Hướng dẫn thành lập khu rừng đặc dụng

Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị định 156/2018/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành vào ngày 16/11/2018 hướng dẫn thi hành Luật Lâm nghiệp.

Theo đó, Nghị định 156 quy định nguyên tắc thành lập khu rừng đặc dụng gồm:

 • Có dự án thành lập khu rừng đặc dụng phù hợp với quy hoạch lâm nghiệp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 • Đáp ứng các tiêu chí đối với từng loại rừng đặc dụng theo quy định tại Điều 6 của Nghị định này.

Nội dung của dự án thành lập khu rừng đặc dụng được Nghị định 156 quy định như sau:

 • Đánh giá điều kiện tự nhiên, hiện trạng rừng, các hệ sinh thái tự nhiên; các giá trị về đa dạng sinh học, nguồn gen sinh vật, giá trị lịch sử, văn hóa, cảnh quan, khoa học, thực nghiệm, giáo dục môi trường, cung ứng dịch vụ môi trường rừng.
 • Đánh giá về hiện trạng quản lý, sử dụng rừng, đất đai, mặt nước vùng dự án.
 • Đánh giá về hiện trạng dân sinh, kinh tế, xã hội.
 • Xác định các mục tiêu thành lập khu rừng đặc dụng đáp ứng các tiêu chí phân loại rừng đặc dụng.
 • Xác định phạm vi ranh giới, diện tích khu rừng đặc dụng trên bản đồ.
 • Các chương trình hoạt động, giải pháp thực hiện, tổ chức quản lý.
 • Xác định khái toán vốn đầu tư, phân kỳ đầu tư xây dựng khu rừng đặc dụng; kinh phí thường xuyên cho các hoạt động bảo vệ, bảo tồn, nâng cao đời sống người dân; hiệu quả đầu tư.
 • Tổ chức thực hiện dự án.

Trình tự, thủ tục thành lập, phê duyệt khu rừng đặc dụng được thực hiện như sau:

 • Đối với khu rừng đặc dụng nằm trên địa bàn nhiều tỉnh

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, tổ chức xây dựng dự án thành lập; lấy ý kiến tham gia của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và UBND cấp tỉnh, tổ chức, cá nhân có liên quan; tổ chức thẩm định dự án; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định thành lập.

 • Đối với khu rừng đặc dụng không thuộc khu rừng đặc dụng nằm trên địa bàn nhiều tỉnh

UBND cấp tỉnh chủ trì, tổ chức xây dựng dự án thành lập; lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; tổ chức thẩm định dự án; ban hành quyết định thành lập.

Hồ sơ trình, thẩm định dự án thành lập khu rừng đặc dụng, bao gồm: Tờ trình; dự án (bản chính và tóm tắt); bản đồ và các hồ sơ khác có liên quan.

Thời gian hoàn thành thẩm định không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải thông báo cho đơn vị nộp hồ sơ biết để hoàn thiện.

Xem chi tiết Nghị định 156/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

-Thảo Uyên-Liên quan Văn bản
 • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
  Điện thoại: (028) 7302 2286
  E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;