Danh mục văn bản mới (từ ngày 27/11- 03/12/2021)

Thư Ký Luật trân trọng giới thiệu Danh mục văn bản mới ban hành được cập nhật từ ngày 27/11 - 03/12/2021.

Danh mục văn bản mới (từ ngày 27/11- 03/12/2021)

 Xem Văn Bản mớiBấm vào đây
 Xem Công văn mớiBấm vào đây
 Xem Tiêu Chuẩn Việt Nam mớiBấm vào đây
Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Đất đai
1. (26/11/2021) Công văn 13485/BTC-CST năm 2021 về chính sách hỗ trợ trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế do ảnh hưởng dịch Covid-19 do Bộ Tài chính ban hành
Tài nguyên
1. (01/12/2021) Quyết định 2361/QĐ-BTNMT năm 2021 về đính chính Thông tư 16/2021/TT-BTNMT quy định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
2. (29/11/2021) Thông tư 21/2021/TT-BTNMT quy định về tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực tài nguyên và môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Môi trường
1. (01/12/2021) Quyết định 2361/QĐ-BTNMT năm 2021 về đính chính Thông tư 16/2021/TT-BTNMT quy định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
2. (30/11/2021) Công điện 1659/CĐ-TTg năm 2021 về tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ do Thủ tướng Chính phủ điện
3. (29/11/2021) Thông tư 21/2021/TT-BTNMT quy định về tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực tài nguyên và môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
4. (26/11/2021) Thông tư 20/2021/TT-BYT quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Nông nghiệp, nông thôn
1. (30/11/2021) Quyết định 66/2021/QĐ-UBND quy định về cấp dự báo cháy rừng và bảng tra cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
2. (29/11/2021) Quyết định 42/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 22/2014/QĐ-UBND Quy định về quản lý hoạt động khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
3. (27/11/2021) Quyết định 771/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU về tiếp tục đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 do tỉnh Ninh Thuận ban hành
Trật tự an toàn xã hội
1. (27/11/2021) Quyết định 63/2021/QĐ-UBND quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp kinh doanh, sản xuất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngoại giao, điều ước quốc tế
1. (02/12/2021) Nghị quyết 150/NQ-CP năm 2021 phê duyệt Hiệp định khung ASEAN về tạo thuận lợi vận tải hành khách qua biên giới bằng phương tiện giao thông đường bộ (CBTP) do Chính phủ ban hành
2. (02/12/2021) Nghị quyết 151/NQ-CP năm 2021 phê duyệt Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau ASEAN về chứng nhận kiểu loại sản phẩm xe cơ giới (APMRA) do Chính phủ ban hành
3. (02/12/2021) Quyết định 2025/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt chủ trương tham gia dự án “Số liệu thống kê và dữ liệu đo lường các dòng tài chính bất hợp pháp ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương” sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức do UNODC, ESCAP và UNCTAD tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (01/12/2021) Nghị quyết 148/NQ-CP năm 2021 về ký Phụ lục bổ sung gia hạn Thỏa thuận tài chính Chương trình Tăng cường năng lực Trung tâm Điều phối khu vực ASEAN về Hỗ trợ nhân đạo và các cơ chế ứng phó khẩn cấp của ASEAN do Chính phủ ban hành
5. (01/12/2021) Nghị quyết 149/NQ-CP năm 2021 về ký Nghị định thư thực hiện gói cam kết Vòng VIII về dịch vụ tài chính ASEAN và các Phụ lục của Nghị định thư trong khuôn khổ Hiệp định khung ASEAN về dịch vụ do Chính phủ ban hành
6. (30/11/2021) Quyết định 2013/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
7. (29/11/2021) Thông tư 26/2021/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 23/2012/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện Hiệp định, Nghị định thư về vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Tài chính
1. (02/12/2021) Quyết định 2025/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt chủ trương tham gia dự án “Số liệu thống kê và dữ liệu đo lường các dòng tài chính bất hợp pháp ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương” sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức do UNODC, ESCAP và UNCTAD tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (01/12/2021) Nghị quyết 148/NQ-CP năm 2021 về ký Phụ lục bổ sung gia hạn Thỏa thuận tài chính Chương trình Tăng cường năng lực Trung tâm Điều phối khu vực ASEAN về Hỗ trợ nhân đạo và các cơ chế ứng phó khẩn cấp của ASEAN do Chính phủ ban hành
3. (01/12/2021) Nghị quyết 149/NQ-CP năm 2021 về ký Nghị định thư thực hiện gói cam kết Vòng VIII về dịch vụ tài chính ASEAN và các Phụ lục của Nghị định thư trong khuôn khổ Hiệp định khung ASEAN về dịch vụ do Chính phủ ban hành
4. (01/12/2021) Công văn 5657/TCHQ-GSQL năm 2021 hướng dẫn Nghị định 31/2021/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (30/11/2021) Quyết định 2224/QĐ-BTC năm 2021 sửa đổi quy chế phối hợp trong việc quản lý nguồn vốn ngoài nước giữa các đơn vị thuộc Bộ Tài chính kèm theo Quyết định 2558/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính
6. (29/11/2021) Kế hoạch 6507/KH-UBND năm 2021 triển khai thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2025 và những năm tiếp theo do tỉnh Ninh Thuận ban hành
Bảo hiểm
1. (02/12/2021) Công văn 9000/SYT-NVY năm 2021 về cấp hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động là F0 do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
2. (27/11/2021) Thông báo 317/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã chủ trì cuộc họp về chủ trương người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho người nước ngoài tham gia bảo hiểm sức khỏe do Văn phòng Chính phủ ban hành
Công nghiệp
1. (15/10/2021) Quyết định 3579/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025
Y tế - dược
1. (02/12/2021) Công văn 8800/VPCP-KGVX năm 2021 về cấp phát, điều chuyển phương tiện tránh thai không còn khả năng tiếp thị xã hội sang cấp miễn phí do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (02/12/2021) Công văn 9000/SYT-NVY năm 2021 về cấp hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động là F0 do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
3. (02/12/2021) Công văn 9003/SYT-NVY năm 2021 về các bệnh viện sẵn sàng thu dung, tiếp nhận điều trị người bệnh COVID-19 thích ứng với tình hình mới do Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
4. (02/12/2021) Công văn 1097/TTrB-P1 năm 2021 về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong phòng chống dịch do Thanh tra Bộ Y tế ban hành
5. (02/12/2021) Công điện 1662/CĐ-TTg năm 2021 về tăng cường rà soát công tác tiêm vắc xin; quản lý, điều trị người bị nhiễm COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ điện
6. (02/12/2021) Công điện 26/CĐ-UBND năm 2021 triển khai các biện pháp cấp bách thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong tình hình mới do thành phố Hà Nội ban hành
7. (01/12/2021) Công văn 14278/QLD-PCTTr năm 2021 về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động kinh doanh dược do Cục Quản lý Dược ban hành
8. (01/12/2021) Công văn 3427/SGDĐT-CTTT năm 2021 hướng dẫn thực hiện Quyết định 3900/QĐ-UBND về Quy định tạm thời các biện pháp "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
9. (01/12/2021) Quyết định 696/QĐ-QLD năm 2021 về Sổ tay thực hành tại cơ sở bán lẻ thuốc do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành
10. (01/12/2021) Thông tư 22/2021/TT-BYT quy định về ngưng hiệu lực Thông tư 04/2021/TT-BYT hướng dẫn thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo định suất do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
11. (01/12/2021) Quyết định 5525/QĐ-BYT năm 2021 hướng dẫn phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2 và định hướng xử trí, cách ly, điều trị do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
12. (01/12/2021) Công văn 10225/BYT-DP năm 2021 về tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều cơ bản và nhắc lại do Bộ Y tế ban hành
13. (01/12/2021) Thông báo 321/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp về nhập khẩu và sản xuất vắc xin, thuốc điều trị Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
14. (30/11/2021) Quyết định 686/QĐ-QLD năm 2021 về danh mục 26 thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 172 bổ sung do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành
15. (30/11/2021) Quyết định 5500/QĐ-BYT năm 2021 về phân công các bệnh viện tuyến trên trực tiếp hỗ trợ chuyên môn trong quản lý, điều trị COVID-19 tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
16. (30/11/2021) Quyết định 18/2021/QĐ-UBND về hỗ trợ cho người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và người đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng trên địa bàn tỉnh Bình Dương bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19
17. (30/11/2021) Công văn 20791/SYT-NVY năm 2021 về tăng hạn dùng của vắc xin Comirnaty (Pfizer) do Sở Y tế Thành phố Hà Nội ban hành
18. (30/11/2021) Công văn 8749/VPCP-KGVX năm 2021 về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
19. (30/11/2021) Công văn 14254/QLD-KD năm 2021 về tìm kiếm nguồn cung thuốc Prostaglandin E1 do Cục Quản lý Dược ban hành
20. (30/11/2021) Quyết định 5496/QĐ-BYT năm 2021 về phân công công việc của Lãnh đạo Bộ Y tế
