Bản án về tranh chấp hụi số 91/2019/DS-ST

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CÁI NƯỚC, TỈNH CÀ MAU

BẢN ÁN 91/2019/DS-ST NGÀY 26/11/2019 VỀ TRANH CHẤP HỤI

Trong ngày 26 tháng 11 năm 2019 tại Tòa án nhân dân huyện Cái Nước xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 262/2019/TLST- DS ngày 06 tháng 8 năm 2019 về “Tranh chấp hụi” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 271/2019/QĐXXST-DS ngày 15 tháng 10 năm 2019 giữa các đương sự:

Nguyên đơn: Ông Nguyễn Văn K, sinh năm 1963 (Có mặt) Địa chỉ: Ấp TA, xã PH, huyện CN, tỉnh Cà Mau.

Bị đơn:

1. Ông Nguyễn Văn P, sinh năm 1974 (Vắng mặt) Địa chỉ: Ấp TA, xã PH, huyện CN, tỉnh Cà Mau.

2. Bà Châu Thị U, sinh năm 1978 (Vắng mặt) Địa chỉ: Ấp TA, xã PH, huyện CN, tỉnh Cà Mau.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Ông Nguyễn Văn K (nguyên đơn) trình bày: Trước đây ông có mở hụi để tạo điều kiện cho anh, chị em trong xóm, ấp góp vốn làm kinh tế gia đình, trong các dây hụi do ông mở có vợ chồng ông Nguyễn Văn P, Châu Thị U có tham gia chơi hụi, nhưng không đóng hụi chết cho ông đầy đủ, cụ thể như sau:

+ Dây thứ nhất mở ngày 25 tháng 7 năm 2014, hụi 500.000 đồng, hình thức hụi tháng, dây hụi này có tổng cộng 39 chân, trong quá trình chơi hụi vợ chồng ông P, bà U đã hốt hụi, ông đã chung hụi đầy đủ theo thỏa thuận. Tuy nhiên ông P, bà U không đóng hụi chết đầy đủ cho ông, tính đến ngày mãn hụi là ngày 25 tháng 10 năm 2017 thì vợ chồng ông P còn thiếu ông 18 lần hụi chết với số tiền là 9.000.000 đồng.

+ Dây thứ hai mở ngày 06 tháng 10 năm 2014 cũng tương tự như dây thứ nhất, dây hụi này là hụi tháng, giá 500.000 đồng, dây hụi này có 35 chân hụi, vợ chồng ông P đã hốt hụi và ông đã chung hụi đầy đủ. Nhưng ông P và bà U không đóng hụi cho ông đầy đủ, tính đến ngày mãn hụi là ngày 06 tháng 9 năm 2017 thì vợ chồng ông P còn thiếu ông 17 lần hụi chết với số tiền là 8.500.000 đồng.

+ Dây thứ ba mở ngày 30 tháng 01 năm 2015 cũng hụi 500.000 đồng/tháng, dây hụi này có 33 chân, cũng tương tự như hai dây hụi trên, tính đến ngày mãn hụi là ngày 30 tháng 10 năm 2017 thì vợ chồng ông P còn thiếu ông 18 lần hụi chết là 9.000.000 đồng.

Ông đã nhiều lần yêu cầu vợ chồng ông P trả nợ hụi cho ông vì số tiền ông P, bà U không đóng hụi chết ông đã tự bỏ tiền túi ra để đóng thay cho ông P, bà U. Nay ông yêu cầu Tòa án nhân dân huyện Cái Nước xét xử buộc ông Nguyễn Văn P và bà Châu Thị U phải trả cho ông số tiền nợ hụi tổng cộng là 26.500.000 đồng.

Đối với bà Châu Thị U và ông Nguyễn Văn P kể từ khi thụ lý vụ án mặc dù đã được thông báo đã được Tòa án tống đạt thông báo thụ lý vụ án hợp lệ và thông báo về các phiên hòa giải, triệu tập đến để xét xử, nhưng ông P và bà U vẫn không đến tòa án để tham gia tố tụng và cũng không có bất cứ văn bản nào thể hiện ý kiến của mình đối với yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Văn K. Do đó Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân huyện Cái Nước căn cứ vào khoản 2 Điều 227 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 xét xử vắng mặt đối với ông P, bà U.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, được xem xét tại phiên tòa; căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, nhận định:

[1] Quan hệ pháp luật tranh chấp giữa nguyên đơn là ông Nguyễn Văn K với bị đơn ông Nguyễn Văn P, bà Châu Thị U là quan hệ pháp luật về “Tranh chấp hụi” được quy định tại Điều 471 Bộ luật dân sự. Do bị đơn có địa chỉ cư trú tại Ấp TA, xã PH, huyện CN, tỉnh Cà Mau nên Tòa án nhân dân huyện Cái Nước thụ lý giải quyết là đúng thẩm quyền theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 35 và điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự.

Đối với ông Nguyễn Văn P và bà Châu Thị U là là bị đơn trong vụ án đã được Tòa án triệu tập hợp lệ đến để tham gia phiên tòa xét xử vụ án, nhưng vắng mặt không có lý do, không có người đại diện hợp pháp tại phiên tòa và cũng không có đơn yêu cầu xét xử vắng mặt. Do đó, Hội đồng xét xử căn cứ vào điểm b khoản 2 Điều 227 Bộ luật tố tụng dân sự xét xử vắng mặt đối với ông P và bà U.

[2] Hội đồng xét xử xét thấy các dây hụi do ông Nguyễn Văn K mở vào các ngày 25/7/2014, 26/10/2014, 30/01/2015 và số lượng chân hụi đều được thể hiện tại danh sách hụi ông Kiếm cung cấp có tại hồ sơ vụ án. Đồng thời trong các danh sách hụi này đều có tên ông Phong và được một số người chơi hụi chung xác định là có thật và được trưởng ban nhân dân ấp tân Ánh là bà Trần Huyền Trang xác nhận. Điều này cho thấy việc ông Kiếm có mở hụi và có sự tham gia chơi hụi của ông Phong và vợ chồng ông P không đóng hụi chết cho ông Kiếm sau khi hốt hụi là có xảy ra trên thực tế. Về phía ông Phong không đến tham gia phiên tòa và cũng không có văn bản trình bày ý kiến gởi cho Tòa án, điều đó cho thấy ông Phong không có thiện chí trả nợ, ông Phong mặc nhiên thừa nhận đối với khoản nợ đã thiếu ông Kiếm.

Từ những phân tích trên, Hội đồng xét xử xét thấy có cơ sở chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Văn K. Buộc ông Nguyễn Văn P và bà Châu Thị U trả cho ông Nguyễn Văn K số tiền 26.500.000 đồng.

Đối với số tiền trên, kể từ ngày Ông Nguyễn Văn K có đơn yêu cầu thi hành án nếu bà Thuận và ông Phong không thi hành xong thì Ông Nguyễn Văn P, Bà Châu Thị U phải trả lãi theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015 đối với số tiền và thời gian chậm thi hành án.

[4] Về án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch: Ông Nguyễn Văn P và bà Châu Thị U phải chịu theo quy định là 1.325.000 đồng.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào:

- Điều 26, 35, 39, 147, 227 Bộ Luật tố tụng dân sự;

- Các Điều 149, 184, 357, 468 và 471 Bộ luật dân sự.

- Khoản 2 Điều 26 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giãm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Tuyên xử: Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Văn K đối với ông Nguyễn Văn P, bà Châu Thị U.

Buộc ông Nguyễn Văn P, bà Châu Thị U trả cho ông Nguyễn Văn K số tiền nợ hụi là 26.500.000 đồng.

Đối với số tiền trên, kể từ ngày ông Nguyễn Văn K có đơn yêu cầu thi hành án nếu bà Út và ông Phong không thi hành xong thì ông Nguyễn Văn P, bà Châu Thị U phải trả lãi theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015 đối với số tiền và thời gian chậm thi hành án.

Về án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch: Buộc ông Nguyễn Văn P, bà Châu Thị U phải chịu 1.325.000 đồng. Nộp tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Cái Nước khi án có hiệu lực pháp luật.

Ông Nguyễn Văn K không phải chịu án phí, ông Nguyễn Văn K được nhận lại số tiền 662.000 đồng tại biên lai thu tiền số 0004664 ngày 06/8/2019 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Cái Nước.

Trường hợp Bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án dân sự, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Án xử sơ thẩm công khai ông Nguyễn Văn K có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, ông Nguyễn Văn P, bà Châu Thị U có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết công khai.

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

283
Bản án/Nghị quyết được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Nghị quyết đang xem

Bản án về tranh chấp hụi số 91/2019/DS-ST

Số hiệu:91/2019/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Cái Nước - Cà Mau
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành: 26/11/2019
Là nguồn của án lệ
Bản án/Nghị quyết Sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Nghị quyết Liên quan đến cùng nội dung
Bản án/Nghị quyết Phúc thẩm
Vui lòng Đăng nhập để có thể tải về
Đăng nhập
Đăng ký  • Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286 (6 lines)
    E-mail: info@lawnet.vn
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: (028) 7302 2286
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;