Bản án về tranh chấp hợp đồng tín dụng số 16/2022/DS-ST

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HẢI CHÂU, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

BẢN ÁN 16/2022/DS-ST NGÀY 27/04/2022 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

Ngày 27/04/2022 tại Trụ sở Tòa án nhân dân quận Hải Châu (Số 344A Lê Thanh Nghị, quận Hải Châu) thành phố Đà Nẵng xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 124/2021/TLST-DS ngày 25 tháng 10 năm 2021 về việc “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 21/2022/QĐXXST-DS ngày 22.03.2022; Quyết định hoãn phiên tòa số: 24a/2022/QĐST – DS ngày 07/04/2022 giữa các đương sự:

* Nguyên đơn: Ngân hàng TMCP A. Địa chỉ trụ sở: Đường M, phường N, quận P, thành phố Hà Nội.

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Như T, ông Nguyễn Duy Kh, ông Đào Ngọc T. Địa chỉ liên hệ: Tầng 2, số 224 Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng ( Theo giấy ủy quyền số 5738/2021/GUQ – TGĐ 12 ngày 27/08/2021). Ông Nguyễn Như T, sinh năm: 1982 (Có mặt).

* Bị đơn: Ông Mai Công H, sinh năm: 1988. Địa chỉ thường trú: Đường M, phường N, quận P, thành phố Đà Nẵng (vắng mặt).

NHẬN THẤY

* Theo đơn khởi kiện đề ngày 16/09/2021, quá trình giải quyết vụ án nguyên đơn Ngân hàng TMCP A trình bày:

Ngân hàng TMCP A đã ký Hợp đồng cho vay số 19.01/2017/HĐTD-MCH và Khế ước nhận nợ số 20.01/2017/CVCN-MCH ngày 20/01/2017 với ông Mai Công H vay với tổng số tiền là: 140.000.000 đồng, thời hạn vay 60 tháng. Lãi suất vay: Lãi suất cho vay theo quy định ( thay đổi theo chính sách/sản phẩm do Maritime Bank ban hành trong từng thời kỳ), được quy định cụ thể tại các khế ước nhận nợ, mục đích vay mua sắm vật dụng gia đình.

Khoản vay này ông Mai Công H không có tài sản đảm bảo.

Quá trình thực hiện hợp đồng ông Mai Công H đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ đối với ngân hàng theo thỏa thuận trong hợp đồng, khế ước mặc dù phía Ngân hàng đã nhiều lần đôn đốc, gửi thông báo thu hồi nợ. Tính đến ngày 22/08/2021 ông Mai Công H còn nợ Ngân hàng TMCP A tổng số tiền: 243.059.924 đồng. Trong đó: Nợ gốc: 126.002.000 đồng, nợ lãi: 95.657.838 đồng, nợ lãi quá hạn: 21.400.086 đồng.

Nay Ngân hàng TMCP A khởi kiện yêu cầu ông Mai Công H phải thanh toán cho Ngân hàng toàn bộ số tiền nợ gốc, nợ lãi phát sinh tạm tính đến ngày 22/08/2021 số tiền: 243.059.924 đồng. Trong đó: Nợ gốc: 126.002.000 đồng, nợ lãi: 95.657.838 đồng, nợ lãi quá hạn: 21.400.086 đồng.

Yêu cầu ông Mai Công H tiếp tục tính lãi theo thỏa thuận trong hợp đồng cho vay kể từ ngày tiếp theo cho đến khi ông Mai Công H thanh toán hết nợ cho Ngân hàng TMCP A.

* Bị đơn ông Mai Công H: Trong quá trình giải quyết vụ án, Tòa án đã triệu tập hợp lệ đến Tòa nhiều lần đối với bị đơn là ông Mai Công H để lấy lời khai và hòa giải theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự, tuy nhiên ông Mai Công H không có mặt và không có lý do về việc vắng mặt nên không lấy được lời khai và hòa giải về nội dung tranh chấp trong vụ án được.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, phát biểu quan điểm của đại diện Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Về thủ tục tố tụng: Yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng theo quy định tại khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39 của Bộ luật tố tụng dân sự. Trong quá trình tố tụng và tại phiên tòa lần thứ hai hôm nay, bị đơn ông Mai Công H vẫn vắng mặt không có lý do. Do đó, HĐXX căn cứ điểm b khoản 2 Điều 227 của Bộ luật tố tụng dân sự tiến hành xét xử vắng mặt ông Mai Công H.

[2] Về nội dung: Tại phiên tòa người đại diện của nguyên đơn Ngân hàng TMCP A yêu cầu Tòa án tuyên buộc ông Mai Công H phải thanh toán nợ vay tạm tính đến ngày 22/08/2021 với tổng số tiền: 243.059.924 đồng. Trong đó: Nợ gốc: 126.002.000 đồng, nợ lãi: 95.657.838 đồng, nợ lãi quá hạn: 21.400.086 đồng. Yêu cầu ông Mai Công H tiếp tục tính lãi theo thỏa thuận trong hợp đồng cho vay từ ngày 23/08/2021 cho đến khi ông Mai Công Hưng thanh toán hết nợ cho Ngân hàng TMCP A

[3] Xét yêu cầu của nguyên đơn thấy:

Ngày 20/01/2017 ông Mai Công H vay vốn tại Ngân hàng TMCP A – chi nhánh Đà Nẵng theo hợp đồng cho vay tín dụng 19.01/2017/HĐTD-MCH và Khế ước nhận nợ số 20.01/2017/CVCN-MCH ngày 20/01/2017 với ông Mai Công H vay với tổng số tiền là 140.000.000 đồng, thời hạn vay 60 tháng, Lãi suất vay: Lãi suất cho vay theo quy định ( thay đổi theo chính sách/sản phẩm do Maritime Bank ban hành trong từng thời kỳ), được quy định cụ thể tại các khế ước nhận nợ.

Thực hiện hợp đồng tín dụng trên, ngày 20/01/2017 phía Ngân hàng TMCP A đã giải ngân cho Mai Công Hưng số tiền: 140.000.000 đồng.

[4] Trong quá trình thực hiện hợp đồng tín dụng phía ông Mai Công H đã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo hợp đồng tín dụng. Phía ngân hàng đã nhiều lần nhắc nhở và yêu cầu ông Mai Công H thực hiện việc trả nợ, nhưng ông Mai Công H cho đến nay vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho ngân hàng theo hợp đồng tín dụng đã ký kết. Hội đồng xét xử, xét thấy cần chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của phía Ngân hàng TMCP Hàng H đối với ông Mai Công H là có căn cứ, đúng quy định pháp luật.

[5] Về án phí: Án phí dân sự sơ thẩm: 12.152.996 đồng ông Mai Công H phải chịu theo quy định của pháp luật.

[6] Tại phiên tòa, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng phát biểu quan điểm: Về chấp hành pháp luật tố tụng: kể từ khi thụ lý vụ án cho đến trước khi nghị án, thẩm phán, Hội đồng xét xử, thư ký phiên tòa đã chấp hành đầy đủ các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự; các đương sự trong vụ án cũng đã thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình. Về nội dung đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

- Áp dụng khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39 điểm b khoản 2 Điều 227, Điều 228 Bộ luật tố tụng dân sự.

- Áp dụng Điều 91 Luật các tổ chức tín dụng;

- Áp dụng Điều 401, 402, 405, 463, 466 Bộ luật dân sự.

- Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện về việc "Tranh chấp hợp đồng tín dụng" của Ngân hàng TMCP A đối với ông Mai Công H.

Xử:

1. Buộc ông Mai Công H phải trả cho Ngân hàng TMCP A tính đến ngày 22/08/2021 tổng số tiền: 243.059.924 đồng. Trong đó: Nợ gốc: 126.002.000 đồng, nợ lãi: 95.657.838 đồng, nợ lãi quá hạn: 21.400.086 đồng.

2. Kể từ ngày 23/08/2021 ông Mai Công Hưng còn phải tiếp tục chịu khoản tiền lãi quá hạn của số tiền nợ gốc chưa thanh toán, theo mức lãi suất mà các bên thỏa thuận theo các hợp đồng tín dụng cho đến khi thanh toán xong. Trường hợp trong hợp đồng tín dụng, các bên có thỏa thuận về việc điều chỉnh lãi suất cho vay theo từng thời kỳ của Ngân hàng cho vay thì lãi suất mà khách hàng vay phải tiếp tục thanh toán cho Ngân hàng cho vay theo quyết định của Tòa án cũng sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với sự điều chỉnh lãi suất của Ngân hàng cho vay.

3. Về án phí: Án phí dân sự sơ thẩm: 12.152.996 đồng ông Mai Công H phải chịu theo quy định của pháp luật. Hoàn trả lại tiền tạm ứng án phí dân sư sơ thẩm cho Ngân hàng TMCP A đã nộp là: 6.076.498 đồng theo biên lai thu số 0000394 ngày 21/10/2021 tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

4. Án xử công khai sơ thẩm, các đương sự có mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, các đương sự vắng mặt tại phiên tòa hoặc không có mặt khi tuyên án mà có lý do chính đáng thì thời hạn kháng cáo tính từ ngày nhận được bản án hoặc được tống đạt hợp lệ.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

214
Bản án/Nghị quyết được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Nghị quyết đang xem

Bản án về tranh chấp hợp đồng tín dụng số 16/2022/DS-ST

Số hiệu:16/2022/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Quận Hải Châu - Đà Nẵng
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành: 27/04/2022
Là nguồn của án lệ
Bản án/Nghị quyết Sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Nghị quyết Liên quan đến cùng nội dung
Bản án/Nghị quyết Phúc thẩm
Vui lòng Đăng nhập để có thể tải về
Đăng nhập
Đăng ký  • Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286 (6 lines)
    E-mail: info@lawnet.vn
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: (028) 7302 2286
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;