Bản án 850/2019/DS-ST ngày 19/11/2019 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BẢN ÁN 850/2019/DS-ST NGÀY 19/11/2019 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

Ngày 19 tháng 11 năm 2019 tại Phòng xử án Tòa án nhân dân huyện Bình Chánh xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 430/2019/TLST-DS ngày 17 tháng 6 năm 2019 về việc "Tranh chấp hợp đồng tín dụng” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 346/2019/QĐXXST-DS ngày 23 tháng 9 năm 2019 và Quyết định hoãn phiên tòa số 313/2019/QĐST-DS ngày 22 tháng 10 năm 2019 giữa các đương sự:

1. Nguyên đơn: Ngân hàng TMCP VNTV.

Trụ sở: 89 L, phường L, quận Đ, TP. H.

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Đào Đình M, sinh năm 1980.

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà G, số 20 C, quận TB, TP. H.

2. Bị đơn: Ông Võ Thành C, sinh năm 1963.

Đa chỉ: A7/9A, ấp M, xã T, huyện B, TP. H.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Đi diện nguyên đơn - Ông Đào Đình M trình bày như sau:

Ngày 05/6/2013, Ông Võ Thành C có ký Đề nghị vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng (số quản lý 20130605-103015-0001) với Ngân hàng TMCP VNTV vay số tiền 14.175.000 đồng với lãi suất thỏa thuận 5,15%/tháng để tiêu dùng cá nhân. Theo thỏa thuận trong hợp đồng, ông C có trách nhiệm trả số tiền 22.083.000 đồng (gồm cả gốc và lãi), trả chậm liên tiếp 18 tháng. 17 tháng đầu mỗi tháng trả số tiền 1.227.000 đồng; tháng cuối cùng trả 1.224.000 đồng. Trả vào ngày 05 hàng tháng. Bắt đầu từ ngày 05/7/2013.

Thực hiện hợp đồng, ông C đã nhận đủ số tiền để tiêu dùng cá nhân và trả cho Ngân hàng TMCP VNTV tổng số tiền là 6.135.000 đồng. Sau đó, Ông C không trả thêm bất cứ khoản nào cho đến nay dù Ngân hàng đã nhắc nhở, yêu cầu trả nợ.

Do khách hàng trễ hạn trả nợ nên Ngân hàng TMCP VNTV khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết: Buộc Ông Võ Thành C trả cho Ngân hàng TMCP VNTV toàn bộ số tiền nợ là 15.948.000 đồng (mười lăm triệu chín trăm bốn mươi tám ngàn đồng), trong đó: nợ gốc là 11.420.592 đồng, nợ lãi là 4.527.408 đồng. Trả một lần ngay khi bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực.

Tại phiên tòa, đại diện nguyên đơn - Ông Đào Đình M vắng mặt (có đơn xin vắng mặt).

Bị đơn - Ông Võ Thành C vắng mặt trong suốt quá trình giải quyết vụ án.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Chánh phát biểu ý kiến về việc tuân theo pháp luật tố tụng của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa và của người tham gia tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án; phát biểu ý kiến về việc giải quyết vụ án với nội dung đề nghị Hội đồng xét xử tuyên xử: chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

[1] Về quan hệ tranh chấp và thẩm quyền giải quyết vụ án: Ngân hàng TMCP VNTV khởi kiện tranh chấp hợp đồng tín dụng với Ông Võ Thành C, đây là tranh chấp về hợp đồng dân sự. Ông Võ Thành C cư trú tại huyện Bình Chánh. Căn cứ vào Khoản 3 Điều 26, điểm a Khoản 1 Điều 35, điểm a Khoản 1 Điều 39 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện Bình Chánh.

[2] Về sự vắng mặt của các đương sự: Ông Đào Đình M vắng mặt (có đơn xin vắng mặt), Ông Võ Thành C đã được Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai để tham gia phiên tòa xét xử nhưng vắng mặt. Căn cứ vào Khoản 1 Điều 228, điểm b Khoản 2 Điều 227 của Bộ luật tố tụng dân sự 2015, Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt Ông Đào Đình M, Ông Võ Thành C.

[3] Theo Đề nghị vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng (số quản lý 20130605- 103015-0001) ngày 05/6/2013 giữa Ngân hàng TMCP VNTV với Ông Võ Thành C, nội dung khoản vay như sau: Khoản vay mua xe máy 13.500.000 đồng; lãi suất cho vay 5, 14%/tháng; phí bảo hiểm 675.000 đồng; số tiền vay 14.175.000 đồng; phương thức cho vay trả góp; khoản trả hàng tháng 1.227.000 đồng; ngày thanh toán hang tháng: 05; thời hạn cho vay 18 tháng.

[4] Ngân hàng TMCP VNTV xác định: ông C đã nhận đủ số tiền để tiêu dùng cá nhân và trả cho Ngân hàng TMCP VNTV tổng số tiền là 6.135.000 đồng. Sau đó, Ông C không trả thêm bất cứ khoản nào cho đến nay dù Ngân hàng đã nhắc nhở, yêu cầu trả nợ.

