Bản án 94/2018/DS-ST ngày 24/05/2018 về tranh chấp hợp đồng vay tài sản

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BẢN ÁN 94/2018/DS-ST NGÀY 24/05/2018 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG VAY TÀI SẢN

Ngày 24 tháng 5 năm 2018, tại phòng xử án của Tòa án nhân dân huyện Bình Chánh xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số 324/2017/TLST-DS ngày21/6/2017 về việc “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 133/2018/QĐXXST-DS ngày 04/4/2018 và Quyết định hoãn phiên tòa số148/2017/QĐST-DS ngày 02/5/2018 giữa các đương sự:

1. Nguyên đơn: Ngân hàng thương mại cổ phần V

Địa chỉ: đường H, phường H, quận Đ, thành phố Hà Nội

Người đại diện hợp pháp là ông Nguyễn Thanh V, sinh năm: 1994

Địa chỉ: đường A, phường 9, quận N, thành phố Hồ Chí Minh (Theo văn bản ủy quyền số 4541/UQ-GĐK-TDTD lập ngày 29/5/2017 củaNgân hàng thương mại cổ phần V).

2. Bị đơn: Ông Trình Quang C, sinh năm: 1983

Địa chỉ: ấp 3, xã T, huyện C, thành phố Hồ Chí Minh.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Tại đơn khởi kiện và các lời khai trong quá trình giải quyết vụ án - Nguyên đơn Ngân hàng thương mại cổ phần V có người đại diện theo ủy quyền là ông

Nguyễn Thanh V trình bày: Căn cứ đơn đề nghị mở tài khoản, phát hành thẻ ghi nợ, vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng lập ngày 28/11/2014 giữa ngân hàng thương mại cổ phần V và ông Trình Quang C, căn cứ vào hợp đồng Ngân hàng đã giải ngân cho ông Trình Quang C vay số tiền 42.000.000 đồng ( bốn mươi hai triệu đồng) với lãi suất là 2,92%/tháng, mục đích vay tiêu dùng. Khoản trả góp hàng tháng là2.458.000 đồng (Hai triệu, bốn trăm năm mươi tám ngàn đồng), thời hạn vay là 24 tháng (24 kỳ) bắt đầu từ ngày 09/01/2015. Theo đó, đợt thanh toán đầu tiên của ôngTrình Quang C bắt đầu từ 09/01/2015, tổng số kỳ trả là 24 kỳ cho tổng số tiền (bao gồm cả gốc và lãi) là 58.985.000 đồng (Năm mươi tám triệu, chín trăm tám mươi lăm ngàn đồng), mỗi kỳ trả 2.458.000 đồng (Hai triệu, bốn trăm năm mươi tám ngàn đồng), kỳ cuối cùng trả 2.451.000 đồng (Hai triệu, bốn trăm năm mươi mốt ngàn đồng). Đối với mức lãi suất mà các bên thỏa thuận thì ngân hàng có niêm yết công khai và báo cáo đến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định. Trong quá trình vay ôngC đã thanh toán cho Ngân hàng được 06 kỳ với tổng số tiền là15.550.000 đồng (Mười lăm triệu, năm trăm năm mươi lăm ngàn đồng). Kể từ ngày15/06/2016 đến nay, ông Trình Quang C không thanh toán thêm cho Ngân hàng bất cứ khoản nào nữa mặc dù Ngân hàng đã nhắc nợ nhiều lần và ông Trình Quang C cũng nhiều lần hứa hẹn nhưng không thực hiện.

Nay tôi đại diện cho Ngân hàng yêu cầu ông Trình Quang C trả số tiền39.246.879 đồng (Ba mươi chín triệu, hai trăm bốn mươi sáu ngàn, tám trăm bảymươi chín đồng), trong đó nợ gốc còn lại: 33.241.124 đồng (Ba mươi ba triệu, hai trăm bốn mươi mốt ngàn, một trăm hai mươi bốn đồng), nợ lãi đến hạn: 6.005.755 đồng (Sáu triệu, không trăm linh năm ngàn, bảy trăm năm mươi lăm đồng). Trong trường hợp ôngC chậm trả thì còn phải thanh toán thêm cho Ngân hàng số tiền lãi chậm trả theo lãi suất thỏa thuận trên hợp đồng trên toàn bộ số tiền gốc trả chậm cho đến ngày thanh toán xong, yêu cầu thanh toán một lần ngay khi bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật.

