Bản án về tranh chấp hợp đồng tín dụng số 30/2021/DSST

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HÒA

BẢN ÁN 30/2021/DSST NGÀY 25/06/2021 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

Ngày 25 tháng 6 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang, xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 534/2019/TLST-DS ngày 24 tháng 12 năm 2019 về tranh chấp hợp đồng tín dụng theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 33/2021/QĐXXST-DS ngày 24 tháng 5 năm 2021 giữa các đương sự:

Nguyên đơn: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Địa chỉ: Tháp BIDV, số ** phố H, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Đại diện theo pháp luật: Ông Phan Đức T – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Đại diện theo ủy quyền: Ông Cao Thế Trọng – Chức vụ: Giám đốc chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Khánh Hòa.

Đại diện theo ủy quyền tham gia tố tụng: Ông Trịnh Xuân T – Chức vụ: Giám đốc Phòng giao dịch Bình Tân – chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Khánh Hòa (theo Giấy ủy quyền số 054/UQ-BIDV.KH ngày 15/3/2020.

Bị đơn: Bà Huỳnh Thị Thảo H; Sinh năm 1986; Địa chỉ: số ** đường Đ, phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Nguyễn Văn K; Sinh năm 1980; Địa chỉ: số ** đường Đ, phường V, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo đơn khởi kiện đề ngày 03 tháng 6 năm 2019, theo các lời khai trong quá trình giải quyết vụ án, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam cũng như người đại diện theo ủy quyền của Ngân hàng trình bày:

Ngày 14/07/2016, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Khánh Hòa ký Hợp đồng tín dụng số 01/2016/8748583/HĐTD cho bà Huỳnh Thị Thảo Huyền vay số tiền là 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng); mục đích vay để tiêu dùng; thời hạn vay là 36 tháng; lãi suất cho vay trong hạn được thả nổi 06 tháng/lần (lãi suất thực tế áp dụng từ kỳ đầu đến nay là 11%/năm); lãi suất quá hạn bằng 150% lãi suất trong hạn.

Để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ, vợ chồng bà Huỳnh Thị Thảo Huyền và ông Nguyễn Văn Kỳ đã ký Hợp đồng thế chấp số 01/2016/8748583/HĐTC ngày 14/07/2016 với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, nội dung: bà Huyền và ông Kỳ đồng ý thế chấp tài sản là chiếc xe ô tô tải nhãn hiệu SYM; năm sản xuất 2013; màu sơn vàng; biển kiểm soát 79C-036.31; số khung: RPGCA25GLDV200654; số máy: SVMGAA003714 do Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 06 tháng 11 năm 2013, đứng tên chủ xe là bà Huỳnh Thị Thảo Huyền.

Quá trình thực hiện hợp đồng tín dụng nói trên, bà Huỳnh Thị Thảo Huyền đã vi phạm nghĩa vụ thanh toán nợ cho Ngân hàng do việc kinh doanh của bà bị thua lỗ nặng. Vì vậy, ngân hàng đã chuyển toàn bộ số nợ vay trên sang nợ quá hạn với lãi suất 150% lãi vay trong hạn của Hợp đồng tín dụng số 01/2016/8748583/HĐTD kể từ ngày 14/07/2016. Mặc dù Ngân hàng đã đôn đốc, nhắc nhở, thông báo đòi nợ nhiều lần nhưng bà Huỳnh Thị Thảo Huyền vẫn cố tình không chịu trả nợ gốc và lãi vay ngân hàng.

Nay Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam yêu cầu Tòa án:

1.Buộc bà Huỳnh Thị Thảo Huyền phải trả ngay một lần cho Ngân hàng số tiền tạm tính đến hết ngày 25/6/2021 là 119,633,081 đồng (một trăm mười chín triệu sáu trăm ba mươi ba nghìn không trăm tám mươi mốt đồng), trong đó nợ gốc 72.000.000 đồng (bảy mươi hai triệu đồng), nợ lãi trong hạn là 34.953.793 đồng (ba mươi tư triệu chín trăm năm mươi ba nghìn bảy trăm chín mươi ba đồng), nợ lãi quá hạn là 12.679.288 đồng (mười hai triệu sáu trăm bảy mươi chín nghìn hai trăm tám mươi tám đồng).

2. Buộc bà Huỳnh Thị Thảo Huyền phải trả lãi phát sinh trên nợ gốc theo mức lãi suất thỏa thuận tại hợp đồng tín dụng kể từ ngày 26/6/2021 cho đến khi Ngân hàng thu hồi hết nợ gốc.

3. Trường hợp bà Huỳnh Thị Thảo Huyền không trả hoặc trả không đầy đủ khoản nợ trên thì Ngân hàng được quyền yêu cầu cơ quan thi hành phát mãi tài sản đã thế chấp để thu hồi nợ cho Ngân hàng là chiếc xe ô tô tải nhãn hiệu SYM; năm sản xuất 2013; màu sơn vàng; biển kiểm soát 79C-036.31; số khung: RPGCA25GLDV200654; số máy: SVMGAA003714 do Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 06 tháng 11 năm 2013, đứng tên chủ xe là bà Huỳnh Thị Thảo Huyền.

Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ vào các Điều 463, 466, 470 Bộ luật Dân sự; Điều 92, 93, 95 Luật các tổ chức tín dụng; Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23/7/2010 của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm: chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn; buộc bị đơn phải trả cho nguyên đơn số tiền tính đến ngày 25/6/2021 là 119,633,081 đồng và lãi phát sinh theo quy định của pháp luật; trường hợp bị đơn không thanh toán hoặc không thanh toán đủ số nợ này thì nguyên đơn được yêu cầu cơ quan thi hành án kê biên, phát mãi tài sản thế chấp để thu hồi nợ.

Về thủ tục tố tụng:

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Quá trình giải quyết vụ án, Tòa đã đã triệu tập bị đơn là bà Huỳnh Thị Thảo Huyền và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là ông Nguyễn Văn Kỳ nhiều lần nhưng họ đến Tòa. Qua xác minh được biết bà Huyền và ông Kỳ đã bỏ địa phương đi từ năm 2017. Vì vậy, Tòa án đã thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú trên các phương tiện thông tin đại chúng đối với bà Huyền và ông Kỳ, đồng thời thực hiện các thủ tục niêm yết công khai để triệu tập họ tham gia phiên tòa nhưng bà Huyền và ông Kỳ vẫn không có mặt. Ngoài ra, đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn có đơn xin vắng mặt tại phiên tòa.

Vì vậy, căn cứ Điều 228 Bộ luật tố tụng dân sự, Tòa án xét xử vắng mặt tất cả các đương sự.

Về nội dung:

1 Xét yêu cầu của nguyên đơn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam về việc đòi bị đơn bà Huỳnh Thị Thảo Huyền phải trả cho Ngân hàng số tiền tính đến hết ngày 25/6/2021 là 119.633.081 đồng, trong đó nợ gốc 72.000.000 đồng, nợ lãi trong hạn là 34.953.793 đồng, nợ lãi quá hạn là 12.679.288 đồng và lãi phát sinh trên nợ gốc, Hội đồng xét xử thấy rằng:

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam cho bà Huỳnh Thị Thảo Huyền vay số tiền là 100.000.000 đồng theo Hợp đồng tín dụng số 01/2016/8748583/HĐTD ngày 14/07/2016, thời hạn vay là 36 tháng kể từ ngày rút vốn; lãi suất cho vay là 11%/năm; lãi suất quá hạn bằng 150% lãi suất trong hạn.

Quá trình thực hiện hợp đồng, bà Huyền vi phạm nghĩa vụ trả nợ cho Ngân hàng. Tính đến hết ngày 25/6/2021, bà Huyền còn nợ Ngân hàng tổng số tiền là 119.633.081 đồng, trong đó nợ gốc 72.000.000 đồng, nợ lãi trong hạn là 34.953.793 đồng, nợ lãi quá hạn là 12.679.288 đồng. Như vậy, yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam về việc đòi bà Huỳnh Thị Thảo Huyền phải trả một lần số tiền nêu trên và tiền lãi phát sinh trên nợ gốc kể từ ngày 26/6/2021 cho đến khi trả hết nợ gốc là hoàn toàn có căn cứ, phù hợp với quy định của pháp luật, nên Hội đồng xét xử chấp nhận.

2 Xét yêu cầu của nguyên đơn về việc phát mãi tài sản thế chấp để thu hồi nợ trong trường hợp bị đơn không thanh toán hoặc thanh toán không đầy đủ nợ cho nguyên đơn, Hội đồng xét xử thấy rằng:

Vợ chồng ông bà Huỳnh Thị Thảo Huyền và Nguyễn Văn Kỳ có ký với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam hợp đồng thế chấp số 01/2016/8748583/HĐTC ngày 14/07/2016. Theo thỏa thuận tại hợp đồng, bà Huyền và ông Kỳ đồng ý thế chấp tài sản là chiếc xe ô tô tải đứng tên chủ xe là bà Huỳnh Thị Thảo Huyền, có nhãn hiệu nhãn hiệu SYM, năm sản xuất 2013, biển kiểm soát 79C-036.31; số khung: RPGCA25GLDV200654; số máy: SVMGAA003714 do Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 06 tháng 11 năm 2013. Hợp đồng thế chấp trên đã được công chứng và có đăng ký giao dịch bảo đảm nên hợp pháp. Như vậy, yêu cầu của nguyên đơn về việc được cơ quan Thi hành án phát mãi tài sản thế chấp để thu hồi nợ trong trường hợp bà Huyền không trả hoặc trả nợ không đầy đủ là có căn cứ, phù hợp với sự thỏa thuận của các bên và phù hợp với quy định của pháp luật, do đó Hội đồng xét xử chấp nhận.

