Điều kiện và đối tượng tham gia thi tuyển ngành kiểm sát năm 2022

Kế hoạch 70/KH-VKSTC năm 2022 quy định về đối tượng và điều kiện tham gia thi tuyển kiểm tra viên chính, kiểm tra viên cao cấp ngành kiểm sát nhân dân năm 2022.

Đối tượng tham gia thi tuyển kiểm tra viên chính, kiểm tra viên cao cấp ngành kiểm sát nhân dân năm 2022

Theo tiểu mục 2 Mục II Kế hoạch 70 /KH-VKSTC năm 2022 do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành ngày 12/5/2022 đã phân loại đối tượng dự thi thành các nhóm đối tượng như sau:

- Kiểm tra viên cao cấp: Kiểm tra viên chính, Kiểm sát viên trung cấp, Điều tra viên trung cấp, Chuyên viên chính đang công tác tại Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao (trừ Cơ quan điều tra).

- Kiểm tra viên chính: Kiểm tra viên, Kiểm sát viên sơ cấp, Điều tra viên sơ cấp, Chuyên viên đang công tác tại Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh (trừ Cơ quan điều tra).

- Trường hợp khác (dự thi Kiểm tra viên cao cấp, Kiểm tra viên chính), căn cứ yêu cầu nhiệm vụ và công tác tổ chức cán bộ, Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao xem xét, quyết định.

Theo đó, ngành kiểm sát nhân dân đang tuyển dụng ở 02 vị trí là kiểm tra viên chính và kiểm tra viên cao cấp. Những người được dự tuyển là những cá nhân đang công tác tại các viện kiểm sát nhân dân các cấp (trừ cơ quan điều tra).

Điều kiện và đối tượng tham gia thi tuyển ngành kiểm sát năm 2022

Tiêu chuẩn của đối tượng dự tuyển ngành kiểm sát nhân dân năm 2022

Theo tiểu mục 3 Mục II Kế hoạch 70 /KH-VKSTC năm 2022 do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành ngày 12/5/2022 đã quy định về điều kiện của đối tượng dự tuyển như sau:

- Đối với Kiểm tra viên cao cấp:

+ Đảm bảo các tiêu chuẩn chung của Kiểm tra viên quy định tại Điều 2 Nghị quyết số 924/2015/UBTVQH13;

+ Đang giữ ngạch Kiểm tra viên chính hoặc tương đương (Kiểm sát viên trung cấp, Điều tra viên trung cấp, Chuyên viên chính) và đã có thời gian giữ ngạch Kiểm tra viên chính từ đủ 05 năm trở lên (tính đến ngày 31/12/2022); trường hợp đã có thời gian giữ ngạch chức danh tư pháp khác tương đương thì thời gian giữ ngạch đó được tính vào thời gian giữ ngạch Kiểm tra viên chính;

+ Có trình độ cử nhân hoặc cao cấp lý luận chính trị.

- Đối với Kiểm tra viên chính:

+ Đảm bảo các tiêu chuẩn chung của Kiểm tra viên quy định tại Điều 2 Nghị quyết số 924/2015/UBTVQH13;

+ Đang giữ ngạch Kiểm tra viên hoặc tương đương (Kiểm sát viên sơ cấp, Điều tra viên sơ cấp, Chuyên viên) và đã có thời gian giữ ngạch Kiểm tra viên từ đủ 05 năm trở lên (tính đến ngày 31/12/2022), trường hợp đã có thời gian giữ ngạch chức danh tư pháp khác tương đương thì thời gian giữ ngạch đó được tính vào thời gian giữ ngạch Kiểm tra viên;

+ Là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

- Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện của từng ngạch nêu trên, các ứng viên đăng ký dự thi tuyển phải đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

+ Được cấp uỷ hoặc chính quyền cơ sở nơi ứng viên cư trú thường xuyên (12 tháng trở lên) nhận xét tốt về việc chấp hành pháp luật của ứng viên và gia đình tại nơi cư trú;

+ Không trong thời gian xem xét hoặc bị thi hành kỷ luật; - Có đủ sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ được giao;

+ Có đầy đủ hồ sơ, lý lịch cá nhân được cơ quan có thẩm quyền xác nhận, bảo đảm tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất đạo đức theo quy định.

Theo đó, để tham gia dự tuyển kiểm tra viên chính, kiểm tra viên cao cấp ngành kiểm sát nhân dân năm 2022 thì người dự thi phải đáp ứng các điều kiện kể trên.

Nhựt Hào

Liên quan Tin tức
  • Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286 (6 lines)
    E-mail: info@thukyluat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079