21. (30/11/2021) Quyết định 2036/QĐ-BGTVT năm 2021 sửa đổi Quy định tạm thời về tiếp tục triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 kèm theo Quyết định 1840/QĐ-BGTVT do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
22. (29/11/2021) Quyết định 684/QĐ-QLD năm 2021 về danh mục 64 thuốc nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 107.2 do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành
23. (29/11/2021) Công văn 8706/VPCP-KGVX năm 2021 về kiểm soát biến chủng mới Omicron của vi rút SARS-CoV-2 do Văn phòng Chính phủ ban hành
24. (29/11/2021) Công văn 2758/VSDTTƯ-TCQG năm 2021 về hạn sử dụng vắc xin Pfizer nhập khẩu lô 124001 và 123002 do Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương ban hành
25. (29/11/2021) Quyết định 1330/QĐ-LĐTBXH năm 2021 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
26. (28/11/2021) Thông báo 320/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn do Văn phòng Chính phủ ban hành
27. (28/11/2021) Thông báo 319/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Cao Bằng do Văn phòng Chính phủ ban hành
28. (27/11/2021) Thông báo 318/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 trực tuyến với các địa phương về công tác phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
29. (27/11/2021) Kế hoạch 213/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
30. (27/11/2021) Kế hoạch 211/KH-UBND năm 2021 thực hiện Quyết định 1999/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
31. (26/11/2021) Thông tư 20/2021/TT-BYT quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Thuế, phí, lệ phí
1. (03/12/2021) Dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định ..../2021/NĐ-CP về lệ phí trước bạ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
2. (26/11/2021) Thông tư 106/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 85/2019/TT-BTC về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
3. (26/11/2021) Công văn 13483/BTC-CST năm 2021 tăng cường miễn, giảm thay vì trì hoãn nộp một số loại thuế để hỗ trợ doanh nghiệp và kéo dài miễn, giảm nộp thuế, tiền thuê đất đến tháng 6/2022 do Bộ Tài chính ban hành
4. (26/11/2021) Công văn 13485/BTC-CST năm 2021 về chính sách hỗ trợ trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế do ảnh hưởng dịch Covid-19 do Bộ Tài chính ban hành
Ngân hàng, tiền tệ
1. (30/11/2021) Công văn 3988/UBND-VX thực hiện đối chiếu, phân loại nợ của khách hàng tại Ngân hàng Chính sách xã hội năm 2021 do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
2. (30/11/2021) Công văn 8458/NHNN-TT năm 2021 về triển khai áp dụng Tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
3. (26/11/2021) Quyết định 1990/QĐ-TTg năm 2021 giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (24/11/2021) Thông tư 19/2021/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2014/TT-NHNN quy định về giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Doanh nghiệp, hợp tác xã
1. (30/11/2021) Quyết định 2463/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang
2. (26/11/2021) Công văn 13483/BTC-CST năm 2021 tăng cường miễn, giảm thay vì trì hoãn nộp một số loại thuế để hỗ trợ doanh nghiệp và kéo dài miễn, giảm nộp thuế, tiền thuê đất đến tháng 6/2022 do Bộ Tài chính ban hành
Thương mại, đầu tư, chứng khoán
1. (02/12/2021) Nghị quyết 151/NQ-CP năm 2021 phê duyệt Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau ASEAN về chứng nhận kiểu loại sản phẩm xe cơ giới (APMRA) do Chính phủ ban hành
2. (02/12/2021) Kế hoạch 119/KH-BCĐ389 năm 2021 về cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 do Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ban hành
3. (28/11/2021) Thông báo 320/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (28/11/2021) Thông báo 319/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Cao Bằng do Văn phòng Chính phủ ban hành
Lao động
1. (02/12/2021) Công văn 9000/SYT-NVY năm 2021 về cấp hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động là F0 do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
2. (30/11/2021) Thông tư 17/2021/TT-BTTTT sửa đổi Thông tư 11/2015/TT-BTTTT về Chuẩn kỹ năng nhân lực công nghệ thông tin chuyên nghiệp do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
3. (29/11/2021) Quyết định 1330/QĐ-LĐTBXH năm 2021 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
4. (27/11/2021) Thông báo 317/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã chủ trì cuộc họp về chủ trương người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho người nước ngoài tham gia bảo hiểm sức khỏe do Văn phòng Chính phủ ban hành
Chính sách xã hội