Về án phí: Bị đơn bà Huỳnh Thị Thảo Huyền phải chịu toàn bộ án phí dân sự sơ thẩm là 5.981.654 đồng.

Vì các lẽ trên, Căn cứ điểm Điều 228 Bộ luật tố tụng Dân sự; Điều 463, 466, 470 Bộ luật Dân sự;

Áp các dụng Điều 92, 93 Luật các tổ chức tín dụng;

Áp dụng Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23/7/2010 của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm;

Áp dụng Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án,

QUYẾT ĐỊNH

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Buộc bị đơn bà Huỳnh Thị Thảo Huyền phải thanh toán cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam số tiền là 119.633.081 đồng (một trăm mười chín triệu sáu trăm ba mươi ba nghìn không trăm tám mươi mốt đồng), trong đó nợ gốc 72.000.000 đồng (bảy mươi hai triệu đồng), nợ lãi trong hạn là 34.953.793 đồng (ba mươi tư triệu chín trăm năm mươi ba nghìn bảy trăm chín mươi ba đồng), nợ lãi quá hạn là 12.679.288 đồng (mười hai triệu sáu trăm bảy mươi chín nghìn hai trăm tám mươi tám đồng); và phải thanh toán lãi phát sinh trên nợ gốc theo mức lãi suất thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng số 01/2016/8748583/HĐTD ngày 14/07/2016 đã ký kết giữa Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Khánh Hòa với bà Huỳnh Thị Thảo Huyền kể từ ngày 26/6/2021 cho đến khi Ngân hàng thu hồi hết nợ gốc.

Sau khi bà Huỳnh Thị Thảo Huyền trả hết khoản nợ vay nói trên cho Ngân hàng thì Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam phải trả lại cho bà Huỳnh Thị Thảo Huyền bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 009171 do Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 06/11/2013 đứng tên chủ xe Huỳnh Thị Thảo Huyền.

Trường hợp bà Huỳnh Thị Thảo Huyền không thanh toán hoặc thanh toán không đầy đủ số nợ trên cho Ngân hàng thì Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam được quyền yêu cầu cơ quan Thi hành án áp dụng biện pháp cưỡng chế kê biên, bán tài sản bảo đảm là chiếc xe ô tô tải nhãn hiệu SYM; năm sản xuất 2013; màu sơn vàng; biển kiểm soát 79C-036.31; số khung: RPGCA25GLDV200654; số máy: SVMGAA003714 do Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 06 tháng 11 năm 2013, đứng tên chủ xe là bà Huỳnh Thị Thảo Huyền để thu hồi toàn bộ số nợ của bà Huỳnh Thị Thảo Huyền cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

2. Về án phí: Bị đơn bà Huỳnh Thị Thảo Huyền phải chịu án phí dân sự sơ thẩm là 5.981.654 đồng (năm triệu chín trăm tám mươi mốt nghìn sáu trăm năm mươi bốn đồng). Hoàn lại cho Ngân hàng số tiền tạm ứng án phí là 2.349.000 đồng (hai triệu ba trăm bốn mươi chín nghìn đồng) theo Biên lai thu tiền tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số AA/2016/0015781 ngày 19/12/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Nha Trang.

3. Quy định chung:

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

 

Các đương sự có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết để đề nghị Tòa án cấp trên xét xử lại theo trình tự phúc thẩm.

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

421
Bản án/Nghị quyết được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Nghị quyết đang xem

Bản án về tranh chấp hợp đồng tín dụng số 30/2021/DSST

Số hiệu:30/2021/DSST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Thành phố Nha Trang - Khánh Hoà
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành: 25/06/2021
Là nguồn của án lệ
Bản án/Nghị quyết Sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Nghị quyết Liên quan đến cùng nội dung
Bản án/Nghị quyết Phúc thẩm
Vui lòng Đăng nhập để có thể tải về
Đăng nhập
Đăng ký  • Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286 (6 lines)
    E-mail: info@lawnet.vn
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: (028) 7302 2286
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;