Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới có thời hạn tối đa bao lâu?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 19/10/2022

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới có thời hạn tối đa bao lâu? Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới không bồi thường thiệt hại trong các trường hợp nào? Thời hạn yêu cầu bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới bồi thường là bao lâu?

Chào anh/chị, tôi có mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với xe gắn máy, tôi muốn hỏi là thời hạn của loại bảo hiểm này tối đa là bao lâu, và thời hạn yêu cầu bảo hiểm bồi thời là bao lâu?

  • 1. Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới có thời hạn tối đa bao lâu?

   Căn cứ Điều 9 Nghị định 03/2021/NĐ-CP' onclick="vbclick('62069', '378534');" target='_blank'>Điều 9 Nghị định 03/2021/NĐ-CP quy định thời hạn và hiệu lực bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới như sau:

   1. Thời hạn ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm cụ thể:

   a) Đối với xe mô tô hai bánh, ba bánh, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự theo quy định của Luật Giao thông đường bộ, thời hạn Bảo hiểm tối thiểu là 1 năm và tối đa là 3 năm.

   b) Đối với các xe cơ giới còn lại, thời hạn bảo hiểm tối thiểu là 1 năm và thời hạn tối đa tương ứng với thời hạn kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường định kỳ có thời hạn trên 1 năm.

   c) Trong các trường hợp sau, thời hạn bảo hiểm dưới 1 năm: Xe cơ giới nước ngoài tạm nhập, tái xuất có thời hạn tham gia giao thông trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dưới 1 năm; niên hạn sử dụng của xe cơ giới nhỏ hơn 1 năm theo quy định của pháp luật; xe cơ giới thuộc đối tượng đăng ký tạm thời theo quy định của Bộ Công an.

   d) Trường hợp chủ xe cơ giới có nhiều xe tham gia bảo hiểm vào nhiều thời điểm khác nhau trong năm nhưng đến năm tiếp theo có nhu cầu đưa về cùng một thời điểm Bảo hiểm để quản lý, thời hạn bảo hiểm của các xe này có thể nhỏ hơn 1 năm và bằng thời gian hiệu lực còn lại của hợp đồng bảo hiểm giao kết đầu tiên của năm đó. Thời hạn bảo hiểm của năm tiếp theo đối với các hợp đồng bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm sau khi được đưa về cùng thời điểm thực hiện theo quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều này.

   2. Hiệu lực bảo hiểm bắt đầu và kết thúc theo thời hạn ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm.

   3. Trong thời hạn còn hiệu lực ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm, nếu có sự chuyển quyền sở hữu xe cơ giới, mọi quyền lợi bảo hiểm liên quan đến trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới cũ vẫn còn hiệu lực đối với chủ xe cơ giới mới.

   Như vậy, thời hạn của bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với xe gắn máy tối thiểu là 01 năm và tối đa là 03 năm và được ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm.

   2. Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới không bồi thường thiệt hại trong các trường hợp nào?

   Tại Điều 13 Nghị định 03/2021/NĐ-CP' onclick="vbclick('62069', '378534');" target='_blank'>Điều 13 Nghị định 03/2021/NĐ-CP có quy định Doanh nghiệp bảo hiểm không bồi thường thiệt hại đối với các trường hợp sau:

   1. Hành động cố ý gây thiệt hại của chủ xe cơ giới, người lái xe hoặc người bị thiệt hại.

   2. Người lái xe gây tai nạn cố ý bỏ chạy không thực hiện trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Trường hợp người lái xe gây tai nạn cố ý bỏ chạy nhưng đã thực hiện trách nhiệm dân sự của chủ xe Cơ giới thì không thuộc trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm.

   3. Người lái xe chưa đủ độ tuổi hoặc quá độ tuổi điều khiển xe cơ giới theo quy định pháp luật về giao thông đường bộ; người lái xe không có Giấy phép lái xe hoặc sử dụng Giấy phép lái xe không hợp lệ (có số phôi ghi ở mặt sau không trùng với số phôi được cấp mới nhất trong hệ thống thông tin quản Lý Giấy phép lái xe) hoặc sử dụng Giấy phép lái xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp, Giấy phép lái xe bị tẩy xóa hoặc sử dụng Giấy phép lái xe hết hạn sử dụng tại thời điểm xảy ra tai nạn hoặc sử dụng Giấy phép lái xe không phù hợp đối với xe cơ giới bắt buộc phải có Giấy phép lái xe. Trường hợp người lái xe bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe có thời hạn hoặc bị thu hồi Giấy phép lái xe thì được coi là không có Giấy phép lái xe.

   4. Thiệt hại gây ra hậu quả gián tiếp bao gồm: giảm giá trị thương mại, thiệt hại gắn liền với việc sử dụng và khai thác tài sản bị thiệt hại.

   5. Thiệt hại đối với tài sản do lái xe điều khiển xe mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn, sử dụng ma túy và chất kích thích bị cấm theo quy định của pháp luật.

   6. Thiệt hại đối với tài sản bị mất cắp hoặc bị cướp trong tai nạn.

   7. Thiệt hại đối với tài sản đặc biệt bao gồm: vàng, bạc, đá quý, các loại giấy tờ có giá trị như tiền, đồ cổ, tranh ảnh quý hiếm, thi hài, hài cốt.

   8. Chiến tranh, khủng bố, động đất.

   Theo đó, trong các trường hợp theo quy định như trên, doanh nghiệp bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới sẽ không bồi thường bảo hiểm.

   3. Thời hạn yêu cầu bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới bồi thường là bao lâu?

   Tại Điều 16 Nghị định 03/2021/NĐ-CP ' onclick="vbclick('62069', '378534');" target='_blank'>Điều 16 Nghị định 03/2021/NĐ-CP quy định về thời hạn yêu cầu, thanh toán bồi thường bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới như sau:

   1. Thời hạn yêu cầu bồi thường là 1 năm kể từ ngày xảy ra tai nạn, trừ trường hợp chậm trễ do nguyên nhân khách quan và bất khả kháng theo quy định của pháp luật.

   2. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày xảy ra tai nạn (trừ trường hợp bất khả kháng), bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm phải gửi thông báo tai nạn bằng văn bản hoặc thông qua hình thức điện tử cho doanh nghiệp bảo hiểm.

   3. Thời hạn thanh toán bồi thường của doanh nghiệp bảo hiểm là 15 ngày kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ yêu cầu bồi thường bảo hiểm hợp lệ và không quá 30 ngày kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ yêu cầu bồi thường bảo hiểm hợp lệ trong trường hợp phải tiến hành xác minh hồ sơ.

   4. Trường hợp từ chối bồi thường, doanh nghiệp bảo hiểm phải thông báo bằng văn bản cho bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm biết lý do từ chối bồi thường trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ yêu cầu bồi thường bảo hiểm hợp lệ.

   Như vậy, thời hạn yêu cầu bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới bồi thường là 1 năm kể từ ngày xảy ra tai nạn, trừ trường hợp chậm trễ do nguyên nhân khách quan và bất khả kháng.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn