Chương trình truyền thông về biển và đại dương: Dự kiến đến năm 2030, Việt Nam sẽ có ít nhất 01 Bảo tàng chuyên về biển và đại dương?

Biển và vùng hải đảo đang là vấn đề rất được quan tâm hiện nay. Nhằm nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của biển, đảo trong công cuộc đảm bảo an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế thì Chính phủ đã có chương trình truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030. Vậy theo như chương trình này thì nước ta cần phải đạt những mục tiêu gì?

Việt Nam sẽ xây dựng được bảo tàng chuyên về biển và đại dương vào năm 2030?

Căn cứ vào tiểu mục 2 Mục II Quyết định 729/QĐ-TTg năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ đã đặt ra những mục tiêu cụ thể trong Chương trình truyền thông về biển đảo và đại dương đến năm 2030 như sau:

- Đến năm 2023, các bộ quản lý 06 ngành kinh tế biển được xác định trong Nghị quyết số 36-NQ/TW (du lịch và dịch vụ biển, kinh tế hàng hải, khai thác dầu khí và các tài nguyên khoáng sản biển khác, nuôi trồng và khai thác hải sản, công nghiệp ven biển, năng lượng tái tạo và các ngành kinh tế biển mới); các Bộ: Thông tin và Truyền thông; Ngoại giao; Quốc phòng; Khoa học và Công nghệ; Giáo dục và Đào tạo; Lao động - Thương binh và Xã hội; Tư pháp; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoàn thành việc xây dựng, phê duyệt các kế hoạch truyền thông về biển và đại dương với các chỉ tiêu cụ thể theo đặc thù truyền thông của cơ quan, địa phương đó..

- Đến năm 2025, 100% các cơ quan báo chí trung ương và địa phương, báo đối ngoại có chuyên trang, chuyên mục về biển và đại dương trên các sản phẩm thông tin (báo, bản tin, tạp chí in, trang thông tin điện tử, kênh phát thanh, truyền hình) của cơ quan; 100% các bộ, ngành có liên quan đến quản lý nhà nước về biển và hải đảo, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có chuyên mục về biển và đại dương trên trang thông tin điện tử của cơ quan.

- Hằng năm, các địa phương có biển tổ chức các hoạt động cụ thể hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương Thế giới và báo cáo kết quả về Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Hằng năm, 100% phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, lãnh đạo cơ quan báo chí, những người làm công tác thông tin, tuyên truyền về các vấn đề liên quan đến biển và đại dương tại các cơ quan báo chí, truyền thông, xuất bản ở trung ương và địa phương, cán bộ thông tin cơ sở và thông tin đối ngoại được tập huấn, cập nhật về hệ thống chính sách, pháp luật, kiến thức cơ bản về biển và đại dương.

- Đến năm 2025 xây dựng được 01 Thư viện cấp ngành về biển và đại dương; đến năm 2030, xây dựng được 01 Bảo tàng chuyên về biển và đại dương.

- Đến năm 2030, 100% các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân, tư thục và quốc tế thực hiện hoạt động truyền thông về biển và đại dương thông qua việc lồng ghép nội dung liên quan vào một số môn học chính khóa, hoạt động ngoại khóa phù hợp với cấp học, trình độ đào tạo.

- Hằng năm, phấn đấu hơn 80% các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội các cấp, các tập đoàn kinh tế lớn của Nhà nước tham gia hoạt động truyền thông về biển và đại dương (trực tiếp hoặc gián tiếp, tùy theo quy mô và tính chất hoạt động của các tổ chức, đơn vị).

Theo đó, việc triển khai chương trình truyền thông về biển đảo và đại dương đến năm 2030 là để đạt được những mục tiêu cụ thể mà Thủ tướng Chính phủ đã đặt ra như trên.

Đến năm 2030, Việt Nam sẽ có ít nhất là 01 bảo tàng chuyên về biển và đại dương?

Chương trình truyền thông về biển và đại dương: Dự kiến đến năm 2030, Việt Nam sẽ có ít nhất 01 Bảo tàng chuyên về biển và đại dương?

Thực hiện công tác truyền thông về biển đảo và đại dương đến những quốc gia có đông người Việt Nam sinh sống?

Căn cứ theo Mục III Quyết định 729/QĐ-TTg năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ đã có những chỉ đạo về phạm vi thực hiện và đối tượng thực hiện Chương trình truyền thông về biển đảo và đại dương đến năm 2030 như sau:

- Phạm vi thời gian: Chương trình được thực hiện đến năm 2030.

- Phạm vi không gian: toàn quốc, các ban, bộ, ngành trung ương và địa phương, trong đó ưu tiên 28 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển; tại một số quốc gia có đông người Việt Nam sinh sống, làm việc và học tập; các quốc gia có quan hệ hữu nghị truyền thống với Việt Nam.

- Phạm vi nội dung: tập trung truyền thông chính sách và pháp luật có liên quan đến biển, hải đảo (gồm cả luật pháp quốc tế); vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển và đại dương; quyền và lợi ích của Việt Nam trên Biển Đông; tài nguyên, môi trường biển, hải đảo; phát triển bền vững kinh tế biển.

- Đối tượng truyền thông: cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang; người dân; doanh nghiệp; người Việt Nam ở nước ngoài; học sinh, sinh viên; người nước ngoài.

Như vậy, chương trình truyền thông về biển đảo và đại dương không chỉ thực hiện trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam mà còn được triển khai đến những quốc gia có đông đảo người dân Việt Nam sinh sống, những quốc gia có quan hệ hữu nghị truyền thống với Việt Nam.

Sử dụng công nghệ hiện đại và đa ngôn ngữ để thực hiện công tác truyền thông về biển đảo và đại dương đến năm 2030?

Căn cứ vào tiểu mục 1 Mục II Quyết định 729/QĐ-TTg năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định như sau:

- Đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo, phát triển bền vững kinh tế biển được hiểu đúng, đầy đủ và toàn diện, từ đó củng cố được niềm tin, sự ủng hộ của cả hệ thống chính trị và người dân, thế hệ trẻ, doanh nghiệp, cộng đồng trong và ngoài nước đối với Đảng và Nhà nước trong sự nghiệp bảo vệ biển, đảo Tổ quốc và phát triển kinh tế biển. Cán bộ các cấp phải hiểu sâu, nắm chắc chính sách, pháp luật về biển và hải đảo.

- Thông tin, kiến thức về biển và đại dương được truyền tải thường xuyên, liên tục, chính xác và hấp dẫn đến từng nhóm đối tượng; nhận diện và bác bỏ thông tin sai lệch, quan điểm sai trái, xuyên tạc về biển và đại dương; học sinh, sinh viên được trang bị kiến thức cơ bản; đại bộ phận người dân có hiểu biết về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển và đại dương đối với phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc, qua đó, động viên Nhân dân tích cực, chủ động tham gia các hoạt động bảo vệ biển và đại dương.

- Nội dung và hình thức truyền thông được đổi mới, sáng tạo, đa dạng hóa; sử dụng công nghệ truyền thông hiện đại, đa phương tiện, đa loại hình, đa ngôn ngữ (với các cơ quan báo chí đối ngoại); tạo sự tương tác hiệu quả giữa chủ thể và đối tượng được truyền thông, sự tham gia rộng rãi của các tổ chức, cá nhân và cộng đồng trong nước và quốc tế; hình thành được ý thức trách nhiệm tham gia truyền thông về biển và đại dương của người dân, doanh nghiệp. Truyền được cảm hứng, niềm tự hào cho các tầng lớp Nhân dân về biển, đảo quê hương. Công tác truyền thông về biển và đại dương được triển khai hiệu quả, toàn diện, chặt chẽ, bài bản và có tính đột phá từ trung ương xuống đến từng xã, từng thôn, bản, ấp.

Như vậy, để thực hiện chương trình truyền thông về biển đảo và đại dương đến năm 2030 thì nội dung và hình thức thực hiện phải có sự đổi mới, sáng tạo, đa dạng, sử dụng các công nghệ hiện đại, đa ngôn ngữ để tăng tính hiệu quả.

Thư Viện Pháp Luật

67 lượt xem
Tư vấn pháp luật mới nhất
ĐỌC NHIỀU NHẤT
{{i.ImageTitle_Alt}}
{{i.Title}}