[5] Căn cứ vào Khoản 1 Điều 474 của Bộ Luật dân sự năm 2005, quy định về nghĩa vụ trả nợ của bên vay: “Bên vay tài sản là tiền thì phải trả đủ tiền khi đến hạn; nếu tài sản là vật thì phải trả vật cùng loại đúng số lượng, chất lượng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.”.

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 91 của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010, quy định: “Tổ chức tín dụng và khách hàng có quyền thỏa thuận về lãi suất, phí cấp tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật”.

[6] Từ những cơ sở trên, Hội đồng xét xử chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng TMCP VNTV về việc yêu cầu Tòa án giải quyết: Buộc Ông Võ Thành C trả cho Ngân hàng TMCP VNTV toàn bộ số tiền nợ là 15.948.000 đồng (mười lăm triệu chín trăm bốn mươi tám ngàn đồng), trong đó: nợ gốc là 11.420.592 đồng, nợ lãi là 4.527.408 đồng. Trả một lần ngay khi bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực.

[7] Về án phí dân sự sơ thẩm: Ông Võ Thành C phải chịu 797.400 đồng (bảy trăm chín mươi bảy ngàn bốn trăm đồng) án phí dân sự sơ thẩm về việc tranh chấp hợp đồng tín dụng theo Điều 27, Điều 48 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án và Danh mục án phí, lệ phí Tòa án ban hành kèm theo nghị quyết.

Hoàn lại cho Ngân hàng TMCP VNTV số tiền 398.700 đồng (ba trăm chín mươi tám ngàn bảy trăm đồng) đã nộp theo biên lai thu tạm ứng án phí số AA/2019/0002219 ngày 06/6/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Chánh.

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào Khoản 3 Điều 26, điểm a Khoản 1 Điều 35, điểm a Khoản 1 Điều 39, Khoản 1 Điều 228, điểm b Khoản 2 Điều 227, Điều 273 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015;

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 474 của Bộ Luật dân sự năm 2005;

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 91 của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010;

Căn cứ vào Điều 27, Điều 48 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án và Danh mục án phí, lệ phí Tòa án ban hành kèm theo nghị quyết.

X:

1. Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng TMCP VNTV.

Buộc Ông Võ Thành C trả cho Ngân hàng TMCP VNTV toàn bộ số tiền nợ là 15.948.000 đồng (mười lăm triệu chín trăm bốn mươi tám ngàn đồng), trong đó: nợ gốc là 11.420.592 đồng, nợ lãi là 4.527.408 đồng. Trả một lần ngay khi bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực.

Thi hành án tại cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền.

Kể từ ngày bên có quyền có đơn yêu cầu thi hành án. Trường hợp bên có nghĩa vụ chậm trả tiền thì bên đó phải trả lãi đối với số tiền nợ gốc chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả. Lãi suất phát sinh do chậm trả tiền được xác định theo thỏa thuận của các bên nhưng không được vượt quá mức lãi suất quy định tại khoản 1 Điều 468 của Bộ luật dân sự năm 2015; nếu không có thỏa thuận thì thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015.

2. Về án phí dân sự sơ thẩm:

Ông Võ Thành C phải chịu 797.400 đồng (bảy trăm chín mươi bảy ngàn bốn trăm đồng) án phí dân sự sơ thẩm.

Hoàn lại cho Ngân hàng TMCP VNTV số tiền 398.700 đồng (ba trăm chín mươi tám ngàn bảy trăm đồng) đã nộp theo biên lai thu tạm ứng án phí số AA/2019/0002219 ngày 06/6/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Chánh.

3. Về quyền kháng cáo:

Thi hạn kháng cáo đối với bản án của Tòa án cấp sơ thẩm là 15 ngày, kể từ ngày tuyên án; đối với đương sự, đại diện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khởi kiện không có mặt tại phiên tòa hoặc không có mặt khi tuyên án mà có lý do chính đáng thì thời hạn kháng cáo được tính từ ngày họ nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết. Đối với trường hợp đương sự, đại diện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khởi kiện đã tham gia phiên tòa nhưng vắng mặt khi Tòa án tuyên án mà không có lý do chính đáng thì thời hạn kháng cáo tính từ ngày tuyên án.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

67
Bản án/Nghị quyết được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Nghị quyết đang xem

Bản án 850/2019/DS-ST ngày 19/11/2019 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

Số hiệu:850/2019/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành: 19/11/2019
Là nguồn của án lệ
Bản án/Nghị quyết Sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Nghị quyết Liên quan đến cùng nội dung
Bản án/Nghị quyết Phúc thẩm
Vui lòng Đăng nhập để có thể tải về
Đăng nhập
Đăng ký  • Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286 (6 lines)
    E-mail: info@lawnet.vn
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: (028) 7302 2286
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;