Bản án về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc số 48/2022/HS-ST

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN QUẢNG XƯƠNG, TỈNH THANH HÓA

BẢN ÁN 48/2022/HS-ST NGÀY 14/06/2022 VỀ TỘI TỔ CHỨC ĐÁNH BẠC VÀ ĐÁNH BẠC

Ngày 14 tháng 6 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 28/2022/TLST-HS ngày 01 tháng 4 năm 2022, Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 42 /2022/QĐXXST-HS ngày 04/5/2022, đối với các bị cáo;

1. Nguyễn Ngọc C, sinh năm 1987; nơi sinh và cư trú: Thôn T, xã Tr, huyện X, tỉnh H; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông: Nguyễn Ngọc Ch (đã chết) và bà Phạm Thị V sinh năm 1962; Vợ: Phạm Thị Thùy Ph, sinh năm 1978 và có 1 con: Sinh năm 2010; tiền án: Không; tiền sự: Không; Bị tạm giữ từ ngày 24/01/2022 đến ngày 27/01/2022 bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt tại phiên tòa.

2. Nguyễn Ngọc H, sinh năm 1986; nơi sinh và cư trú: Thôn T, xã Tr, huyện X, tỉnh H; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 10/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông: Nguyễn Ngọc Ch (đã chết) và bà Phạm Thị V sinh năm 1962; Vợ: Trịnh Thị T, sinh năm 1985 và có con: Sinh năm 2018; tiền án: Không; tiền sự: Không; Bị tạm giữ từ ngày 24/01/2022 đến ngày 27/01/2022 bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú; Hiện đang bị tạm giam trong vụ án khác về hành vi đánh bạc từ ngày 30/3/2022 có mặt tại phiên tòa.

3. Lê Văn S, sinh năm 1991; nơi sinh và cư trú: Thôn T, xã Tr, huyện X, tỉnh H; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông: Lê Văn T sinh năm 1968 và bà Nguyễn Thị Đ, sinh năm 1970; Vợ: Nguyễn Thị Thu H, sinh năm 1993 và có 2 con: Lớn sinh năm 2012 nhỏ nhất 2019; tiền sự: Không; tiền án: Không; Bị tạm giữ từ ngày 24/01/2022 đến ngày 27/01/2022 bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt tại phiên tòa.

4. Lê Tiến B, sinh năm 1994; nơi sinh và cư trú: Thôn T, xã Tr, huyện X, tỉnh H; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 8/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông: Lê Đình H, sinh năm 1958 và bà Nguyễn Thị M, sinh năm 1960; Vợ, con: Chưa có; tiền sự: Không; tiền án: Không; Bị tạm giữ từ ngày 24/01/2022 đến ngày 27/01/2022 bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt tại phiên tòa.

5. Lê Thanh Nh, sinh năm 1981; nơi sinh và cư trú: Thôn T, xã Tr, huyện X, tỉnh H; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông: Lê Thanh Q sinh năm 1955 và bà Nguyên Thị T (đã chết); Vợ: Lê Thị T, sinh năm 1985 và có hai con: Lớn sinh năm 2006 nhỏ sinh năm 2011; tiền sự: Không; tiền án: Không; Bị tạm giữ từ ngày 24/01/2022 đến ngày 27/01/2022 bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt tại phiên tòa.

6. Nguyễn Ngọc Th, sinh năm 1987; nơi sinh và cư trú: Thôn T, xã Tr, huyện X, tỉnh H; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: Đại học; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông: Nguyễn Ngọc S (đã chết) và bà Lê Thị D sinh năm 1961; Vợ: Ngô Thị H, sinh năm 1985 và có hai con: Lớn sinh năm 2013 nhỏ sinh năm 2019; tiền sự: Không; tiền án: Không; Bị tạm giữ từ ngày 24/01/2022 đến ngày 27/01/2022 bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt tại phiên tòa.

7. Lê Bá D, sinh năm 1987; nơi sinh và cư trú: Thôn T, xã Tr, huyện X, tỉnh H; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông: Lê Bá Kh, sinh năm 1962 và bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1963; Vợ, con: Chưa có; tiền sự: Không; tiền án: Không; Bị tạm giữ từ ngày 24/01/2022 đến ngày 27/01/2022 bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt tại phiên tòa.

8. Nguyễn Khắc S sinh năm 1993; nơi sinh và cư trú: Thôn T, xã Tr, huyện X, tỉnh H; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông: Nguyễn Khắc S sinh năm 1969 và bà Bùi Thị Ph sinh năm 1973; Vợ: Hoàng Thị Th, sinh năm 1994 và có hai con: Lớn sinh năm 2017 nhỏ sinh năm 2021; tiền sự: Không; tiền án: Không; Bị tạm giữ từ ngày 24/01/2022 đến ngày 27/01/2022 bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt tại phiên tòa.

9. Lê Hoài S sinh năm 1995; nơi sinh và cư trú: Thôn T, xã Th, huyện X, tỉnh H; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông: Lê Văn B sinh năm 1973 và bà Nguyễn Thị Th sinh năm 1976; tiền sự: Không; tiền án: Không; Bị tạm giữ từ ngày 24/01/2022 đến ngày 27/01/2022 bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt tại phiên tòa.

10. Nguyễn Hữu D sinh năm 1976; nơi sinh và cư trú: Thôn T, xã Tr, huyện X, tỉnh H; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông: Nguyễn Hữu Đ sinh năm 1948 và bà Nguyễn Thị V sinh năm 1948; Vợ: Nguyễn Thị H, sinh năm 1981 (đã lý hôn) và có hai con: Lớn sinh năm 2002 nhỏ sinh năm 2011; tiền sự: Không; tiền án: Không; bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt tại phiên tòa.

11. Nguyễn Văn Q sinh năm 1989 nơi sinh và cư trú: Thôn T, xã Tr, huyện X, tỉnh H; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 7/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông: Nguyễn Văn Th sinh năm 1965 và bà Nguyễn Thị Q sinh năm 1962; Vợ: Lê Thị T sinh năm 1992; con: Có 02 con lớn sinh năm 2010 nhỏ 2018; tiền sự: Không; tiền án: Không; Bị tạm giữ từ ngày 24/01/2022 đến ngày 27/01/2022 bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt tại phiên tòa.

Người làm chứng: Chị Phạm Thị Thùy Ph, sinh năm 1994 (vắng mặt) Địa chỉ: Thôn T, xã Tr, huyện X, tỉnh H.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Hồi 01 giờ 00 phút ngày 24/01/2022, tại nhà Nguyễn Ngọc C sinh năm 1987 ở thôn T, xã Tr, huyện X, tỉnh H Công an huyện Quảng Xương phối hợp với Công an xã Tr bắt quả tang Nguyễn Ngọc C đang tổ chức cho Nguyễn Ngọc H, Lê Thanh Nh, Nguyễn Văn Q, Lê Văn S, Nguyễn Ngọc Th, Lê Bá D, Lê Tiến B, Nguyễn Khắc S, Lê Hoài S đánh bạc ăn tiền dưới hình thức chơi đánh bài liêng. Tại chỗ thu giữ dưới chiếu bạc số tiền 30.830.000đ (Ba mươi triệu tám trăm ba mươi nghìn đồng), 800.000đ (Tám trăm nghìn đồng) tiền hồ. Tổng số tiền là 31.630.000đ (Ba mươi mốt triệu sáu trăm ba mươi nghìn đồng).

Quá trình điều tra đã xác định được như sau: Do muốn tổ chức cho các con bạc trong và ngoài xã đánh bạc tại nhà mình để thu tiền hồ, khoảng 18 giờ ngày 23/01/2022, Lê Tiến B đến nhà C để chơi pia thì Nguyễn Ngọc C rủ Lê Tiến B buổi tối đến nhà C đánh bạc, B đồng ý. Đến khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày khi Nguyễn Ngọc H, Lê Văn S, Nguyễn Văn Q đến nhà C chơi pi a (vì nhà C kinh doanh hai bàn pi a) thì C rủ H, Q, S đánh bạc ăn tiền dưới hình thức đánh bài ba cây cầm chương thì H, Lê Văn S, Q đồng ý. Sau đó C dẫn tất cả vào gian phòng ngủ nơi mà C đã trải sẵn chiếu và để bài từ trước. Trước khi chơi tất cả thống nhất với nhau mỗi ván người cầm chương được 10 điểm sẽ cắt ra cho C 50.000đ tiền hồ. Sau đó Q, Lê Văn S, H ngồi chơi đánh bài ba cây cầm chương ăn tiền còn C ngồi bên cạnh thu tiền hồ. Do lúc này có ít người chơi nên C sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A70 màu xanh bên trong lắp sim số 0968273059 gọi điện cho Lê Thanh Nh; Nhắn tin cho Lê Hoài S, Nguyễn Khắc S rủ đến đánh bạc. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày Nguyễn Hữu D đến nhà C chơi thì thấy Q, H, S đang đánh bạc ăn tiền nên D vào ngồi chơi cùng. Khoảng mấy phút sau Lê Thanh N, Nguyễn Ngọc Th đến và tham gia đánh bài. Tất cả chơi đến 22 giờ cùng ngày thì Nguyễn Hữu D không chơi nữa mà đứng dậy ra về. Lúc này H, Q, S, Th, Nh không chơi bài ba cây cầm chương nữa mà chuyển sang đánh bài liêng đóng cái 50.000đ và thống nhất cứ mỗi ván chào thì cắt tiền hồ cho C 50.000đ. Sau đó thì Lê Bá D và Nguyễn Khắc S, Lê Tiến B, Lê Hoài S là những người C rủ trước đó đến và cùng tham gia đánh bài. Đến 01 giờ 00 phút ngày 24/01/2022 khi tất cả đang chơi đánh bạc thì bị bắt quả tang.

Các bị cáo khai nhận cụ thể Nguyễn Ngọc H tham gia đánh bạc có khoảng trên 1.600.000đ (Một triệu sáu trăm nghìn đồng); Nguyễn Văn Q tham gia đánh bạc có khoảng trên 2.300.000đ (Hai triệu ba trăm nghìn đồng); Nguyễn Ngọc Th tham gia đánh bạc có khoảng trên 2.200.000đ (Hai triệu hai trăm nghìn đồng); Lê Văn S tham gia đánh bạc có khoảng trên 1.500.000đ (Một triệu năm trăm nghìn đồng); Nguyễn Hữu D tham gia đánh bạc có khoảng trên 1.700.000đ (Một triệu bảy trăm nghìn đồng); Lê Thanh Nh tham gia đánh bạc có khoảng trên 6.000.000đ (Sáu triệu đồng); Lê Tiến B tham gia đánh bạc có khoảng trên 2.600.000đ (Khoảng hai triệu sáu trăm nghìn đồng); Lê Bá D tham gia đánh bạc có khoảng trên 500.000đ (Năm trăm nghìn đồng); Nguyễn Khắc S tham gia đánh bạc có khoảng trên 1.200.000đ (Một triệu hai trăm nghìn đồng); Lê Hoài S tham gia đánh bạc có khoảng trên 3.600.000đ (Ba triệu sáu trăm nghìn đồng). Tổng số tiền các bị cáo khai mang theo là trên 23.200.000đ (Hai mươi ba triệu hai trăm nghìn đồng).

Hình thức đánh bài 3 cây cầm chương là dùng 01 bộ bài tú lơ khơ 52 cây, lọc hết các quân bài 10, J, Q, K ra lấy các quân bài từ A đến 9 (36 cây), khi chơi người cầm cái sẽ chia cho mỗi người 03 cây bài để tính điểm (01 điểm là thấp nhất, 10 điểm là cao nhất), những người tham gia chơi đặt tiền cược ở cửa của mình thấp nhất là 50.000đ, sau đó so điểm với nhà cái. Khi người chơi đã đặt xong tiền cược người cầm cái sẽ so điểm của mình với từng người chơi. Nếu điểm của người chơi cao hơn điểm của nhà cái thì người chơi sẽ thắng và được số tiền mình đã đặt cược từ trước, và ngược lại nếu điểm của người chơi tấp hơn điểm của nhà cái tức người chơi thua và sẽ mất số tiền mình đã đặt cược cho nhà cái, được thua nhà cái sẽ thanh toán tiền và kết thúc ván bài đó. Nếu các người chơi bằng điểm nhau thì xét chất rô, cơ, tép, bích và trong quá trình chơi ai được 10 điểm thì sẽ cầm cái ván tiếp theo.

Hình thức đánh bài liêng ăn tiền là người chơi sử dụng 01 bộ bài tú lơ khơ 52 cây được chia cho người cùng chơi, mỗi người 3 cây bài, đóng cái 50.000đ, khi lên bài tính điểm: Nếu trong ván bài người nào có 3 cây cùng loại như 3 cây 8 hay 3 cây K gọi là sáp, 3 cây A (át) là cao nhất. Nếu trong ván bài người nào đó có 3 cây liên tục như 6,7,8 hay J,Q,K gọi là liêng, 03 cây liên tục Q,K,A là cao nhất. 3 cây hình người như 2 cây J 1 cây Q hoặc 2 cây K 1 cây J gọi là đĩ. Nếu trong ván bài không có sáp, không có liêng, không có đĩ mà tổng 3 cây bài ai được 9 (chín) điểm là cao nhất, 10 điểm là 0 điểm (không điểm). Trong mỗi ván đánh người nào có sáp lớn là thắng, không có sáp, có liêng lớn là thắng, không có sáp, không có liêng, không có đĩ có điểm lớn là thắng và được ăn số tiền đóng nước, nếu trong ván bài có từ 2 người bằng điểm nhau thì gọi là chào. Trong một ván chơi người chơi tùy theo kết quả bài của mình thì có thể đánh thêm, người tiếp theo nếu tham gia thì phải bỏ bằng số tiền người đánh trước bỏ ra. Nếu không tham gia úp bài thì mất tiền đóng nước ván đó. Những người đánh thêm so điểm ai cao sẽ thắng.

Ngày 24/01/2022 cơ quan CSĐT Công an huyện Quảng Xương đã ra Lệnh khám xét khẩn cấp nhà ở của Nguyễn Ngọc Cường thu giữ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A70 màu xanh. Đây là điện thoại C dùng để gọi điện thoại, nhắn tin rủ Lê Thanh Nh, Nguyễn Khắc S, Lê Hoài S đến nhà mình đánh bạc ăn tiền. Còn Lê Thanh Nh tự nguyện giao nộp 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105 bàn phím trần màu đen; Lê Hoài S giao nộp 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J7 prime màu vàng.

Còn Nguyễn Khắc S khai đã dùng chiếc điện thoại OPPO F1S màu hồng vào Messenger liên lạc với C đi đánh bạc. Quá trình xác minh chiếc điện thoại trên là của chị Hoàng Thị Th sinh năm 1994 (vợ Sáng). Khi S dùng điện thoại này nhắn tin với C chị Th không biết nên cơ quan điều tra không thu giữ.

Qua quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay, sau khi xét hỏi và tranh luận, tất cả các bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như nội dung bản Cáo trạng.

Cáo trạng số: 51/CTr-VKSQX, ngày 29/3/2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa đã truy tố Nguyễn Ngọc C về tội "Tổ chức đánh bạc" theo điểm c khoản 1 Điều 322 BLHS; các bị cáo Nguyễn Ngọc H, Lê Thanh Nh, Nguyễn Văn Q, Lê Văn S, Nguyễn Ngọc Th, Lê Bá D, Lê Tiến B, Nguyễn Khắc S, Lê Hoài S và Nguyễn Hữu D về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Quảng Xương đề nghị Hội đồng xét xử:

Căn cứ vào điểm c khoản 1, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Nguyễn Ngọc C Đề nghị xử phạt Nguyễn Ngọc C từ 18 tháng đến 21 tháng tù cho hưởng án treo. Thời gian thử thách từ 36 tháng đến 42 tháng.

Căn cứ vào khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 38 Bộ luật Hình sự đối với các bị cáo Nguyễn Ngọc H Đề nghị xử phạt Nguyễn Ngọc H từ 11 tháng đến 14 tháng tù Căn cứ vào khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 65 Bộ luật Hình sự đối với các bị cáo Lê Tiến B; Nguyễn Khắc S; Nguyễn Ngọc Th; Lê Văn S; Nguyễn Văn Q; Lê Hoài S (thêm điểm v khoản 1 Điều 51 BLHS cho Lê Hoài S; khoản 2 Điều 51 BLHS cho Nguyễn Văn Q và Lê Văn S). Đề nghị xử phạt Lê Tiến B và Nguyễn Khắc S từ 15 tháng đến 18 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 30 tháng đến 36 tháng; Nguyễn Ngọc Th từ 13 đến 16 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 26 đến 32 tháng; Nguyễn Văn Q từ 12 tháng đến 15 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 24 tháng đến 30 tháng; Lê Văn S từ 11 tháng đến 14 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 22 tháng đến 28 tháng; Lê Hoài S từ 10 tháng đến 13 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 20 tháng đến 26 tháng.

Căn cứ vào khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 36 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Lê Thanh Nh. Đề nghị xử phạt Lê Thanh Nh từ 21 đến 24 tháng cải tạo không giam giữ, không khấu trừ thu nhập.

Căn cứ vào khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 35 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Lê Bá D và Nguyễn Hữu D (thêm khoản 2 Điều 51 BLHS cho Nguyễn Hữu D). Đề nghị xử phạt Lê Bá D và Nguyễn Hữu D từ 30.000.000đ đến 35.000.000đ.

Hình phạt bổ sung:

Áp dụng khoản 3 Điều 322 BLHS đề nghị phạt bổ sung bị cáo Nguyễn Ngọc C từ 30.000.000đ đến 35.000.000đ .

Áp dụng khoản 3 Điều 321 BLHS đề nghị phạt bổ sung các bị cáo Lê Tiến B; Nguyễn Khắc S; Lê Hoài S mỗi bị cáo từ 15.000.000đ đến 20.000.000đ để sung quỹ nhà nước.

- Vật chứng vụ án: Áp dụng: Áp dụng Điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự và a, b khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Tịch thu sung công quỹ nhà nước số tiền 31.630.000đ; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A70 màu xanh; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105 bàn phím trần màu đen; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J7 prime màu vàng và tịch thu tiêu hủy 01 bộ bài tú lơ khơ 52 cây và 01 chiếc chiếu nhựa.

Các bị cáo nói lời sau cùng: Các bị cáo đều nhận tội, biết mình sai với pháp luật xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về các hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, những người tham gia tố tụng không ai có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của người tiến hành tố tụng. Do đó các hành vi, quyết định tố tụng của người tiến hành tố tụng đã thực hiện hợp pháp.

[2] Tại phiên toà các bị cáo thừa nhận hành vi đánh bạc bằng hình thức đánh bài 3 cây cầm chương và đánh liêng: Từ khoảng 19h30' ngày 23/01/2022 đến 01h00’ ngày 24/01/2022, Nguyễn Ngọc C đã có hành vi rủ rê, lôi kéo, chuẩn bị công cụ và sử dụng nhà mình ở thôn T, xã Tr, huyện X, tỉnh H tổ chức cho Nguyễn Ngọc H, Lê Thanh Nh, Nguyễn Văn Q, Lê Văn S, Nguyễn Ngọc Th, Lê Bá D, Lê Tiến B, Nguyễn Khắc S, Lê Hoài S, Nguyễn Hữu D đánh bạc ăn tiền có thu tiền hồ dưới hình thức chơi bài ba cây cầm chương đặt cửa thấp nhất là 50.000đ và chơi bài liêng đóng cái 50.000đ với tổng số tiền đánh bạc là 31.630.000đ (thu giữ tại chiếu bạc số tiền 30.830.000đ và 800.000đ tiền hồ).

Hành vi của các bị cáo phù hợp với lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra, biên bản bắt người phạm tội quả tang và các tài liệu chứng cứ khác trong hồ sơ vụ án, phù hợp với kết quả tranh tụng tại phiên toà. Như vậy, Hội đồng xét xử nhận thấy đã có đủ cơ sở kết luận bị cáo Nguyễn Ngọc Cường phạm tội "Tổ chức đánh bạc", tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322- BLHS; các bị Nguyễn Ngọc H, Lê Thanh Nh, Nguyễn Văn Q, Lê Văn S, Nguyễn Ngọc Th, Lê Bá D, Lê Tiến B, Nguyễn Khắc S, Lê Hoài S và Nguyễn Hữu D phạm tội “Đánh bạc”, tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 BLHS.

Xét tính chất mức độ nghiêm trọng của tội phạm: Các bị cáo đánh bạc trái phép với hình thức đánh bài ba cây cầm chương và đánh liêng có tính chất sát phạt nhau được thua bằng tiền là hành vi bị pháp luật cấm. Các bị cáo nhận thức đầy đủ về tính chất nguy hiểm cũng như hậu quả của hành vi do mình thực hiện, nhưng vẫn cố ý thực hiện tội phạm nên phạm tội do lỗi cố ý trực tiếp. Hành vi của các bị cáo đã xâm phạm tới trật tự công cộng, gây mất trật tự trị an và nếp sống văn minh xã hội, đồng thời cũng là một trong những nguyên nhân làm phát sinh các loại tội phạm khác, do đó cần phải được xử lý nghiêm.

Về vai trò của các bị cáo: Căn cứ Điều 17 và Điều 58 Bộ luật Hình sự thì đây là vụ án mang tính đồng phạm giản đơn, Nguyễn Ngọc C là người khởi xướng, gọi điện thoại rủ mọi người đánh bạc, chuẩn bị bài, chiếu cho các đối tượng đánh bạc và thu tiền hồ nên giữ vai trò độc lập về hành vi tổ chức đánh bạc. Nguyễn Ngọc H, Lê Thanh Nh, Nguyễn Văn Q, Lê Văn S, Nguyễn Ngọc Th, Lê Bá D, Lê Tiến B, Nguyễn Khắc S, Lê Hoài S và Nguyễn Hữu D là những người trực tiếp tham gia đánh bạc nên có vai trò ngang nhau trong vụ án đánh bạc.

Động cơ và mục đích của các bị cáo là đến nhà C để chơi pi a nên C rủ đánh bạc nên nảy sinh đánh bạc và C gọi điện thoại nhắn tin cho các bị cáo khác đến nhà mình để đánh bạc mục đích là thu tiền hồ.

Về tình tiết tăng nặng và nhân thân của các bị cáo: Các bị cáo đều không có tình tiết tăng nặng; Các bị cáo đều không có tiền án tiền sự; nhân thân bị cáo Nguyễn Ngọc H đang bị tạm giam về hành vi đánh bạc trong vụ án khác.

Về tình tiết giảm nhẹ: Tại phiên tòa, tất cả các bị cáo đã thành khẩn khai báo nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 BLHS; Các bị cáo Nguyễn Ngọc H, Lê Thanh Nh, Nguyễn Văn Q, Lê Văn S, Nguyễn Ngọc Th, Lê Bá D, Lê Tiến B, Nguyễn Khắc S, Lê Hoài S và Nguyễn Hữu D phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 51 BLHS. Bị cáo Lê Hoài S có giấy chứng nhận và giấy khen thành tích xuất sắc trong công tác (đạt thành tích Huy chương đồng, bạc ở các giải vô định Pencak Silat toàn quốc) nên được hưởng điểm v khoản 1 Điều 51 BLHS; bị cáo Nguyễn Ngọc C đã tự nguyện ủng hộ covid19 và có mẹ được chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ Thanh niên xung phong, bị cáo đã cung cấp nguồn tin phục vụ phòng chống tội phạm nên Công an phường Điện Biên đã bắt được Hoàng Minh Ph trộm cắp tài sản và đã bị xử lý theo quy định của pháp luật; Nguyễn Ngọc H đã tự nguyện ủng hộ covid19 và có mẹ được chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ Thanh niên xung phong; Nguyễn Hữu D có bố, mẹ được tặng Huy chương kháng chiến, Huân chương chiến sĩ vẻ vang; Nguyễn Văn Q có bố được tặng Huân chương chiến công; Lê Văn S hiện gia đình đang thờ cúng Liệt sĩ Lê Văn Ph và tự nguyện ủng hộ Covid19; Lê Thanh Nh hiện bố bị ung thư tuyến giáp và tự nguyện ủng hộ Covid19 được hưởng tình tiết giảm nhẹ khoản 2 Điều 51 BLHS.

Căn cứ vào tính chất mức độ hành vi phạm tội và nhân thân của các bị cáo: Bị cáo Nguyễn Ngọc H đang bị tạm giam trong vụ án khác về hành vi đánh bạc nên Hội đồng xét xử xét thấy cần phải áp dụng hình phạt tù đối với bị cáo để giáo dục, cải tạo và răn đe người phạm tội trở thành công dân tốt.

Trong vụ án bị cáo Nguyễn Ngọc C có hành vi tổ chức đánh bạc nhưng có anh ruột là Nguyễn Ngọc H cùng trong vụ án đã bị xử phạt tù, sau khi phạm tội bị cáo đã ăn năn hối cải như tự nguyện ủng hộ Covid-19, cung cấp thông tin để Công an sớm bắt được người phạm tội và cũng như các bị cáo Lê Văn S; Lê Tiến B; Nguyễn Khắc S; Nguyễn Ngọc Th; Lê Hoài S; Nguyễn Văn Q có nhiều tình tiết giảm nhẹ, lần đầu phạm tội; có nơi cư trú cụ thể rõ ràng, chấp hành tốt các quy định ở địa phương được UBND xã xác nhận (riêng Lê Hoài S; Nguyễn Khắc S; Lê Tiến B không có xác nhận của UBND xã), có khả năng cải tạo và nếu không bắt các bị cáo đi chấp hành hình phạt tù thì không gây ảnh hưởng xấu đến cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, nên cho các bị cáo được hưởng án treo, quy định tại Điều 65 Bộ luật Hình sự là không trái với nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao và thể hiện chính sách khoan hồng của pháp luật hình sự nước ta.

Các bị cáo Lê Thanh Nh có nhiều tình tiết giảm nhẹ, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, hiện bố đẻ bị ung thư, gia đình hoàn cảnh khó khăn nên phạt cải tạo không giam giữ theo quy định tại Điều 36 Bộ luật hình sự là đủ để giáo dục, cải tạo và răn đe người phạm tội trở thành công dân tốt. Hoàn cảnh gia đình bị cáo khó khăn, không có thu nhập ổn định được UBND xã xác nhận nên không khấu trừ thu nhập.

Các bị cáo Nguyễn Hữu D đến đánh bạc sau và đi về nhà trước các bị cáo; bị cáo Lê Bá D đến đánh bạc sau các bị cáo khác và tiền đem theo là 500.000đ ít nhất và đều có nhiều tình tiết giảm nhẹ, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên chỉ cần phạt tiền theo quy định tại Điều 35 Bộ luật hình sự là đủ để giáo dục, cải tạo và răn đe người phạm tội trở thành công dân tốt.

Về hình phạt bổ sung: Các bị cáo đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn được UBND xã xác nhận là thực tế nên miễn hình phạt bổ sung là phạt tiền cho các bị cáo; trừ các bị cáo Lê Hoài S, Lê Tiến B, Nguyễn Khắc S là không có xác nhận của UBND về hoàn cảnh gia đình nên cần phạt bổ sung là phạt tiền theo khoản 3 Điều 321 BLHS. Nguyễn Ngọc C vì mục đích vụ lợi, phạm tội nghiêm trọng nên cần phải phạt tiền nộp vào ngân sách nhà nước là phù hợp với khoản 3 Điều 322 Bộ luật Hình sự.

Theo mức đề nghị hình phạt và hình phạt bổ sung của Viện kiểm sát tại phiên tòa cho tất cả các bị cáo, là phù hợp đủ để giáo dục cải tạo các bị cáo trở thành người lương thiện, người công dân có ích cho xã hội.

[3] Về xử lý vật chứng và các vấn đề khác:

Những vật chứng cơ quan điều tra thu giữ, cơ quan điều tra đã xử lý, Hội đồng xét xử không xem xét.

Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước số tiền 31.630.000đ (ba mươi mốt triệu sáu trăm ba mươi nghìn đồng) là tiền dùng để đánh bạc.

Tịch thu phát mại sung công 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A70 màu xanh; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105 bàn phím trần màu đen; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J7 prime màu vàng. Tịch thu tiêu hủy 01 bộ bài tú lơ khơ 52 cây và 01 chiếc chiếu nhựa.

Toàn bộ vật chứng hiện đang lưu giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quảng Xương theo biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 27/4/2022. Và biên lai thu tiền ngày 27/4/2022 số AA/2021/0004982.

[4] Về án phí: Buộc mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào điểm c khoản 1, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Nguyễn Ngọc C.

Căn cứ vào khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 38 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Nguyễn Ngọc H.

Căn cứ vào khoản 1 khoản 3 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 65 Bộ luật Hình sự đối với các bị cáo Lê Tiến; Nguyễn Khắc S; Lê Hoài S (thêm điểm v khoản 1 Điều 51 BLHS cho Lê Hoài S).

Căn cứ vào khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 65 Bộ luật Hình sự đối với các bị cáo Lê Văn S; Nguyễn Văn Q.

Căn cứ vào khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 65 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Th.

Căn cứ vào khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 36 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Lê Thanh Nh.

Căn cứ vào khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 35 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Lê Bá D và Nguyễn Hữu D (thêm khoản 2 Điều 51 BLHS cho Nguyễn Hữu D).

Tuyên bố bị cáo: Nguyễn Ngọc C tội “Tổ chức đánh bạc”. Các bị cáo: Nguyễn Ngọc H, Lê Thanh Nh, Nguyễn Văn Q, Lê Văn S, Nguyễn Ngọc Th, Lê Bá D, Lê Tiến B, Nguyễn Khắc S, Lê Hoài S và Nguyễn Hữu D phạm tội “Đánh bạc”.

Xử phạt các bị cáo:

1. Nguyễn Ngọc H 11 (mười một) tháng tù được trừ đi ngày tạm giữ là ngày 24/01/2022 đến ngày 27/01/2022; Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày tự giác đi chấp hành hoặc bắt thi hành án.

2. Nguyễn Ngọc C 18 (mười tám) tháng tù cho được hưởng án treo. Thời gian thử thách 36 (ba mươi sáu) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Và bị phạt tiền là 30.000.000đ (Ba mươi triệu đồng) nộp vào ngân sách nhà nước.

3. Lê Tiến B 15 (mười lăm) tháng tù cho được hưởng án treo. Thời gian thử thách 30 (ba mươi) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Và bị phạt tiền là 15.000.000đ (mười lăm triệu đồng) nộp vào ngân sách nhà nước.