1. (30/11/2021) Quyết định 18/2021/QĐ-UBND về hỗ trợ cho người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và người đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng trên địa bàn tỉnh Bình Dương bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19
2. (27/11/2021) Kế hoạch 213/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Giáo dục, đào tạo
1. (02/12/2021) Công văn 4322/UBND-KGVX năm 2021 về tiếp tục tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh một số khối lớp tại các quận, huyện, thị xã, thành phố Hà Nội
2. (30/11/2021) Thông tư 34/2021/TT-BGDĐT về tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
3. (30/11/2021) Kế hoạch 3997/KH-UBND năm 2021 về tổ chức học tập trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
4. (30/11/2021) Công văn 8725/VPCP-KGVX năm 2021 về tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 959/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành
Giao thông, vận tải
1. (02/12/2021) Nghị quyết 150/NQ-CP năm 2021 phê duyệt Hiệp định khung ASEAN về tạo thuận lợi vận tải hành khách qua biên giới bằng phương tiện giao thông đường bộ (CBTP) do Chính phủ ban hành
2. (30/11/2021) Thông tư 27/2021/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 35/2019/TT-BGTVT quy định về hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và Thông tư 42/2019/TT-BGTVT quy định tiêu chí, kiểm tra, giám sát, đánh giá, nghiệm thu chất lượng dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
3. (30/11/2021) Quyết định 2036/QĐ-BGTVT năm 2021 sửa đổi Quy định tạm thời về tiếp tục triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 kèm theo Quyết định 1840/QĐ-BGTVT do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
4. (29/11/2021) Quyết định 64/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Giang
5. (29/11/2021) Công văn 8688/VPCP-CN năm 2021 thực hiện ý kiến của Chủ tịch Quốc hội về Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (29/11/2021) Thông tư 26/2021/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 23/2012/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện Hiệp định, Nghị định thư về vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
7. (29/11/2021) Thông tư 25/2021/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 33/2018/TT-BGTVT về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đối với các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; nội dung, chương trình đào tạo chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; điều kiện, nội dung, quy trình sát hạch và cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu trên đường sắt; Thông tư 05/2021/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 33/2018/TT-BGTVT và 24/2020/TT-BGTVT sửa đổi các Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đường sắt do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Xây dựng nhà ở, đô thị
1. (29/11/2021) Quyết định 65/2021/QĐ-UBND quy định một số nội dung về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
2. (29/11/2021) Công văn 8688/VPCP-CN năm 2021 thực hiện ý kiến của Chủ tịch Quốc hội về Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 do Văn phòng Chính phủ ban hành
Khoa học, công nghệ
1. (30/11/2021) Thông tư 17/2021/TT-BTTTT sửa đổi Thông tư 11/2015/TT-BTTTT về Chuẩn kỹ năng nhân lực công nghệ thông tin chuyên nghiệp do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
2. (29/11/2021) Quyết định 4798/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành/bị bãi bỏ trong lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân và lĩnh vực Sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa
3. (27/11/2021) Quyết định 771/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU về tiếp tục đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 do tỉnh Ninh Thuận ban hành
Bưu chính, viễn thông
1. (02/12/2021) Quyết định 2026/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chương trình số hóa Di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (30/11/2021) Thông tư 17/2021/TT-BTTTT sửa đổi Thông tư 11/2015/TT-BTTTT về Chuẩn kỹ năng nhân lực công nghệ thông tin chuyên nghiệp do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Văn hóa , thể thao, du lịch
1. (02/12/2021) Quyết định 2026/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chương trình số hóa Di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (30/11/2021) Quyết định 118/QĐ-BCĐQG2021 năm 2021 điều chỉnh nội dung Quyết định 288/QĐ-BCĐQG2021 do Ban Chỉ đạo Quốc gia tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 tại Việt Nam ban hành
3. (30/11/2021) Quyết định 2033/QĐ-BGTVT năm 2021 về Chương trình phát triển thanh niên Bộ Giao thông vận tải giai đoạn 2021-2030
4. (30/11/2021) Thông tư 13/2021/TT-BVHTTDL sửa đổi Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL hướng dẫn Luật Du lịch do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
5. (30/11/2021) Quyết định 2013/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
6. (30/11/2021) Quyết định 2012/QĐ-TTg năm 2021 về điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định 1616/QĐ-TTg và Quyết định 359/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành
7. (26/11/2021) Thông tư 21/2021/TT-BYT quy định về vệ sinh trong mai táng, hỏa táng do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Bổ trợ tư pháp
1. (01/12/2021) Thông tư 22/2021/TT-BYT quy định về ngưng hiệu lực Thông tư 04/2021/TT-BYT hướng dẫn thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo định suất do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Hành chính tư pháp
1. (17/11/2021) Kế hoạch 5879/KH-UBND năm 2021 triển khai dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Hình sự
1. (29/11/2021) Thông tư liên tịch 01/2021/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP-BNN&PTNT-BTC hướng dẫn áp dụng căn cứ tạm đình chỉ vì lý do bất khả kháng do thiên tai, dịch bệnh theo Điểm c Khoản 1 Điều 148, Điểm d Khoản 1 Điều 229 và Điểm d Khoản 1 Điều 247 Bộ luật Tố tụng hình sự do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Bộ trưởng Bộ Công an - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
2. (26/11/2021) Nghị quyết 08/2021/NQ-UBTVQH15 về giải thích Khoản 1 Điều 289 của Bộ luật Hình sự do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp
1. (29/11/2021) Thông tư liên tịch 01/2021/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP-BNN&PTNT-BTC hướng dẫn áp dụng căn cứ tạm đình chỉ vì lý do bất khả kháng do thiên tai, dịch bệnh theo Điểm c Khoản 1 Điều 148, Điểm d Khoản 1 Điều 229 và Điểm d Khoản 1 Điều 247 Bộ luật Tố tụng hình sự do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Bộ trưởng Bộ Công an - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật
1. (30/11/2021) Quyết định 2463/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang
2. (29/11/2021) Quyết định 4798/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành/bị bãi bỏ trong lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân và lĩnh vực Sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa
3. (29/11/2021) Quyết định 1330/QĐ-LĐTBXH năm 2021 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
4. (27/11/2021) Kế hoạch 210/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân, giai đoạn 2021-2027” do tỉnh Tuyên Quang ban hành
Thống kê
1. (02/12/2021) Quyết định 2025/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt chủ trương tham gia dự án “Số liệu thống kê và dữ liệu đo lường các dòng tài chính bất hợp pháp ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương” sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức do UNODC, ESCAP và UNCTAD tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (01/12/2021) Quyết định 2014/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới
1. (27/11/2021) Kế hoạch 212/KH-UBND năm 2021 về tổ chức thực hiện Quyết định 1848/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Cán bộ, công chức, viên chức
1. (30/11/2021) Thông tư 34/2021/TT-BGDĐT về tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
2. (29/11/2021) Thông báo 4520/TB-BTP về tuyển dụng công chức Bộ Tư pháp năm 2021 theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP
3. (29/11/2021) Kế hoạch 138/KH-VKSTC về tổ chức thi nâng ngạch công chức nghiệp vụ khác và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2021 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
4. (25/11/2021) Quyết định 1769/QĐ-BTP năm 2021 về Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp giai đoạn 2021-2025
Tổ chức bộ máy nhà nước
1. (30/11/2021) Quyết định 5496/QĐ-BYT năm 2021 về phân công công việc của Lãnh đạo Bộ Y tế
2. (30/11/2021) Quyết định 1896/QĐ-BTTTT năm 2021 về phân công công việc giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
3. (29/11/2021) Quyết định 64/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Giang
4. (29/11/2021) Quyết định 1999/QĐ-TTg năm 2021 về kiện toàn nhân sự Ủy ban hợp tác Việt Nam - Lào trong Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (29/11/2021) Nghị quyết 147/NQ-CP năm 2021 thông qua hồ sơ dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính do Chính phủ ban hành
Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@lawnet.vn
0 lượt xem
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;