Bản án về tranh chấp hợp đồng tín dụng số 79/2021/DS-ST

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN Đ, TỈNH BẠC LIÊU

BẢN ÁN 79/2021/DS-ST NGÀY 21/09/2021 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

Ngày 21 tháng 9 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Đ xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 140/2021/TLST–DS, ngày 24 tháng 5 năm 2021, về tranh chấp hợp đồng tín dụng. Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 107/2021/QĐXXST-DS, ngày 16 tháng 7 năm 2021 giữa các đương sự:

- Nguyên đơn: Ngân hàng TMCP S.

Địa chỉ: Số 266 - 268 Nam Kỳ Khởi N, phường V, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Người đại diện theo pháp luật: Bà Nguyễn Đức Thạnh D, chức vụ: Tổng giám đốc.

Người đại diện theo ủy quyền: Anh Nguyễn Hữu P, sinh năm 1986 (theo văn bản ủy quyền ngày 10/5/2021).

Địa chỉ: Số 2/9A, khóm 6, phường 2, thành phố B, tỉnh Bạc Liêu. Anh P có đơn đề nghị xét xử vắng mặt, đơn đề ngày 15/7/2021.

- Bị đơn: Bà Trần Hồng M, sinh năm 1978, (vắng mặt). Địa chỉ: Ấp 3, thị trấn G, huyện Đ, tỉnh Bạc Liêu.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Tại đơn khởi kiện ngày 10/5/2021 và các lời khai trong quá trình giải quyết vụ án, người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn Ngân hàng TMCP S là Anh Nguyễn Hữu P (sau đây gọi là Ngân hàng) trình bày:

Ngày 10/8/2015, Bà Trần Hồng M có ký với Ngân hàng TMCP S Hợp đồng tín dụng LD1522200030 ngày 10/8/2015. Căn cứ thu nhập của Bà Trần Hồng M, ngày 10/8/2015, Ngân hàng đã đồng ý giải ngân với hạn mức sử dụng là 70.000.000 đồng, với mục đích vay tiêu dùng, lãi suất 8.4%/năm; thời hạn vay 48 tháng thời hạn trả hết nợ 10/8/2019.

Sau khi giải ngân, Bà Trần Hồng M đã thực hiện các giao dịch với tổng số tiền là 70.000.000 đồng đã rút một lần.

Trong quá trình vay, từ ngày giải ngân 10/8/2015 đến ngày 26/4/2021, Bà Trần Hồng M đã thanh toán cho Ngân hàng số tiền vốn và lãi là: 78.471.578 đồng (trong đó: vốn 61.230.000 đồng, lãi: 17.241.578 đồng), Bà Trần Hồng M vi phạm nghĩa vụ trả nợ, ngày 30/7/2018 Ngân hàng TMCP S – Chi nhánh Bạc Liêu đã chuyển toàn bộ số nợ vay còn thiếu sang nợ quá hạn.

Tính đến ngày 26/4/2021, Bà Trần Hồng M còn nợ số tiền 17.274.459 đồng (trong đó nợ gốc 8.770.000 đồng, lãi trong hạn 7.653.266 đồng và lãi quá hạn 851.193 đồng).

Mặc dù Ngân hàng đã thường xuyên đôn đốc và yêu cầu Bà Trần Hồng M có trách nhiệm thanh toán ngay khoản nợ quá hạn, đồng thời Ngân hàng cũng tạo điều kiện về mặt thời gian để Bà Trần Hồng M trả nợ, tuy nhiên Bà Trần Hồng M vẫn chưa thanh toán khoản nợ vay quá hạn cho Ngân hàng, vi phạm các điều khoản đã qui định tại Hợp đồng cho vay đã ký. Nên Ngân hàng yêu cầu Bà Trần Hồng M trả cho ngân hàng số tiền 17.274.459 đồng (trong đó nợ gốc 8.770.000 đồng, lãi trong hạn 7.653.266 đồng và lãi quá hạn 851.193 đồng) và Bà Trần Hồng M có trách nhiệm thanh toán khoản lãi phát sinh cho đến khi trả dứt nợ vay theo lãi suất quy định tại Hợp đồng.

Đối với bị đơn Bà Trần Hồng M: Sau khi thụ lý vụ án, Tòa án đã tống đạt hợp lệ các văn bản tố tụng cũng nhưng triệu tập bà Mtham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải, tham gia phiên tòa sơ thẩm nhưng bà Mvắng mặt không rõ lý do.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đ trình bày quan điểm về việc tuân theo pháp luật trong quá trình giải quyết vụ án.

Về thủ tục tố tụng: Qua kiểm sát việc giải quyết vụ án từ khi thụ lý vụ án thời điểm này thấy rằng Thẩm phán, thư ký Tòa án chấp hành đúng quy định tại các điều 48, 51 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.

Việc chấp hành pháp luật đương sự: Từ khi thụ lý vụ án nguyên đơn đã thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình theo đúng quy định tại các điều 70, 71 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. Đối với bị đơn thực hiện không đúng quy định tại các điều 70, 72 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.

Về nội dung: Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng các điều 26, 35, 39, 228, 271, 273 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; các điều 463, 466 Bộ luật dân sự năm 2015; Điều 91 Luật các tổ chức tín dụng; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Tuyên xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng TMCP S, buộc Bà Trần Hồng M trả cho Ngân hàng số tiền 17.274.459 đồng (trong đó nợ gốc 8.770.000 đồng, lãi trong hạn 7.653.266 đồng và lãi quá hạn 851.193 đồng) (tính đến ngày 26/4/2021) và bà Mcó trách nhiệm thanh toán khoản lãi phát sinh từ ngày 27/4/2021 cho đến khi thanh toán xong nợ theo mức lãi suất được quy định trong hợp đồng. Án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch bà Mphải chịu theo quy định của pháp luật.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa, phát biểu của Kiểm sát viên, sau khi thảo luận, nghị án; Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Về thủ tục tố tụng:

[1.1]. Ngân hàng TMCP S yêu cầu Bà Trần Hồng M trả tiền vay. Căn cứ khoản 3 Điều 26 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, vụ án thuộc tranh chấp hợp đồng dân sự.

[1.2]. Nguyên đơn Ngân hàng TMCP S tranh chấp hợp đồng vay tài sản với bị đơn Bà Trần Hồng M, bà M cư trú tại: Ấp 3, thị trấn G, huyện Đ, tỉnh Bạc Liêu nên căn cứ điểm a khoản 1 Điều 35 và điểm a khoản 1 Điều 39 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện Đ, tỉnh Bạc Liêu.

[1.3]. Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn là Anh Nguyễn Hữu P có đơn đề nghị Tòa án xét xử vắng mặt và Bà Trần Hồng M đã được Tòa án triệu tập hợp lệ tham gia phiên tòa nhưng vắng mặt lần thứ hai không rõ lý do. Do đó, căn cứ điểm a, b khoản 2 Điều 227 và điểm a, b khoản 1 Điều 238 của Bộ luật dân sự theo quy định của pháp luật.

[2] Về nội dung:

[2.1] Xét yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng TMCP S yêu cầu Bà Trần Hồng M trả nợ gốc 8.770.000 đồng, lãi trong hạn 7.653.266 đồng và lãi quá hạn 851.193 đồng (tính đến ngày 26/4/2021), tổng cộng 17.274.459 đồng.

Hội đồng xét xử xét thấy: Tại hợp đồng tín dụng số LD1522200030 ngày 10/8/2015, ngân hàng phê duyệt ngày 10/8/2015, thể hiện Bà Trần Hồng M vay của ngân hàng số tiền 70.000.000 đồng, thời hạn vay 48 tháng (từ ngày 10/8/2015 đến 10/8/2019), lãi suất 8.4%/năm, số tiền gớp 01 kỳ là 1.948.000 đồng (gồm vốn gốc và tiền lãi); hình thức thanh toán: Góp hàng tháng; hình thức bảo đảm nợ vay: Tín chấp không tài sản đảm bảo.

Sau khi vay tiền thì Bà Trần Hồng M thanh toán từ ngày 10/8/2015 đến ngày 26/4/2021, đã thanh toán cho Ngân hàng số tiền vốn và lãi là: 78.471.578 đồng (trong đó: vốn 61.230.000 đồng, lãi: 17.241.578 đồng), Bà Trần Hồng M vi phạm nghĩa vụ trả nợ, ngày 30/7/2018 Ngân hàng TMCP S – Chi nhánh Bạc Liêu đã chuyển toàn bộ số nợ vay còn thiếu sang nợ quá hạn. Như vậy, Bà Trần Hồng M thiếu nợ gốc 8.770.000 đồng, lãi trong hạn 7.653.266 đồng và lãi quá hạn 851.193 đồng (tính đến ngày 26/4/2021), tổng cộng 17.274.459 đồng.

[2.2] Hội đồng xét xử xét thấy: Do Bà Trần Hồng M đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo hợp đồng đã ký. Căn cứ các điều 463, 466 Bộ luật dân sự, Hội đồng xét xử có căn cứ chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ngân hàng về việc yêu bà Mtrả số tiền nợ gốc gốc 8.770.000 đồng, lãi trong hạn 7.653.266 đồng và lãi quá hạn 851.193 đồng (tính đến ngày 26/4/2021), tổng cộng 17.274.459 đồng và trả lãi phát sinh tính từ ngày 26/4/2021 cho đến khi thanh toán xong nợ theo hợp đồng tính dụng đã ký.

[3] Xét đề nghị của Kiểm sát viên là có căn cứ, phù hợp quy định của pháp luật nên được chấp nhận. Do có cơ sở chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng TMCP S nên Bà Trần Hồng M phải chịu án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch theo quy định tại khoản 1 Điều 147 của Bộ luật tố tụng dân sự.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35; điểm a khoản 1 Điều 39; khoản 1 Điều 147; điểm a, b khoản 2 Điều 227; điểm a, b khoản 1 Điều 238, Điều 271, 273 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; các điều 463, 466 Bộ luật Dân sự năm 2015; Điều 91 Luật các tổ chức tín dụng; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Tuyên xử:

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng TMCP S đối với Bà Trần Hồng M.

- Buộc Bà Trần Hồng M trả cho Ngân hàng TMCP S số tiền nợ gốc 8.770.000 đồng, lãi trong hạn 7.653.266 đồng và lãi quá hạn 851.193 đồng (tính đến ngày 26/4/2021), tổng cộng 17.274.459 đồng (Mười bảy triệu hai trăm bảy mươi bốn nghìn bốn trăm năm mươi chín đồng).

- Buộc Bà Trần Hồng M trả phải trả cho Ngân hàng TMCP S tiền lãi phát sinh theo hợp đồng tín dụng LD1522200030 ngày 10/8/2015, từ ngày 27/4/2021 cho đến khi trả xong nợ cho ngân hàng.

2. Án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch: Buộc Bà Trần Hồng M phải chịu số tiền 863.722 đồng (Tám trăm sáu mươi ba nghìn bảy trăm hai mươi hai đồng), nộp tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Đ, tỉnh Bạc Liêu.

Ngân hàng TMCP S không phải chịu án phí. Ngân hàng TMCP S đã nộp tạm ứng án phí số tiền 431.000 đồng theo biên lai thu số 0001611 ngày 24/5/2021 tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Đ, tỉnh Bạc Liêu (do anh Trần Anh Thoại nộp thay) được hoàn lại số tiền 431.000 đồng tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Đ, tỉnh Bạc Liêu.

3. Quyền kháng cáo: Ngân hàng TMCP S và Bà Trần Hồng M có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày bản án được tống đạt hợp lệ hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.

4. Bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 của Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 của Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

183
Bản án/Nghị quyết được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Nghị quyết đang xem

Bản án về tranh chấp hợp đồng tín dụng số 79/2021/DS-ST

Số hiệu:79/2021/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Đông Hải - Bạc Liêu
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành: 21/09/2021
Là nguồn của án lệ
Bản án/Nghị quyết Sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Nghị quyết Liên quan đến cùng nội dung
Bản án/Nghị quyết Phúc thẩm
Vui lòng Đăng nhập để có thể tải về
Đăng nhập
Đăng ký


  • Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286 (6 lines)
    E-mail: info@lawnet.vn
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: (028) 7302 2286
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;