Cách nào để hưởng lương hưu khi chưa đủ số năm đóng BHXH?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 18/03/2017

Bạn đọc số 0995535XXX, gọi đến số điện thoại Tư vấn pháp luật của Báo Lao Động 0961.360.559 hỏi: Tôi là nam, đã 60 tuổi có 17 năm đóng BHXH. Bây giờ tôi muốn đóng BHXH tự nguyện một lần đề hưởng lương hưu ngay có được không? Bạn đọc số 01205777XXX gọi đến số điện thoại Tư vấn pháp luật của Báo Lao Động 0961.360.559 hỏi: Tôi là nữ đã có 14 năm đóng BHXH. Năm nay tôi đã 55 tuổi, làm sao để được hưởng lưu ngay?

  • Để tạo điều kiện cho những người đã hết tuổi lao động nhưng chưa đủ số năm đóng BHXH tối thiểu để hưởng lương hưu hằng tháng, pháp luật đã có quy định cụ thể về việc tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện để được hưởng lương hưu hàng tháng. Cụ thể, Điều 8 Thông tư 01/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐTB&XH quy định: Người tham gia BHXH tự nguyện được chọn một trong các phương thức đóng quy định tại các Điểm a, b, c, d và đ Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP. Đối với người tham gia BHXH đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng), ngoài lựa chọn một trong các phương thức đóng quy định tại khoản 1 điều này còn được lựa chọn phương thức đóng một lần cho đủ 20 năm đóng để hưởng lương hưu.
   Điều 9 Nghị định 134/2015/NĐ-CP Quy định chi tết một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện quy định như sau: Phương thức đóng: 1. Người tham gia BHXH tự nguyện được chọn một trong các phương thức đóng sau đây để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất: a) Đóng hằng tháng; b) Đóng 03 tháng một lần; c) Đóng 06 tháng một lần; d) Đóng 12 tháng một lần; đ) Đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần; e) Đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia BHXH đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu. 2. Trường hợp người tham gia BHXH đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định mà thời gian đã đóng BHXH còn thiếu trên 10 năm nếu có nguyện vọng thì tiếp tục đóng BHXH tự nguyện theo một trong các phương thức quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản 1 điều này cho đến khi thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm thì được đóng một lần cho những năm còn thiếu để hưởng lương hưu theo quy định tại điểm e, khoản 1 điều này.
   Điều 10 Nghị định 134/2015/NĐ-CP quy định về mức đóng như sau: Mức đóng hằng tháng bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn. Mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng. Mức đóng một lần cho những năm còn thiếu theo quy định tại điểm e, khoản 1, điều 9 Nghị định này được tính bằng tổng mức đóng của các tháng còn thiếu, áp dụng lãi gộp bằng lãi suất đầu tư quỹ BHXH bình quân tháng do BHXH Việt Nam công bố của năm trước liền kề với năm đóng.
   Như vậy, các bạn có thể liên hệ với UBND cấp xã hoặc cơ quan BHXH cấp huyện nơi cư trú để hỏi về thủ tục đóng BHXH tự nguyện một lần ngay để hưởng lương hưu. Mức đóng cụ thể do các bạn lựa chọn phù hợp với thu nhập. Thời điểm bắt đầu hưởng lương hưu tính từ tháng liền kề của tháng đã đóng đủ 20 năm BHXH.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Điểm a, b, c, d và đ Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP Tải về
  • Điều 8 Thông tư 01/2016/TT-BLĐTBXH Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn