Bản án về tranh chấp xác định cha cho con số 19/2021/HNGĐ-ST

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THUẬN THÀNH, TỈNH BẮC NINH

BẢN ÁN 19/2021/HNGĐ-ST NGÀY 22/10/2021 VỀ TRANH CHẤP XÁC ĐỊNH CHA CHO CON

Ngày 22 tháng 10 năm 2021. Tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Thuận Thành mở phiên toà công khai để xét xử sơ thẩm vụ án thụ lý số: 64/2021/TLST - HNGĐ, ngày 12 tháng 4 năm 2021 về tranh chấp: “Xác định cha cho con” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 17/2021/QĐST- DS ngày 14 tháng 9 năm 2021 giữa các đương sự:

Nguyên đơn: Chị Phạm Thị H, sinh năm 1991.

Địa chỉ: Thôn Phương Q, xã Trí Q, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. (Có mặt)

Bị đơn: Anh Tạ Bá Đ, sinh năm 1991.

Địa chỉ: Thôn Phương Q, xã Trí Q, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. ( Vắng mặt)

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Anh Nguyễn Bá Đ1, sinh năm 1989. Địa chỉ: Thôn Đức H, xã Xuân L, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. ( Vắng mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo đơn khởi kiện và lời trình bày của các đương sự tại Toà án thì nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Phía nguyên đơn là chị Phạm Thị H trình bày: Chị và anh Tạ Bá Đ kết hôn với nhau năm 2012 và có đăng ký kết hôn tại UBND xã Trí Quả, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Quá trình chung sống chị và anh Đ có 01 con chung là cháu Tạ Phương A, sinh ngày 11/3/2014. Sau một thời gian chung sống giữa chị và anh Đ có xảy ra mâu thuẫn và đã sống ly thân từ năm 2014. Trong thời gian vợ chồng sống ly thân thì chị có quan hệ tình cảm với anh Nguyễn Bá Đ1 và có 01 con chung là cháu Tạ Phương U, sinh ngày 06/9/2016. Tuy nhiên, do thời gian này giữa chị và anh Đ vẫn đang tồn tại quan hệ hôn nhân nên chị đã đăng ký khai sinh cho cháu U và khai anh Đ là cha của cháu U.

Năm 2018, chị và anh Đ ly hôn. Tại Quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự số 69/2018/QĐST- HNGĐ ngày 20/6/2018 của Tòa án nhân dân huyện Thuận Thành đã quyết định: Công nhận thuận tình ly hôn giữa anh Đ và chị. Về con chung: Giao cháu Tạ Phương A cho anh Đ chăm sóc và nuôi dưỡng; Giao cháu Tạ Phương U cho chị chăm sóc và nuôi dưỡng. Ngoài ra, Tòa án còn tuyên sự thỏa thuận về tài sản chung, công nợ và án phí.

Năm 2019, anh Nguyễn Bá Đ1 có đơn đề nghị Trung tâm phân tích AND & Công nghệ di truyền để xét nghiệm AND của anh Đ1 và cháu U. Kết quả xét nghiệm ngày 27/2/2019 kết luận: Cháu Tạ Phương U là con của anh Nguyễn Bá Đ1.

Ngày 16/4/2020, chị có đơn đề nghị Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội hủy một phần Quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự số 69 ngày 20/6/2018 của Tòa án nhân dân huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh về phần con chung đối với cháu U giữa chị và anh Đ. Tại Quyết định tái thẩm số 38 ngày 28/12/2020 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội quyết định: Hủy một phần Quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự số 69 ngày 20/6/2018 của Tòa án nhân dân huyện Thuận Thành về phần con chung đối với cháu Tạ Phương U trong vụ án “Hôn nhân gia đình” giữa anh Đ và chị. Nay chị đề nghị Tòa án xác định anh Nguyễn Bá Đ1 là cha của cháu Tạ Phương U.

Sau khi thụ lý vụ án, Toà án đã tống đạt hợp lệ Thông báo thụ lý và các văn bản tố tụng khác cho anh Tạ Bá Đ theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên anh Đ không đến Tòa án làm việc và không khai báo. Do vậy Tòa án giải quyết vụ án vắng mặt anh Đ theo quy định của pháp luật.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là anh Nguyễn Bá Đ1 trình bày: Trong thời gian chị H và anh Đ ly thân, anh và chị H có quan hệ ngoài hôn nhân từ đầu 2016 và có 01 con chung là cháu Tạ Phương U, sinh ngày 06/9/2019. Tuy nhiên do lúc đó chị H và anh Đ chưa ly hôn nên chị H vẫn khai sinh cháu U là con chung của chị H và anh Đ. Sau khi chị H và anh Đ ly hôn, anh đưa cháu Tạ Phương U đến Trung tâm phân tích AND & Công nghệ di truyền để xét nghiệm AND. Kết quả xét nghiệm ngày 27/2/2019 kết luận: Cháu Tạ Phương U là con của anh. Nay chị H làm đơn yêu cầu Tòa án xác định anh là cha của cháu U, anh hoàn toàn nhất trí.

Tại phiên toà hôm nay chị Phạm Thị H vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện của mình. Anh Nguyễn Bá Đ1 có đơn đề nghị xét xử vắng mặt do vậy Tòa án xét xử vắng mặt anh Đ1 theo quy định của pháp luật.

Kiểm sát viên phát biểu và kết luận về việc tuân theo pháp luật tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký phiên toà đã đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Nguyên đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đã thực hiện đúng, đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. Bị đơn chưa chấp hành đầy đủ quyền, nghĩa vụ của mình theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự.

Về việc giải quyết vụ án: Căn cứ Khoản 4 Điều 28; Điều 147, 227, 228 Bộ luật tố tụng dân sự. Điều 39 Bộ luật Dân sự. Khoản 1 Điều 89; khoản 2 Điều 101; khoản 2 Điều 102 Luật hôn nhân và gia đình; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ban thường vụ Quốc Hội về án, lệ phí của Tòa án.

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của chị Phạm Thị H.

Xác định anh Nguyễn Bá Đ1 là cha đẻ của cháu Tạ Phương U, sinh ngày 06 tháng 9 năm 2016.

Về án phí: Chị H phải chịu 300.000 đồng án phí hôn nhân gia đình sơ thẩm theo quy định của pháp luật. Xác nhận chị H đã nộp đủ tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Thuận Thành.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên toà. Căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà. Sau khi nghe ý kiến đại diện Viện kiểm sát về việc tuân theo pháp luật tố tụng dân sự và ý kiến về việc giải quyết vụ án. Hội đồng xét xử nhận định:

Tại Quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự số 69/2018/QĐST- HNGĐ ngày 20/6/2018 của Tòa án nhân dân huyện Thuận Thành đã quyết định: Công nhận thuận tình ly hôn giữa anh Tạ Bá Đ và chị Phạm Thị H. Về con chung: Giao cháu Tạ Phương A cho anh Đ chăm sóc và nuôi dưỡng; Giao cháu Tạ Phương U cho chị chăm sóc và nuôi dưỡng. Ngoài ra, Tòa án còn tuyên sự thỏa thuận về tài sản chung, công nợ và án phí.

Sau khi chị H và anh Đ ly hôn, anh Nguyễn Bá Đ1 có đơn đề nghị Trung tâm phân tích AND và công nghệ di truyền xét nghiệm AND của anh và cháu Tạ Phương U. Kết quả xét nghiệm ngày 27/2/2019 kết luận: Cháu Tạ Phương U là con của anh Đ1. Tại Quyết định tái thẩm số 38 ngày 28/12/2020 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội quyết định: Hủy một phần Quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự số 69 ngày 20/6/2018 của Tòa án nhân dân huyện Thuận Thành về phần con chung đối với cháu Tạ Phương U trong vụ án “Hôn nhân gia đình” giữa anh Đ và chị. Trong quá trình giải quyết vụ án anh Nguyễn Bá Đ1 cũng xác nhận lời trình bày của chị H là đúng và anh đồng ý với yêu cầu khởi kiện của chị H.

Hội đồng xét xử xét thấy yêu cầu Tòa án xác định anh anh Nguyễn Bá Đ1 là cha của cháu Tạ Phương U của chị Phạm Thị H là có căn cứ nên cần chấp nhận.

Về án phí: Chị Phạm Thị H tự nguyện chịu toàn bộ tiền án phí hôn nhân gia đình sơ thẩm theo quy định của pháp luật nên chấp nhận.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ Điều 147, 227, 228 Bộ luật tố tụng dân sự; Điều 39 Bộ luật Dân sự.

Căn cứ khoản 1 Điều 89; khoản 2 Điều 101; khoản 2 Điều 102 Luật hôn nhân và gia đình.

Căn cứ Nghị quyết 326 ngày 30/12/2016 của UBTVQH xử:

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của chị Phạm Thị H.

Xác định anh Nguyễn Bá Đ1 là cha đẻ của cháu Tạ Phương U, sinh ngày 06 tháng 9 năm 2016.

2. Về án phí: Chị Phạm Thị H phải chịu 300.000 đồng tiền án phí hôn nhân gia đình sơ thẩm. ( Xác nhận chị H đã nộp 300.000đ tạm ứng án phí tại biên lai thu tiền tạm ứng án phí số AA/2020/0003788 ngày 12/4/2021 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Thuận Thành).

3. Quyền kháng cáo:

Đương sự có mặt được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Đương sự vắng mặt được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được tống đạt bản án hoặc ngày niêm yết bản án

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

317
Bản án/Nghị quyết được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Nghị quyết đang xem

Bản án về tranh chấp xác định cha cho con số 19/2021/HNGĐ-ST

Số hiệu:19/2021/HNGĐ-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh
Lĩnh vực:Hôn Nhân Gia Đình
Ngày ban hành: 22/10/2021
Là nguồn của án lệ
Bản án/Nghị quyết Sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Nghị quyết Liên quan đến cùng nội dung
Bản án/Nghị quyết Phúc thẩm
Vui lòng Đăng nhập để có thể tải về
Đăng nhập
Đăng ký


  • Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286 (6 lines)
    E-mail: info@lawnet.vn
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: (028) 7302 2286
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;