Một số lưu ý khi làm thủ tục nhận tiền hỗ trợ Nghị quyết 116

Người sử dụng lao động, người lao động khi thực hiện thủ tục nhận tiền hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) theo Quyết định 28/2021/QĐ-TTg, Nghị quyết 116 cần lưu ý một số nội dung như sau:

Một số lưu ý khi làm thủ tục nhận tiền hỗ trợ Nghị quyết 116

Một số lưu ý khi làm thủ tục nhận tiền hỗ trợ Nghị quyết 116 (Ảnh minh họa)

**Đối với đơn vị sử dụng lao động

- Đối với NLĐ không thay đổi thông tin và thời gian đóng BHTN, NLĐ tự nguyện không nhận hỗ trợ:

+ Lập danh sách theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Quyết định 28/2021/QĐ-TTg gửi trực tuyến cho cơ quan BHXH trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách theo Mẫu số 01 do cơ quan BHXH gửi (danh sách Mẫu số 02 có thể gửi nhiều lần).

Mẫu số 02

 

+ Trường hợp đơn vị không giao dịch trực tuyến thì lập bản giấy, ký đóng dấu gửi cơ quan BHXH, gửi kèm bản mềm (file excel) vào địa chỉ email của cơ quan BHXH.

- Đối với NLĐ có thay đổi thông tin nêu tại danh sách theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Quyết định 28/2021/QĐ-TTg:

+ Lập danh sách theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg kèm hồ sơ theo quy định tại Điều 27 theo Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 và khoản 31 Điều 1 Quyết định 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020, danh sách có thể gửi nhiều lần, ký, đóng dấu và scan hồ sơ gửi cơ quan BHXH.

Mẫu số 03

 

Thời hạn thực hiện: Chậm nhất đến hết ngày 10 tháng 11 năm 2021 hoàn thành.

- Trường hợp NLĐ chưa có số tài khoản cá nhân, đơn vị phối hợp với các ngân hàng hỗ trợ NLĐ mở tài khoản cá nhân.

- Sau ngày 30/11/2021, NLĐ chưa nhận được hỗ trợ thì thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Quyết định 28/2021/QĐ-TTg. Cụ thể:

Người lao động đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh hoặc cấp huyện nơi người lao động có nhu cầu nhận hỗ trợ theo Mẫu số 04. Thời hạn tiếp nhận đề nghị hỗ trợ chậm nhất đến hết ngày 20/12/2021.

Mẫu số 04

 

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị hỗ trợ của người lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động, thời gian hoàn thành chậm nhất vào ngày 31/12/2021. Khuyến khích chi trả thông qua tài khoản ngân hàng của người lao động.

**Đối với người lao động:

- NLĐ đang tham gia BHTN:

Đối chiếu và bổ sung đầy đủ các thông tin trên danh sách theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Quyết định 28/2021/QĐ-TTg; trường hợp chưa khớp đúng thì cung cấp các căn cứ để xác định thông tin chính thức cho đơn vị.

Sau ngày 30/11/2021, NLĐ chưa nhận được hỗ trợ thì thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Quyết định 28/2021/QĐ-TTg. Cụ thể:

Người lao động đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh hoặc cấp huyện nơi người lao động có nhu cầu nhận hỗ trợ theo Mẫu số 04. Thời hạn tiếp nhận đề nghị hỗ trợ chậm nhất đến hết ngày 20/12/2021.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị hỗ trợ của người lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động, thời gian hoàn thành chậm nhất vào ngày 31/12/2021. Khuyến khích chi trả thông qua tài khoản ngân hàng của người lao động.

- Đối với NLĐ đã dừng tham gia BHTN:

Đề nghị hưởng hỗ trợ theo Mẫu số 04 ban hành kèm theo Quyết định 28/2021/QĐ-TTg gửi cơ quan BHXH nơi NLĐ có nhu cầu nhận hỗ trợ chậm nhất đến hết ngày 20/12/2021.

- NLĐ nhận lại hồ sơ và Mẫu số 03 - Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (nếu có) ban hành kèm theo Quyết định 2192/QĐ-BHXH năm 2019 chuyển trả từ cơ quan BHXH khi có thông tin, hoặc thời gian đóng BHTN không đúng, đủ với dữ liệu của cơ quan BHXH đang quản lý; hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại Điều 27 theo Quyết định 595/QĐ-BHXH và khoản 31 Điều 1 Quyết định 505/QĐ-BHXH.

Đặc biệt lưu ý, theo Công văn 3138/BHXH-CSXH ngày 06/10/2021, cơ quan BHXH chưa có căn cứ rõ ràng để áp dụng hỗ trợ đối với các đối tượng dưới đây nên trước mắt BHXH Việt Nam chưa tiếp nhận hồ sơ của nhóm đối tượng này cho đến khi có hướng dẫn:

- NLĐ nghỉ việc hưởng chế độ thai sản hoặc ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên không hưởng lương tháng tại đơn vị mà hưởng trợ cấp BHXH;

- NLĐ tạm hoãn HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc đã giao kết;

- NLĐ nghỉ việc không hưởng lương;

- NLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ, hợp đồng làm việc trái quy định pháp luật (tự ý bỏ việc).

Tại thời điểm 30/9/2021, những trường hợp trên không đóng BHTN, nhưng cũng chưa phải đã ra khỏi “danh sách tham gia BHTN” và thực chất là có thời gian tham gia BHTN được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, tương đồng với đối tượng được hưởng hỗ trợ theo khoản 2 Điều 1 Quyết định 28/2021/QĐ-TTg.

Do trong hồ sơ của các cơ quan tham mưu trình cấp có thẩm quyền chưa đề cập rõ các tình huống bảo lưu thời gian đóng BHTN cụ thể ở trên.

Đồng thời, căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 6 Quyết định 28/2021/QĐ-TTg, BHXH Việt Nam đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sớm nghiên cứu, hướng dẫn nhóm đối tượng có thời gian tham gia BHTN, thực chất là được bảo lưu trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2020 (thời điểm đại dịch Covid-19 bắt đầu ảnh hưởng đến Việt Nam) đến 30/9/2021 nhưng không có trong danh sách đóng BHTN tại thời điểm ngày 30/9/2021 để BHXH Việt Nam có cơ sở thực hiện.

Bảo Ngọc

Liên quan Văn bản
  • Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286 (6 lines)
    E-mail: info@thukyluat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079