4. Nguyễn Khắc S 15 (mười lăm) tháng tù cho được hưởng án treo. Thời gian thử thách 30 (ba mươi) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Và bị phạt tiền là 15.000.000đ (mười lăm triệu đồng) nộp vào ngân sách nhà nước.

5. Nguyễn Ngọc Th 13 (mười ba) tháng tù cho được hưởng án treo. Thời gian thử thách 26 (hai mươi sáu) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

6. Nguyễn Văn Q 12 (mười hai) tháng tù cho được hưởng án treo. Thời gian thử thách 24 (hai mươi bốn) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

7. Lê Văn S 11 (mười một) tháng tù cho được hưởng án treo. Thời gian thử thách 22 (hai mươi hai) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

8. Lê Hoài S 10 (mười) tháng tù cho được hưởng án treo. Thời gian thử thách 20 (hai mươi) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Và bị phạt tiền là 15.000.000đ (mười lăm triệu đồng) nộp vào ngân sách nhà nước.

Giao người bị kết án Nguyễn Ngọc C, Nguyễn Văn Q, Lê Văn S, Nguyễn Ngọc Th, Lê Tiến B, Nguyễn Khắc S cho Ủy ban nhân dân xã Tr; Lê Hoài S cho Ủy ban nhân dân xã Th đều ở huyện X, tỉnh H giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách của án treo. Gia đình các bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục các bị cáo. Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 của Luật thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 02 (hai) lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trường hợp thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc người đó phải chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 56 của BLHS.

9. Lê Thanh Nh 21 (hai mươi mốt) tháng Cải tạo không giam giữ. được trừ đi ngày tạm giữ từ ngày 24/01/2022 đến ngày 27/01/2022 bằng 9 (chín) ngày Cải tạo không giam giữ, còn phải chấp hành 20 (hai mươi) tháng 21 (hai mươi mốt) ngày. Thời gian chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ tính từ ngày UBND xã Tr, huyện X, tỉnh H nhận được hồ sơ thi hành án của Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện X, tỉnh H và tổ chức giám sát, giáo dục người bị kết án.

Không khấu trừ thu nhập của Lê Thanh Nh.

Giao người bị phạt cải tạo không giam giữ (Lê Thanh Nh) cho Ủy ban nhân dân xã Tr, huyện X, tỉnh H giám sát, giáo dục. Gia đình Lê Thanh Nh có trách nhiệm phối hợp với UBND xã Tr trong việc giám sát, giáo dục (Lê Thanh Nh).

10. Nguyễn Hữu D 32.000.000đ (ba mươi hai triệu) đồng.

11. Lê Bá D 30.000.000đ (ba mươi triệu đồng).

Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự và a, b khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước số tiền 31.630.000đ (ba mươi mốt triệu sáu trăm ba mươi nghìn đồng).

Tịch thu phát mại sung công 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A70 màu xanh; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105 bàn phím trần màu đen; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J7 prime màu vàng; Tịch thu và tiêu hủy 01 bộ bài tú lơ khơ 52 cây và 01 chiếc chiếu nhựa.

Toàn bộ vật chứng hiện đang lưu giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quảng Xương theo biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 27/4/2022. Và biên lai thu tiền ngày 27/4/2022 số AA/2021/0004982.

Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự và Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Buộc các bị cáo: Nguyễn Ngọc C, Nguyễn Ngọc H, Lê Thanh Nh, Nguyễn Văn Q, Lê Văn S, Nguyễn Ngọc Th, Lê Bá D, Lê Tiến B, Nguyễn Khắc S, Lê Hoài S và Nguyễn Hữu D mỗi bị cáo phải chịu 200.000đ (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Án xử công khai sơ thẩm có mặt các bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án (ngày 14 tháng 6 năm 2022).

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

447
Bản án/Nghị quyết được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Nghị quyết đang xem

Bản án về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc số 48/2022/HS-ST

Số hiệu:48/2022/HS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Quảng Xương - Thanh Hoá
Lĩnh vực:Hình sự
Ngày ban hành: 14/06/2022
Là nguồn của án lệ
Bản án/Nghị quyết Sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Nghị quyết Liên quan đến cùng nội dung
Bản án/Nghị quyết Phúc thẩm
Vui lòng Đăng nhập để có thể tải về
Đăng nhập
Đăng ký  • Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286 (6 lines)
    E-mail: info@lawnet.vn
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: (028) 7302 2286
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;