Chi phí điều trị Tai nạn lao động.

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 30/08/2016

Tôi xin hỏi về chế độ tai nạn lao động: Đơn vị tôi có một người bị tai nạn giao thông trên đường đi làm về ngày 1/7/2014 trong thời gian hợp lý nên theo biên bản điều tra lao động của cơ quan tôi là trường hợp tai nạn lao động, tôi xin hỏi là toàn bộ chi phí khám chữa bệnh là do cơ quan tôi phải chi trả hay có được bảo hiểm y tế chi trả phần nào không? Vì theo Luật lao động tại điều 144 có qui định như sau: "Điều 144. Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 1. Thanh toán phần chi phí đồng chi trả và những chi phí không nằm trong danh mục do bảo hiểm y tế chi trả đối với người lao động tham gia bảo hiểm y tế và thanh toán toàn bộ chi phí y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị ổn định đối với người lao động không tham gia bảo hiểm y tế. " Vì vậy cho tôi hỏi về vấn đề này, mong quí cơ quan quan tâm trả lời.

  • Tại điểm 2 Công văn số 3090/LĐTBXH ngày 19/8/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thanh toán chi phí đồng chi trả quy định tại khoản 1, điều 144 Bộ luật lao động, đã quy định như sau:
   " Theo Khoản 9, Điều 23 Luật Bảo hiểm y tế thì các trường hợp không được hưởng bảo hiểm y tế gồm: Khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng đối với bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động, thảm họa ... Như vậy, theo quy định hiện hành thì bảo hiểm y tế không chi trả , người sử dụng lao động phải chi trả toàn bộ khoản tiền chi phí y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị ổn định cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp" ./

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn