Bản án về tội lạm dụng tin nhiệm chiếm đoạt tài sản số 46/2022/HS-ST

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BẢN ÁN 46/2022/HS-ST NGÀY 31/03/2022 VỀ TỘI LẠM DỤNG TIN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN

Ngay 31 tháng 3 năm 2022, tại phòng xử án Tòa án nhân dân quận Bình Thạnh xét xử sơ thẩm va tuyên án công khai vụ án hình sự thụ lý số 225/2021/TLST-HS ngay 23/12/2021, theo Quyêt định đưa vụ án ra xét xử số 47/2022/QĐXXST-HS ngay 14/3/2022, đối với bị cáo:

Ông A; giới tinh: nam; sinh năm: 1964 tại Thanh phố Hồ Chi Minh; nơi thường tru: không co; nơi cư tru: Đường M, Tô N, Khu phố P, phường K, quận E, Thanh phố Hồ Chi Minh; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; trình độ hoc vân: 4/10; con ông H (chêt) va ba K (chêt); co vơ tên L va 03 con lớn nhât sinh năm 1982, nho nhât sinh năm 1985.

Tiền án; tiền sự: không Tạm giư, tạm giam: 09/9/2021 (co măt)

Bị hại: ba B; sinh năm: 1962; nơi thường tru: đường C, Phường T quận X, Thanh phố Hồ Chi Minh; địa chi liên lạc: đường C, Phường T, quận X, Thanh phố Hồ Chi Minh. (văng măt)

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo các tai liệu co trong hồ sơ vụ án va diễn biên tại phiên tòa, nội dung vụ án đươc tom tăt như sau:

Ông A lam nghề chạy xe xich lô thường đậu phia trước Tòa án nhân dân quận Bình Thạnh. Vao khoảng 11 giờ 00 phut ngay 26/10/2004, ba B la chủ tiệm bán dụng cụ uốn toc Y, địa chi số đường C, Phường T, quận X thuê ông A chở một số hang gồm: 03 ghê dựa ngồi hớt toc (ghê mâm), 03 ghê (giường) gội đâu, 04 ghê để chân bằng inox, 01 lavabo bằng inox, 01 catalo (co hình các kiểu toc) đi giao cho ba G tại địa chi đường I, Phường V, Quận F, Thanh phố Hồ Chi Minh va nhận tiền hang số tiền 4.384.000 đồng về giao lại cho ba B. Sau khi nhận hang, do hang nhiều nên ông A co goi thêm 01 người bạn chạy xich lô (không rõ lai lịch) cùng chở số hang trên đên địa chi đường I, Phường V, Quận F, Thanh phố Hồ Chi Minh giao cho ba G va nhận từ ba G số tiền thanh toán la 4.334.000 đồng (ba G nơ lại số tiền 50.000 đồng), đồng thời ông A ký nhận vao sô theo dõi của ba G. Sau khi nhận tiền từ ba G, ông A nảy sinh ý định chiêm đoạt nên lây toan bộ số tiền của ba B rồi bo trốn.

Về phân ba B không thây ông A đem tiền về giao nên tìm đên nơi ở của ông A tại Đường M, Tô N, Khu phố P, phường K, quận E, Thanh phố Hồ Chi Minh thì thời điểm nay ông A đã chuyển nha đi nơi khác nên ba B đên Công an Phường T, quận X trình báo sự việc. Công an phường T, quận X tiêp nhận sự việc, lập hồ sơ chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Bình Thạnh xử lý.

Sau khi tiêp nhận hồ sơ, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Bình Thạnh ra Quyêt định khởi tố vụ án hình sự Lạm dụng tin nhiệm chiêm đoạt tai sản va ra Quyêt định khởi tố bị can, lệnh băt bị can để tạm giam nhưng không băt đươc nên ra Quyêt định truy nã đối với ông A. Đên ngay 09/9/2021 Công an quận Bình Thạnh băt đươc ông A theo quyêt định truy nã.

Tại Cơ quan điều tra – Công an quận Bình Thạnh, ông A khai nhận hanh vi phạm tội như trên.

Thu giư, xử lý vật chứng: không Trách nhiệm dân sự: ba B yêu câu ông A bồi thường số tiền 4.334.000 đồng.

Tại Cáo trạng số 06/CT-VKSBTh ngay 20 tháng 12 năm 2021 của Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Thạnh đã truy tố bị cáo A về tội “Lạm dụng tin nghiệm chiêm đoạt tai sản” theo điểm a khoản 1 Điều 140 Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đôi bô sung năm 2009.

Tại phiên tòa: Bị cáo đã thừa nhận hanh vi phạm tội của mình, to ra ăn năn hối cải va xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ một phân hình phạt để trở về với gia đình.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Thạnh thực hanh quyền công tố trình bay quan điểm của Viện kiểm sát đối với vụ án, sau khi phân tich tinh chât hanh vi phạm tội; các tình tiêt tăng năng, giảm nhẹ của bị cáo đã giư nguyên quan điểm truy tố; đề nghị áp dụng điểm a khoản 1 Điều 140 Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đôi bô sung năm 2009, điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đôi bô sung năm 2017 áp dụng hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Minh Hùng la hình phạt tù, thời hạn tù bằng thời gian tạm giam - 06 tháng 22 ngay tù. Về xử lý vật chứng, đề nghị Hội đồng xét xử xử lý theo quy định pháp luật.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vao các tai liệu trong hồ sơ vụ án đã đươc tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về tố tụng: về hanh vi, quyêt định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an quận Bình Thạnh, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Thạnh, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã đươc thực hiện đung về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra va tại phiên tòa, bị cáo va nhưng người tham gia tố tụng khác không co người nao co ý kiên hoăc khiêu nại về hanh vi, quyêt định của cơ quan tiên hanh tố tụng, người tiên hanh tố tụng. Do đo các hanh vi, quyêt định tố tụng của cơ quan tiên hanh tố tụng, người tiên hanh tố tụng đã thực hiện la đung theo quy định của pháp luật.

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo:

[2.1] Tại cơ quan điều tra cung như thẩm tra xét hoi tại phiên toa hôm nay, Hội đồng xét xử nhận thây, bị cáo đã thừa nhận toan bộ hanh vi phạm tội của mình như cáo trạng đã nêu, lời khai của bị cáo phù hơp với biên bản thu giư đồ vật, lời khai của bị hại, tai liệu, kêt luận điều tra cùng các chứng cứ khác co trong hồ sơ, cho thây: ngay 26/10/2004, ông A đã lơi dụng sự tin nhiệm của chị B yêu câu đi giao hang va nhận tiền về giao lại cho chị B. Tuy nhiên sau khi nhận số tiền 4.334.000 đồng từ chị G, ông A đã nảy sinh ý định chiêm đoạt va lây số tiền trên bo trốn. Hanh vi của bị cáo đã phạm tội “Lạm dụng tin nhiệm chiêm đoạt tai sản”.

[2.2] Hanh vi phạm tội của bị cáo A la nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sở hưu tai sản của công dân, ảnh hưởng xâu đên trật tự trị an tại địa phương. Bị cáo la người trưởng thanh, co đây đủ năng lực trách nhiệm hình sự. Bị cáo nhận thức rõ đươc, việc giao hang va nhận tiền hang mang về cho ba B la thoa thuận dựa trên sự tin tưởng của bị hại danh cho bị cáo. Tuy nhiên, do muốn co tiền tiêu xai, bị cáo đã lơi dụng lòng tin để chiêm đoạt số tiền 4.334.000 đồng của bị hại. Sau khi chiêm đoạt tiền của bị hại, bị cáo đã chuyển chô ở nhằm né tránh việc bị hại tìm đên đòi tiền. Đây la lôi cố ý, do đo, co đủ cơ sở kêt luận hanh vi của bị cáo đã câu thanh tội “Lạm dụng tin nhiệm chiêm đoạt tai sản” tội danh va hình phạt đươc quy định tại điểm a khoản 1 Điều 140 Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đôi bô sung năm 2009 nay la khoản 1 Điều 175 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đôi bô sung năm 2017.

[3] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Hội đồng xét xử xét thây, tại cơ quan điều tra cung như tại phiên tòa hôm nay bị cáo thanh khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Bị cáo phạm tội lân đâu va thuộc trường hơp it nghiêm trong. Do đo Hội đồng xét xử quyêt định áp dụng tình tiêt giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo theo điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đôi bô sung năm 2017.

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, bị cáo đã bo trốn khoi địa phương. Cơ quan điều tra đã ra Quyêt định truy nã đối với bị cáo từ ngay 26/01/2005 đên ngay 09/9/2021 mới băt đươc bị cáo. Do đo, Hội đồng xét xử cân nhăc khi áp dụng hình phạt danh cho bị cáo.

[4 ] Về trách nhiệm dân sự: Hội đồng xét xử xét thây, tại phiên tòa, bị cáo tự nguyện trả lại số tiền 4.334.000 đồng đã chiêm đoạt của bị hại B, do đo, Hội đồng xét xử ghi nhận.

[5 ] Về án phi: bị cáo phải chịu án phi HSST theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

1/ Tuyên bố bị cáo A phạm tội “Lạm dụng tin nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 140 Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đôi bô sung năm 2009; điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 38 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đôi bô sung năm 2017 Xử phạt bị cáo A 09 (chin) tháng tù. Thời hạn tù tinh từ ngay 09/9/2021. Buộc bị cáo trả lại cho bị hại ba B số tiền 4.334.000 đồng (bốn triệu ba trăm ba mươi bốn nghìn đồng)

2/ Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 va Nghị quyêt số 326/2016/UBTVQH14 ngay 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phi, lệ phi Tòa án.

Bị cáo A nộp 200.000 (hai trăm ngan) đồng án phi hình sự sơ thẩm.

Bị cáo co quyền kháng cáo trong hạn 15 ngay kể từ ngay tuyên án. Bị hại co quyền kháng cáo trong hạn 15 ngay kể từ ngay đươc tống đạt hơp lệ bản án.

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

193
Bản án/Nghị quyết được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Nghị quyết đang xem

Bản án về tội lạm dụng tin nhiệm chiếm đoạt tài sản số 46/2022/HS-ST

Số hiệu:46/2022/HS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Quận Bình Thạnh - Hồ Chí Minh
Lĩnh vực:Hình sự
Ngày ban hành: 31/03/2022
Là nguồn của án lệ
Bản án/Nghị quyết Sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Nghị quyết Liên quan đến cùng nội dung
Bản án/Nghị quyết Phúc thẩm
Vui lòng Đăng nhập để có thể tải về
Đăng nhập
Đăng ký


  • Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286 (6 lines)
    E-mail: info@lawnet.vn
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: (028) 7302 2286
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;