gian đã đóng phí bảo hiểm dưới hai năm, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.

   3. Trong trường hợp bên mua bảo hiểm đã đóng phí bảo hiểm từ hai năm trở lên mà doanh nghiệp bảo hiểm đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng theo quy định tại khoản 2 Điều này thì doanh nghiệp bảo hiểm phải trả cho bên mua bảo hiểm giá trị hoàn lại của hợp đồng bảo hiểm, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.

   4. Các bên có thể thoả thuận khôi phục hiệu lực hợp đồng bảo hiểm đã bị đơn phương đình chỉ thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều này trong thời hạn hai năm, kể từ ngày bị đình chỉ và bên mua bảo hiểm đã đóng số phí bảo hiểm còn thiếu.

   Căn cứ theo quy định hiện hành, bạn có thể tiến hành đóng phí bảo hiểm nhân thọ thành nhiều lần, phương thức đóng phí sẽ được thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

   Bên bán bảo hiểm nhân thọ có được khởi kiện khi khách hàng không đóng bảo hiểm hay không?

   Điều 36 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000 có quy định về vấn đề khởi kiện đòi đóng phí bảo hiểm như sau:

   Trong bảo hiểm con người, nếu bên mua bảo hiểm không đóng hoặc đóng không đủ phí bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm không được khởi kiện đòi bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm.

   Theo đó, trong trường hợp bên khách hàng không đóng bảo hiểm thì bên bán bảo hiểm nhân thọ không được khởi kiện khách hàng.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn