Các loại hình bảo hiểm bao gồm?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 23/07/2022

Các loại hình bảo hiểm bao gồm? Bảo hiểm bắt buộc được quy định như thế nào?

Tôi thắc mắc những vấn đề trên, mong được giải đáp theo quy định mới nhất của luật.

  • Các loại hình bảo hiểm bao gồm?

   Tại Điều 7 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 (có hiệu lực từ 01/01/2023) quy định các loại hình bảo hiểm bao gồm:

   1. Các loại hình bảo hiểm bao gồm:

   a) Bảo hiểm nhân thọ;

   b) Bảo hiểm sức khỏe;

   c) Bảo hiểm phi nhân thọ.

   2. Chính phủ quy định chi tiết các nghiệp vụ bảo hiểm tương ứng với các loại hình bảo hiểm quy định tại khoản 1 Điều này.

   Bảo hiểm bắt buộc được quy định như thế nào?

   Theo Điều 8 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 (có hiệu lực từ 01/01/2023) bảo hiểm bắt buộc được quy định như sau:

   1. Bảo hiểm bắt buộc là sản phẩm bảo hiểm nhằm mục đích bảo vệ lợi ích công cộng, môi trường và an toàn xã hội.

   2. Bảo hiểm bắt buộc bao gồm:

   a) Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới;

   b) Bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc;

   c) Bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng;

   d) Bảo hiểm bắt buộc quy định tại luật khác đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều này.

   3. Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm bắt buộc có nghĩa vụ mua bảo hiểm bắt buộc và được lựa chọn tham gia bảo hiểm bắt buộc tại doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được phép triển khai.

   4. Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được phép triển khai bảo hiểm bắt buộc không được từ chối bán khi tổ chức, cá nhân đáp ứng đủ điều kiện mua bảo hiểm bắt buộc theo quy định của pháp luật.

   5. Chính phủ quy định chi tiết về điều kiện bảo hiểm, mức phí bảo hiểm, số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với bảo hiểm bắt buộc quy định tại khoản 2 Điều này.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn