Biểu mẫu thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan – Thông tư 39/2018/TT-BTC

Cập nhật toàn bộ biểu mẫu thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan được ban hành tại Phụ lục II Thông tư 39/2018/TT-BTC thay thế Phụ lục V Thông tư 38/2015/TT-BTC.

 

Thư Ký Luật đã cập nhật được toàn bộ các Biểu mẫu về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan của Phụ lục II Thông tư 39/2018/TT-BTC thay thế thay thế Phụ lục V Thông tư 38/2015/TT-BTC, có hiệu lực từ ngày 05/6/2018.

 Toàn bộ Phụ lục đính kèm tại Thông tư 39/2018/TT-BTC

DANH MỤC BIỂU MẪU VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN; KIỂM TRA, GIÁM SÁT HẢI QUAN

STT

Tên Biểu mẫu

Số hiệu

 1.  

Thông báo về việc làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ

01/TB-XNKTC/GSQL

 1.  

Bảng kê hóa đơn thương mại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

02/BKHĐ/GSQL

 1.  

Văn bản đề nghị khai bổ sung

03/KBS/GSQL

 1.  

Công văn đề nghị hủy tờ khai

04/HTK/GSQL

 1.  

Phiếu theo dõi trừ lùi

05/TDTL/GSQL

 1.  

Phiếu ghi kết quả kiểm tra

06/PGKQKT/GSQL

 1.  

Phiếu đề nghị kiểm tra thực tế hàng hóa

07/PĐNKT/GSQL

 1.  

Biên bản lấy mẫu hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

08/BBLM/GSQL

 1.  

Biên bản tách mẫu và bàn giao mẫu

08a/BBTM/GSQL

 1.  

Đơn đề nghị đưa hàng về bảo quản

09/BQHH/GSQL

 1.  

Biên bản bàn giao hàng hóa XNK

10/BBBG/GSQL

 1.  

Quyết định tạm dừng đưa hàng hóa qua khu vực giám sát hải quan

11/QĐTDGS/GSQL

 1.  

Thông báo cơ sở sản xuất, nơi lưu giữ nguyên liệu, vật tư, máy móc thiết bị, sản phẩm xuất khẩu

12/TB-CSSX/GSQL

 1.  

Quyết định kiểm tra kiểm tra cơ sở gia công, sản xuất, năng lực gia công, sản xuất 

13/KTCSSX/GSQL

 1.  

Biên bản kiểm tra cơ sở sản xuất

14/BBKT-CSSX/GSQL

 1.  

Kết luận kiểm tra cơ sở sản xuất

14a/KLKT-CSSX/GSQL

 1.  

Báo cáo quyết toán về tình hình xuất- nhập- tồn kho nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng hoá xuất khẩu

15/BCQT-NVL/GSQL

 1.  

Báo cáo quyết toán về tình hình nhập- xuất- tồn kho thành phẩm được sản xuất từ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hoá xuất khẩu

15a/BCQT-NVL/GSQL

 1.  

Báo cáo quyết toán về tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư xuất khẩu để sản xuất hàng hoá gia công tại nước ngoài hoặc tại DNCX

15b/BCQT-NLVTNN/GSQL

 1.  

Báo cáo quyết toán về tình hình nhập khẩu sản phẩm gia công tại nước ngoài hoặc tại DNCX

15c/BCQT-SPNN/GSQL

 1.  

Định mức thực tế sản xuất sản phẩm xuất khẩu

16/ĐMTT/GSQL

 1.  

Quyết định kiểm tra báo cáo quyết toán xuất – nhập – tồn kho nguyên liệu, vật tư nhập khẩu và sản phẩm xuất khẩu

17/QĐKT-BCQT/GSQL

 1.  

Biên bản kiểm tra báo cáo quyết toán xuất – nhập – tồn kho nguyên liệu, vật tư nhập khẩu và sản phẩm xuất khẩu

17a/BBKT-BCQT/GSQL

 1.  

Kết luận kiểm tra báo cáo quyết toán xuất – nhập – tồn kho nguyên liệu, vật tư nhập khẩu và sản phẩm xuất khẩu

17b/KLKT-BCQT/GSQL

 1.  

Thông báo hợp đồng gia công

18/TB-HĐGC/GSQL

 1.  

Thông báo hợp đồng gia công lại

18a/TB-HĐGCL/GSQL

 1.  

Báo cáo hàng hóa gửi kho thuê bên ngoài DNCX

19/NXTK-DNCX/GSQL

 1.  

Báo cáo hàng hóa nhập khẩu theo hợp đồng xây dựng

20/NTXD-DNCX/GSQL

 1.  

Thông báo hàng hoá trung chuyển

21/BKTrC/GSQL

 1.  

Bảng kê vận chuyển

21a/BKVC/GSQL

 1.  

Đơn đề nghị chuyển khẩu hàng hóa

22/CKHH/GSQL

 1.  

Bản kê số thuế phải nộp

23/NLNK-PTQ/GSQL

 1.  

Thông báovề thực trạng hàng hóa trong kho và tình hình hoạt động của kho ngoại quan

24/BC-KNQ/GSQL

 1.  

Danh mục hàng hóa đóng ghép chung container xuất khẩu

25/DMXK-CFS/GSQL

 1.  

Thông báo tình hình hàng hóa nhập, xuất, tồn kho (CFS)

26/NXT-CFS/GSQL

 1.  

Bảng tổng hợp các chứng từ chứng nhận việc giao nhận hàng hóa

27/THCT-KML/GSQL

 1.  

Sổ theo dõi quản lý hàng hóa XNK đăng ký tờ khai một lần

28/STD/GSQL

 1.  

Danh sách container đủ điều kiện qua khu vực giám sát hải quan

29/DSCT/GSQL

 1.  

Danh sách hàng hóa đủ điều kiện qua khu vực giám sát hải quan

30/DSHH/GSQL

 1.  

Bảng kê số hiệu container xuất khẩu

31/BKCT/GSQL

 1.  

Thông báo thay đổi cảng xếp hàng (hàng đã vào KVGS)

32/TĐCX - KVGS/GSQL

 1.  

Thông báo thay đổi tên phương tiện vận tải xuất cảnh

33/TĐTPTVT/GSQL

 1.  

Thông báo thay đổi cảng xếp hàng (hàng chưa vào KVGS)

34/TĐCX/GSQL

 1.  

Biên bản chứng nhận

35/BBCN/GSQL

 1.  

Yêu cầu giải trình

36/YCGT/GSQL

 1.  

Giải trình

37/GT/GSQL

 1.  

Quyết định kiểm tra tình hình sử dụng, tồn kho nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị và hàng hóa xuất khẩu

38/QĐ-KTTHSD/GSQL

 1.  

Biên bản kiểm tra tình hình sử dụng, tồn kho nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị và hàng hóa xuất khẩu

39/BB-KTTHSD/GSQL

 1.  

Kết luận kiểm tra tình hình sử dụng, tồn kho nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị và hàng hóa xuất khẩu

39a/KL-KTTHSD/GSQL

 1.  

Công văn chuyển tiếp nguyên liệu, vật tư dư thừa, máy móc, thiết bị từ hợp đồng gia công này sang hợp đồng gia công khác

40/CT-HĐGC/GSQL

 1.  

Thông báo hệ thống khai hải quan gặp sự cố

41/TB-HTSC/GSQL

 

Xem chi tiết các Phụ lục và toàn văn Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@lawnet.vn
14050 lượt xem
Liên quan Văn bản
 • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
  Điện thoại: (028) 7302 2286
  E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;