Bị đơn ông Trình Quang C vắng mặt trong suốt quá trình Tòa án giải quyết vụ án nên Tòa án không thể ghi nhận ý kiến của ông C.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Chánh phát biểu quan điểm về việc giải quyết vụ án như sau: Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Chánh phát biểu ý kiến về việc tuân theo pháp luật tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, việc chấp hành pháp luật của người tham gia tố tụng dân sự kể từ khi thụ lý vụ án đến trước thời điểm Hội đồng xét xử nghị án. Đề nghị Hội đồng xét xử tuyên chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Ngân hàng thương mại cổ phần V với bị đơn ông Trình Quang C.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

 [1] Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, sau khi nghe đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Chánh phát biểu ý kiến về việc tuân theo pháp luật tố tụng và phát biểu ý kiến về việc giải quyết vụ án, Hội đồng xét xử nhận định:

 [2] Về thẩm quyền giải quyết vụ án: Nguyên đơn Ngân hàng thương mại cổ phần V khởi kiện tranh chấp hợp đồng vay tài sản đối với bị đơn ông Trình Quang C, ông C có nơi cư trú tại huyện C nên căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35 và điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 thì vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện BìnhChánh, thành phố Hồ Chí Minh.

 [3] Về áp dụng pháp luật: Do hợp đồng dân sự của các bên đương sự thực hiện vào thời điểm Bộ luật dân sự năm 2005 có hiệu lực nên Tòa án áp dụng Bộ luật dân sự năm 2005 để giải quyết vụ án.

 [4] ông Trình Quang C đã được triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vẫn vắng mặt nên Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt ôngC theo qui định tại Điều 228 của Bộ luật tố tụng dân sự.

 [5] Tòa án đã tiến hành tống đạt hợp lệ các văn bản tố tụng mời ông Trình Quang C đến Tòa án để giải quyết vụ án tranh chấp về hợp đồng vay tài sản giữa Ngân hàng thương mại cổ phần V và ông Trình Quang C nhưng ông C không đến Tòa án để giải quyết. Vì vậy, ông C tự tước bỏ quyền được chứng minh của mình. Do đó, ông C phải chịu hậu quả của việc không chứng minh theo quy định tại Điều91 Bộ luật tố tụng dân sự.

 [6] Về yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, Hội đồng xét xử xét thấy như sau: Tại phiên tòa, nguyên đơn Ngân hàng thương mại cổ phần V yêu cầu bị đơn ông Trình Quang C phải thanh toán cho Ngân hàng số tiền là 39.246.879 đồng (Ba mươi chín triệu, hai trăm bốn mươi sáu ngàn, tám trăm bảy mươi chín đồng), yêu cầu thanh toán một lần ngay khi bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật.

 [7] Theo quy định tại khoản 2 Điều 92 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 quy định: “Một bên đương sự thừa nhận hoặc không phản đối những tình tiết, sự kiện, tài liệu, văn bản, kết luận của cơ quan chuyên môn mà bên đương sự kia đưa ra thì bên đương sự đó không phải chứng minh”. Do đó, Hội đồng xét xử căn cứ yêu cầu khởi kiện, lời trình bày cũng như chứng cứ do nguyên đơn cung cấp để làm cơ sở xem xét giải quyết vụ án.

 [8] Qua xem xét đơn đề nghị mở tài khoản, phát hành thẻ ghi nợ, vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng lập ngày 28/11/2014 giữa Ngân hàng thương mại cổ phần V và ông Trình Quang C là phù hợp theo quy định tại Điều 471 Bộ luật dân sự năm 2005.

Như vậy, căn cứ vào Bảng kế hoạch trả nợ, lịch sử thanh toán và lời khai củanguyên đơn, có cơ sở xác định bị đơn đã vi phạm nghĩa vụ thanh toán từ ngày15/6/2016 cho đến nay, hiện bị đơn còn nợ nguyên đơn nợ gốc và lãi là 39.246.879 đồng (Ba mươi chín triệu, hai trăm bốn mươi sáu ngàn, tám trăm bảy mươi chín đồng), trong đó nợ gốc là 33.241.124 đồng (Ba mươi ba triệu, hai trăm bốn mươi mốt ngàn, một trăm hai mươi bốn đồng), nợ lãi đến hạn: 6.005.755 đồng (Sáu triệu, không trăm linh năm ngàn, bảy trăm năm mươi lăm đồng).

 [9] Hội đồng xét xử xét thấy, Ngân hàng thương mại cổ phần V là tổ chức tíndụng, vì vậy theo quy định tại khoản 2 Điều 3 và khoản 2 Điều 91 Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 thì: “Tổ chức tín dụng và khách hàng có quyền thỏa thuận về lãi suất, phí, phí cấp tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật”. Do đó, từ những căn cứ đã viện dẫn thì Hội đồng xét xử có cơ sở chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Ngân hàng thương mại cổ phần V đối với bị đơn ông Trình Quang C, buộc bị đơn ông Trình Quang C có trách nhiệm thanh toán cho nguyên đơn Ngân hàng thương mại cổ phần V số nợ gốc và tiền lãi đến hạn là 39.246.879 đồng (Ba mươi chín triệu, hai trăm bốn mươi sáu ngàn, tám trăm bảy mươi chín đồng), trong đó nợ gốc là 33.241.124 đồng (Ba mươi ba triệu, hai trăm bốn mươi mốt ngàn, một trăm hai mươi bốn đồng), nợ lãi đến hạn: 6.005.755 đồng (Sáu triệu, không trăm linh năm ngàn, bảy trăm năm mươi lăm đồng).

 [10] Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến khi thi hành án xong, tất cả các khoản tiền hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015.

 [11] Về án phí: Theo quy định tại khoản 4 Điều 147 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 và Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụngán phí và lệ phí Tòa án thì ông Trình Quang C phải chịu án phí dân sự sơ thẩm là1.962.344 đồng (Một triệu chín trăm sáu mươi hai nghìn ba trăm bốn mươi bốn đồng); nguyên đơn được nhận lại số tiền tạm ứng án phí đã nộp.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Áp dụng vào khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều39, khoản 2 Điều 92, khoản 4 Điều 147, Điều 228 và Điều 273 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015;

Áp dụng Điều 471 Bộ luật dân sự năm 2005; khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015;

Áp dụng khoản 2 Điều 3 và khoản 2 Điều 91 Luật các tổ chức tín dụng năm 2010;

Áp dụng Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy banthường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụngán phí và lệ phí Tòa án.

Tuyên xử:

1. Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Ngân hàng thương mại cổ phần V đối với bị đơn ông Trình Quang C về việc tranh chấp hợp đồng vay tài sản.

Buộc bị đơn ông Trình Quang C có trách nhiệm thanh toán cho nguyên đơn Ngân hàng thương mại cổ phần V số nợ gốc và tiền lãi đến hạn là 39.246.879 đồng (Ba mươi chín triệu, hai trăm bốn mươi sáu ngàn, tám trăm bảy mươi chín đồng), trả một lần ngay khi bản án có hiệu lực pháp luật.

Các bên đương sự thực hiện việc giao nhận tiền tại cơ quan thi hành án dânsự có thẩm quyền.

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến khi thi hành án xong, tất cả các khoản tiền hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015.

2. Về án phí dân sự sơ thẩm:

- Bị đơn ông Trình Quang C phải chịu án phí dân sự sơ thẩm là 1.962.344 đồng ( Một triệu chín trăm sáu mươi hai nghìn ba trăm bốn mươi bốn đồng).

- Nguyên đơn Ngân hàng thương mại cổ phần V được nhận lại số tiền tạm ứng án phí là 981.172 đồng ( Chín trăm tám mươi mốt nghìn một trăm bảy mươi hai đồng) theo biên lai thu số 0022125 ngày 16/6/2017 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

3. Về quyền kháng cáo: Nguyên đơn có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kề từ ngày tuyên án. Bị đơn vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày bản án được tống đạt hợp lệ hoặcđược niêm yết theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

135
Bản án/Nghị quyết được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Nghị quyết đang xem

Bản án 94/2018/DS-ST ngày 24/05/2018 về tranh chấp hợp đồng vay tài sản

Số hiệu:94/2018/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành: 24/05/2018
Là nguồn của án lệ
Bản án/Nghị quyết Sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Nghị quyết Liên quan đến cùng nội dung
Bản án/Nghị quyết Phúc thẩm
Vui lòng Đăng nhập để có thể tải về
Đăng nhập
Đăng ký  • Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286 (6 lines)
    E-mail: info@lawnet.vn
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: (028) 7302 2286
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;