Có được đóng bảo hiểm cho những năm còn thiếu để hưởng lương hưu?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 09/03/2020

Ban biên tập cho tôi hỏi: Trường hợp người lao động cuối năm 2019 đủ 60 tuổi, đóng BHXH 17 năm liên tục. Hỏi, khi nghỉ hưu, tôi có được đóng bù 3 năm BHXH để được hưởng lương hưu hàng tháng không?

 

  • Có được đóng bảo hiểm cho những năm còn thiếu để hưởng lương hưu?
   (ảnh minh họa)
  • Theo Khoản 1 Điều 5 Nghị định 134/2015/NĐ-CP quy định: Thời gian tính hưởng chế độ hưu trí là tổng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện, không bao gồm thời gian đã tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

   Và theo quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP thì:

   1. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được chọn một trong các phương thức đóng sau đây để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất:

   Đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia bảo hiểm xã hội đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

   => Như vậy, trường hợp người lao động sau khi đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đã nghỉ hưu những vẫn chưa đủ thời gian tham BHXH để hưởng lương hưu thì có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí.

   Trường hợp người lao động đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng 1 lần cho những năm còn thiếu cho đủ 20 năm tham gia BHXH để đủ điều kiện hưởng lương hưu.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn