Không đăng ký biến động đất đai, phạt đến 10 triệu đồng

Đó là một trong những nội dung được quy định tại Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Trường hợp không thực hiện đăng ký biến động đất đai theo quy định tại khu vực nông thôn sẽ bị phạt tiền đến 5.000.000 đồng. Nguồn: internet

Điều 17 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP quy định, trường hợp không thực hiện đăng ký đất đai lần đầu theo quy định tại khu vực nông thôn sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng nếu trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực (ngày 5/1/2020) thi hành mà không thực hiện đăng ký đất đai lần đầu.

Không thực hiện đăng ký đất đai lần đầu theo quy định tại khu vực nông thôn bị hạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng nếu quá thời hạn 24 tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành mà không thực hiện đăng ký đất đai lần đầu.

Trường hợp không thực hiện đăng ký biến động đất đai theo quy định tại khu vực nông thôn sẽ bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng nếu trong thời gian 24 tháng kể từ ngày quá thời hạn quy định mà không thực hiện đăng ký biến động; Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng nếu quá thời hạn 24 tháng kể từ ngày quá thời hạn quy định mà không thực hiện đăng ký biến động.

Nghị định nêu rõ, trường hợp không thực hiện đăng ký đất đai lần đầu, không thực hiện đăng ký biến động đất đai tại khu vực đô thị thì mức xử phạt bằng 02 lần mức xử phạt đối với từng trường hợp tương ứng theo các quy định trên.

Biện pháp khắc phục hậu quả trong các trường hợp trên là buộc người đang sử dụng đất trong các trường hợp không thực hiện đăng ký đất đai lần đầu, không thực hiện đăng ký biến động đất đai phải làm thủ tục đăng ký đất đai theo quy định.

N. Ánh

Nguồn: Tạp chí tài chính

Liên quan Văn bản
  • Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.