Cách tính lương hưu khi đủ điều kiện

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 30/08/2016

Cách tính lương hưu khi đủ điều kiện hưởng đối với trường hợp đóng BHXH 20 năm và hơn 20 năm.

    • Cách tính: Bình quân 5 năm cuối trước khi nghỉ đối với đơn vị nhà nước. Nếu có thời gian 15 năm tỷ lệ hưởng 45 %, từ năm thứ 16 trở đi mỗi năm cộng thêm 2% , tối đa không 75%

    Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

    Căn cứ pháp lý của tình huống
    THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
    Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn