Quy trình cấp chứng chỉ hành nghề trong Quy trình quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế được quy định như thế nào?

Cho tôi hỏi quy trình cấp chứng chỉ hành nghề trong Quy trình quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế như nào?- Câu hỏi của bạn Hùng (Biên Hòa).

Trong bài viết có một số chữ viết tắt, vui lòng xem giải thích từ ngữ tại khoản 1 Mục III Phần I Quy trình ban hành kèm theo Quyết định 1251/QĐ-TCT năm 2022

Quy trình cấp chứng chỉ hành nghề cho người thi đạt 02 môn thi tại kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề như thế nào?

Tại tiểu mục 1 Mục II Phần II Quy trình ban hành kèm theo Quyết định 1251/QĐ-TCT năm 2022 về cấp chứng chỉ hành nghề cho người thi đạt 02 môn thi tại kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề như sau:

Bước 1: Tiếp nhận danh sách thí sinh đạt 02 môn từ Hội đồng thi

- Hội đồng thi gửi danh sách thí sinh đạt 02 môn thi (bao gồm cả môn thi đạt của kỳ thi trước còn thời gian bảo lưu) cho Tổng cục Thuế (Vụ TTHT), chậm nhất trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày phê duyệt Quyết định kết quả thi/ kết quả phúc khảo. Danh sách phải đầy đủ các thông tin sau: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, số CMND/CCCD/Hộ chiếu, điểm thi, điểm thi bảo lưu, số hồ sơ dự thi của thí sinh.

- Phân hệ quản lý CCHN tự động cập nhật file dữ liệu danh sách thí sinh thi đạt 02 môn thi từ ứng dụng quản lý kết quả thi của Hội đồng thi (Trường hợp ứng dụng không tự động cập nhật thì Bộ phận quản lý ĐLT phối hợp với Bộ phận tin học cập nhật file dữ liệu)

- Bộ phận quản lý ĐLT tại Tổng cục Thuế thực hiện đối chiếu danh sách thí sinh thi đạt 02 môn thi do Hội đồng thi gửi với dữ liệu trên ứng dụng, nếu dữ liệu có sai sót thì đề nghị Hội đồng thi điều chỉnh

Bước 2: Trình Tổng cục cấp CCHN

Căn cứ danh sách thí sinh thi đạt 02 môn thi, Bộ phận quản lý ĐLT tại Tổng cục Thuế thực hiện:

- In phôi CCHN từ Phân hệ quản lý CCHN. Phân hệ sẽ tự động sinh số CCHN bao gồm 10 chữ số, theo nguyên tắc 4 chữ số đầu là năm cấp CCHN, 6 chữ số tiếp theo là số thứ tự được sắp xếp từ nhỏ đến lớn.

- Dự thảo Tờ trình, danh sách người được cấp CCHN trình Lãnh đạo Tổng cục phê duyệt danh sách và ký CCHN.

- Chuyển CCHN cho Bộ phận HCVT để thực hiện đóng dấu CCHN.

Thời gian thực hiện chậm nhất 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận danh sách thí sinh thi đạt 02 môn thi từ hội đồng thi

Bước 3: Cập nhật, công khai thông tin

- Bộ phận quản lý ĐLT tại Tổng cục Thuế cập nhật thông tin CCHN đã được cấp vào phân hệ quản lý CCHN để tự động công khai trên cổng TTĐT. Thời gian thực hiện công khai chậm nhất 03 ngày làm việc kể từ ngày cấp CCHN

- Phân hệ quản lý CCHN tự động gửi Thông báo về việc cấp CCHN dịch vụ làm thủ tục về thuế mẫu số 01a/QTR-ĐLT ban hành kèm theo Quy trình này đến địa chỉ thư điện tử của người được cấp CCHN.

Quy trình cấp chứng chỉ hành nghề trong Quy trình quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế như nào?

Quy trình cấp chứng chỉ hành nghề trong Quy trình quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế được quy định như thế nào? (Hình từ Internet)

Quy trình cấp CCHN cho người được miễn môn thi ra sao?

Tại tiểu mục 1 Mục II Phần II Quy trình ban hành kèm theo Quyết định 1251/QĐ-TCT năm 2022 về quy trình cấp CCHN cho người được miễn môn thi như sau:

Bước 1: Tiếp nhận, xử lý hồ sơ

Khi tiếp nhận hồ sơ của người đề nghị cấp CCHN, Bộ phận quản lý ĐLT tại Tổng cục Thuế thực hiện:

- Nhập thông tin vào Phân hệ quản lý CCHN

- Kiểm tra hồ sơ, điều kiện miễn môn thi. Phân hệ quản lý CCHN tự động hỗ trợ đối chiếu với dữ liệu điểm thi trong Phân hệ quản lý CCHN (đối với trường hợp có môn thi bảo lưu).

+ Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, giải trình: Dự thảo Thông báo về việc giải trình, bổ sung thông tin tài liệu mẫu số 02/QTR-ĐLT ban hành kèm theo quy trình này, trình lãnh đạo vụ TTHT ký và gửi Thông báo cho người đề nghị cấp CCHN. Thời gian thực hiện chậm nhất 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện (bao gồm cả trường hợp không nhận được hồ sơ bổ sung, giải trình): Thực hiện cập nhật thông tin vào Phân hệ quản lý CCHN, ghi ý kiến đề xuất vào Phiếu xử lý hồ sơ xin cấp CCHN mẫu số 01b/QTR-ĐLT ban hành kèm theo Quy trình này, trong đó nêu rõ lý do không đủ điều kiện được cấp CCHN, trình lãnh đạo Tổng cục ký ban hành Thông báo.

Thời gian thực hiện chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hoặc ngày hết hạn trên Thông báo đề nghị giải trình, bổ sung hồ sơ đối với trường hợp người đề nghị cấp CCHN không giải trình, bổ sung hồ sơ.

Bước 2: Cập nhật, công khai thông tin

Thực hiện như bước 3 của điểm 1.1 khoản 1 cấp CCHN cho người thi đạt 02 môn thi tại kỳ thi cấp CCHN.

Quy định về quy trình trả CCHN cho người được cấp thế nào?

Tại tiểu mục 1 Mục II Phần II Quy trình ban hành kèm theo Quyết định 1251/QĐ-TCT năm 2022 về quy trình trả CCHN cho người được cấp:

Đối với trường hợp đăng ký nhận CCHN qua dịch vụ bưu chính công ích:

- Bộ phận quản lý ĐLT tại Tổng cục Thuế lập phiếu bàn giao CCHN kèm theo danh sách địa chỉ nhận CCHN cho Bộ phận HCVT Tổng cục Thuế, chậm nhất 01 ngày làm việc kể từ ngày lãnh đạo Tổng cục ký CCHN.

- Bộ phận HCVT Tổng cục Thuế thực hiện giao CCHN cho đơn vị dịch vụ Bưu chính công ích để gửi cho người nhận CCHN, chậm nhất 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận CCHN từ Bộ phận quản lý ĐLT tại Tổng cục Thuế.

Đối với trường hợp đăng ký nhận CCHN trực tiếp: Bộ phận quản lý ĐLT tại Tổng cục Thuế kiểm tra các giấy tờ của người tiếp nhận: CMND/CCCD/Hộ chiếu (đối với người nước ngoài); Giấy ủy quyền (trường hợp nhận thay). Trường hợp đủ giấy tờ thì tiến hành bàn giao CCHN và đề nghị người đến nhận CCHN ký vào sổ giao nhận CCHN đồng thời photocopy CMND/CCCD/Hộ chiếu (đối với người nước ngoài) của người đến nhận để lưu lại bộ phận quản lý ĐLT.

LawNet

- Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của Law Net Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn

- Nội dung bài viết chỉ mang tính chất tham khảo;

- Bài viết có thể được sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau;

- Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc;

- Mọi ý kiến thắc mắc về bản quyền của bài viết vui lòng liên hệ qua địa chỉ mail banquyen@lawnet.vn;

Tư vấn pháp luật mới nhất
ĐỌC NHIỀU NHẤT
{{i.ImageTitle_Alt}}
{{i.Title}}