Hồ sơ, thủ tục khám giám định để thực hiện chế độ hưu trí đối với người lao động được quy định như thế nào?

Hồ sơ, thủ tục khám giám định để thực hiện chế độ hưu trí đối với người lao động được quy định như thế nào? Câu hỏi của bạn T.Q ở Gia Lai.

Hồ sơ khám giám định để thực hiện chế độ hưu trí đối với người lao động gồm những gì?

Căn cứ tại Mục 2 Phần II Thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định 2285/QĐ-BYT năm 2023, hồ sơ khám giám định để thực hiện chế độ hưu trí đối với người lao động gồm:

- Giấy giới thiệu của người sử dụng lao động theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư 18/2022/TT-BYT đối với người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc Giấy đề nghị khám giám định theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 kèm theo Thông tư 18/2022/TT-BYT đối với người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội hoặc người lao động đã có quyết định nghỉ việc chờ giải quyết chế độ hưu trí, trợ cấp hàng tháng.

- Bản chính hoặc bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ sau đây:

+ Tóm tắt hồ sơ bệnh án;

+ Giấy xác nhận khuyết tật;

+ Giấy ra viện;

+ Sổ khám bệnh;

+ Phiếu khám bệnh;

+ Phiếu kết quả cận lâm sàng;

+ Đơn thuốc của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

+ Hồ sơ bệnh nghề nghiệp;

+ Biên bản giám định y khoa lần gần nhất đối với người đã được khám giám định;

- Một trong các giấy tờ có ảnh sau đây:

+ Chứng minh nhân dân;

+ Căn cước công dân; Hộ chiếu còn hiệu lực.

Trường hợp không có các giấy tờ nêu trên thì phải có Giấy xác nhận của Công an cấp xã có dán ảnh, đóng giáp lai trên ảnh và được cấp trong thời gian không quá 03 tháng tính đến thời điểm đề nghị khám giám định.

Hồ sơ, thủ tục khám giám định để thực hiện chế độ hưu trí đối với người lao động được quy định như thế nào?

Hồ sơ, thủ tục khám giám định để thực hiện chế độ hưu trí đối với người lao động được quy định như thế nào? (Hình từ Internet)

Thủ tục khám giám định để thực hiện chế độ hưu trí đối với người lao động được quy định như thế nào?

Căn cứ tại Mục 2 Phần II Thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định 2285/QĐ-BYT năm 2023, thủ tục khám giám định để thực hiện chế độ hưu trí đối với người lao động thực hiện như sau:

Bước 1: Người lao động có trách nhiệm lập, hoàn chỉnh hồ sơ khám giám định và gửi đến Hội đồng Giám định y khoa (căn cứ khoản 1, Điều 11 Thông tư số 56/2017/TT-BYT)

Bước 2: Căn cứ hồ sơ của đối tượng giám định, Cơ quan thường trực Hội đồng giám định y khoa có trách nhiệm xem xét và tổ chức khám giám định theo đúng thời gian quy định của pháp luật. Hội đồng giám định y khoa trong thời gian 60 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, có trách nhiệm tổ chức khám giám định và ban hành biên bản giám định y khoa. Trường hợp quá thời gian trên chưa ban hành biên bản phải có văn bản thông báo và nêu rõ lý do (căn cứ khoản 2, Điều 11, Thông tư số 01/2023/TT-BYT/căn cứ điểm d khoản 2 Điều 39 và khoản 3, Điều 166 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP).

Cách thức nộp hồ sơ khám giám định để thực hiện chế độ hưu trí như thế nào?

Căn cứ Mục 2 Phần 2 Phụ lục 1 Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực giám định y khoa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế ban hành kèm theo Quyết định 2285/QĐ-BYT năm 2023 quy định về cách thức thực hiện hồ sơ khám giám định để thực hiện chế độ hưu trí bằng 02 cách như sau:

- Đường bưu chính công ích.

- Nộp trực tiếp.

Phí giám định y khoa được quy định như thế nào?

Biểu phí giám định y khoa được quy định tại Thông tư 243/2016/TT-BTC gồm những khoản phí sau:

Xem chi tiết Biểu phí giám định y khoa tại đây.

Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện bình thường là bao nhiêu?

Căn cứ khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động 2019 quy định như sau:

Tuổi nghỉ hưu
...
2. Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.
Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ.

Theo đó, năm 2023 tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện bình thường như sau:

- Đối với nam là đủ 60 tuổi 9 tháng;

- Đối với nữ là đủ 56 tuổi.

Nguyễn Trần Hoàng Quyên

- Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của Law Net Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn

- Nội dung bài viết chỉ mang tính chất tham khảo;

- Bài viết có thể được sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau;

- Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc;

- Mọi ý kiến thắc mắc về bản quyền của bài viết vui lòng liên hệ qua địa chỉ mail banquyen@lawnet.vn;

Căn cứ pháp lý
Tư vấn pháp luật mới nhất
ĐỌC NHIỀU NHẤT
{{i.ImageTitle_Alt}}
{{i.Title}}