Lương tối thiểu vùng và lương cơ sở: Hiểu thế nào cho đúng?

Lương tối thiểu vùng và lương cơ sở là hai khái niệm khác nhau về bản chất, đối tượng áp dụng và mức lương cụ thể. Do vậy, người lao động cần hiểu đúng thế nào là lương tối tiểu vùng, thế nào là lương cơ sở.

Lương tối thiểu vùng là mức lương thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp (DN) và người lao động thỏa thuận và trả lương, trong đó, mức lương trả cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường, bảo đảm đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận.

Còn lương cơ sở là mức lương dùng làm căn cứ tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác, tính các mức hoạt động phí, tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương này.

Với hai khái niệm tổng quan về lương tối thiểu vùng và lương cơ sở có thể thấy cách hiểu về hai loại lương này nên được hiểu đúng, hiểu rõ về bản chất của mỗi loại lương và đối tượng áp dụng của mỗi loại lương bao gồm những đối tượng nào hay việc nó được xây dựng dựa trên các căn cứ nào.

Về bản chất của lương tối thiểu vùng, nó là căn cứ “chuẩn” để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận mức lương khi người lao động làm việc cho doanh nghiệp và đây cũng là cơ sở để xác định mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp.

Đối với lương cơ sở, nó cũng là căn cứ để xác định các mức đóng bảo hiểm như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hay thất nghiệp…và cũng là căn cứ xác định thang lương, bảng lương, phụ cấp cho đối tượng là các cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang…Có thể thấy về bản chất nó cũng tương đồng nhau về mặt căn cứ đóng các khoản bảo hiểm nhưng lại cho các đối tượng khác nhau. Vậy những đối tượng nào là đối tượng áp dụng của hai loại lương: lương tối thiểu vùng và lương cơ sở.

Lương tối thiểu vùng được áp dụng cho đối tượng là người lao động làm việc tại các tổ chức như doanh nghiệp thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp; hợp tác xã, liên hiệp HTX, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế, cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động…

Đối với lương cơ sở thì được áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và lực lượng vũ trang…

Lương tối thiểu vùng và lương cơ sở không mang tính nhất quán và nó vẫn có sự thay đổi qua các năm theo tình hình kinh tế - xã hội của đất nước. Hay nói cách khác nó phụ thuộc vào điều kiện sống của người lao động qua các năm, nhà nước xem xét rất nhiều yếu tố để quyết định thay đổi, tăng mức lương cho phù hợp với tình hình cuộc sống.

Mức lương tối thiểu vùng hiện nay theo quy định tại Nghị định 122/2015/NĐ-CP là:

- Mức 3.500.000 đồng/tháng đối với doanh nghiệp hoạt động trong khu vực I

- Mức 3.100.000 đồng/tháng đối với doanh nghiệp hoạt động trong khu vực II

- Mức 2.700.000 đồng/tháng đối với doanh nghiệp hoạt động trong khu vực III

- Mức 2.400.000 đồng/tháng đối với doanh nghiệp hoạt động trong khu vực IV

Mức lương cơ sở hiện nay quy định tại Nghị định 66/2013/NĐ-CP là 1.150.000 đồng/tháng và sẽ tăng lên 1.210.000 đồng/tháng từ ngày 1/5/2016 (theo Nghị quyết 99/2015/QH13).

Quý Tân

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@lawnet.vn
8970 lượt xem
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;