Thay đổi mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn

 

Ngày 06/7/2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 20/2022/UBTVQH15 về thay đổi mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu, mỡ nhờn. Nghị quyết này ra đời trong bối cảnh giá các loại mặt hàng này, đặt biệt là giá xăng có sự biến động lớn trong thời gian qua. Cụ thể, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn được áp dụng từ ngày 11/7/2022 sẽ là:

TT

Hàng hóa

Đơn vị tính

Mức thuế (đồng/đơn vị hàng hóa)

1

Xăng, trừ etanol

lít

1.000

2

Nhiên liệu bay

lít

1.000

3

Dau diesel

lít

500

4

Dầu hỏa

lít

300

5

Dầu mazut

lít

300

6

Dầu nhờn

lít

300

7

Mỡ nhờn

kg

300

Mức thuế này sẽ được áp dụng từ ngày 11/7/2022 đến hết ngày 31/12/2022.

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2023, mức thuế sẽ được thực hiện theo quy định tại Mục I khoản 1 Điều 1 của Nghị quyết 579/2018/UBTVQH14. Cụ thể, mức thuế áp dụng từ ngày 01/01/2023 như sau:

TT

Hàng hóa

Đơn vị tính

Mức thuế (đồng/đơn vị hàng hóa)

I

Xăng, dầu, mỡ nhờn

 

 

1

Xăng, trừ etanol

lít

4.000

2

Nhiên liệu bay

lít

3.000

3

Dầu diesel

lít

2.000

4

Dầu hỏa

lít

1.000

5

Dầu mazut

lít

2.000

6

Dầu nhờn

lít

2.000

7

Mỡ nhờn

kg

2.000

Căn cứ pháp lý:

Nghị quyết 20/2022/UBTVQH15

Nghị quyết 579/2018/UBTVQH14