Bản án 62/2018/HNGĐ-ST ngày 20/03/2018 về tranh chấp thay đổi quyền nuôi con

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TAM KỲ - TỈNH QUẢNG NAM

BẢN ÁN 62/2018/HNGĐ-ST NGÀY 20/03/2018 VỀ TRANH CHẤP THAY ĐỔI QUYỀN NUÔI CON

Ngày 20 tháng 3 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 270/2017/TLST-HNGĐ ngày 05 tháng 10 năm 2017 về tranh chấp “Ly hôn” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 05/2018/QĐXXST-HNGĐ ngày 09/01/2018 và Quyết định hoãn phiên tòa số 05/2018/QĐST-HNGĐ ngày 25/01/2018 và Quyết định hoãn phiên tòa số 06/2018/QĐST-HNGĐ ngày 01/3/2018 giữa các đương sự:

- Nguyên đơn: Chị Nguyễn Thị Như N, sinh năm 1982 (có mặt).

Địa chỉ cư trú: Số 625/41 đường P, thành phố T, tỉnh Quảng Nam.

- Bị đơn: Anh Huỳnh O, sinh năm 1979 (vắng mặt).

Địa chỉ cư trú: Khối phố M, phường T, thành phố T, Quảng Nam.

NỘI DUNG VỤ ÁN

-Trong đơn khởi kiện đề ngày 02 tháng 10 năm 2017, tại bản tự khai và tại phiên tòa nguyên đơn chị Nguyễn Thị Như N trình bày:

Theo Bản án số 152/2015/HNGĐ-ST ngày 07/7/2015 của Tòa án nhân dân thành phố T thì sau khi ly hôn Tòa án đã giao con chung là cháu Huỳnh Nguyễn Uyên N, sinh ngày 28/01/2005 cho chị chăm sóc, nuôi dưỡng; giao cháu Huỳnh Nguyễn U sinh ngày 17/10/2009 cho anh Huỳnh O chăm sóc, nuôi dưỡng. Tuy nhiên từ thời điểm đó đến nay anh Huỳnh O không chăm sóc nuôi dưỡng cháu Huỳnh Nguyễn U mà giao cháu U cho chị chăm sóc, anh O cũng không cấp dưỡng để nuôi con. Nay chị làm đơn yêu cầu Tòa án thay đổi quyền nuôi con và giao cháu Huỳnh Nguyễn U cho chị trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng; chị yêu cầu anh Huỳnh O phải có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi cháu U mỗi tháng 2.000.000 đồng cho đến khi cháu U đủ 18 tuổi.

- Bị đơn anh Huỳnh O: Từ thời điểm Toà án thụ lý vụ án đến phiên toà hôm nay, Tòa án đã tống đạt hợp lệ Thông báo thụ lý vụ án, các Thông báo về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải và các văn bản tố tụng khác của Tòa án đến bị đơn, nhưng anh Huỳnh O không có văn bản trình bày ý kiến cũng như không đến Tòa án để làm việc. Do đó, Tòa án tiến hành giải quyết vụ án theo quy định pháp luật.

- Tại phiên tòa Kiểm sát viên phát biểu ý kiến: Từ thời điểm Tòa án thụ lý vụ án đến phiên tòa hôm nay, Thẩm phán, Thư ký và Hội đồng xét xử đã tuân thủ đúng quy trình tố tụng; việc chấp hành pháp luật của nguyên đơn kể từ khi thụ lý vụ án đến trước thời điểm Hội đồng xét xử nghị án là đúng quy định pháp luật. Bị đơn vắng mặt trong suốt quá trình tố tụng, nên theo quy định tại Điều 227 và Điều 228 Hội đồng xét xử xét xử theo luật định. Viện kiểm sát đề nghị: Chấp nhận yêu cầu của chị Nguyễn Thị Như N, giao cháu Huỳnh Nguyễn U cho chị N chăm sóc, nuôi dưỡng; anh Huỳnh O phải có nghĩa vụ câp dưỡng nuôi con.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

1. Về tố tụng: Chị Nguyễn Thị Như N khởi kiện yêu cầu thay đổi quyền nuôi con sau khi ly hôn, theo quy định tại khoản 3 Điều 28, Điều 35 và khoản 1 Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án. Tòa án đã tống đạt hợp lệ các văn bản tố tụng đến anh Huỳnh O theo quy định pháp luật, tuy nhiên anh O vắng mặt tại phiên tòa mà không có lý do. Vì vậy, căn cứ khoản 2 Điều 227 và Điều 228 Bộ luật Tố tụng dân sự, Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vắng mặt anh O theo quy định pháp luật.

2. Về nội dung: Xét yêu cầu khởi kiện thay đổi quyền nuôi con của chị Nguyễn Thị Như N thấy rằng:

Theo Bản án số 152/2015/HNGĐ-ST ngày 07/7/2015 của Tòa án nhân dân thành phố T, sau khi ly hôn chị Nguyễn Thị Như N được nuôi dưỡng cháu Huỳnh Nguyễn Uyên N, sinh ngày 28/01/2005; anh Huỳnh O được nuôi dưỡng cháu Huỳnh Nguyễn U sinh ngày 17/10/2009. Tại biên bản làm việc ngày 09/5/2017 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Tam Kỳ, anh Huỳnh O đã trình bày do điều kiện công việc không có mặt thường xuyên tại nhà để có thời gian đưa đón cháu U đi học nên để đảm bảo điều kiện tốt nhất cho cháu U, anh O đề nghị chị N tiếp tục chăm sóc, nuôi dưỡng cháu U. Theo lời trình bày của cháu U thì từ sau thời điểm ba mẹ ly hôn đến nay cháu U vẫn sống với mẹ, do đó việc cháu U sinh sống với chị N sau khi vợ chồng ly hôn là thực tế. Nay chị N có nguyện vọng chăm sóc nuôi dưỡng cháu U và để đảm bảo điều kiện học tập cũng như thuận lợi cho chị N trong quá trình chăm sóc con nên Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu của chị N, giao cháu Huỳnh Nguyễn U, sinh ngày 17/10/2009 cho chị N trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng.

Về cấp dưỡng: Trong quá trình giải quyết vụ án anh Huỳnh O đều vắng mặt cũng như không có ý kiến quan điểm của mình về yêu cầu thay đổi quyền nuôi con, yêu cầu cấp dưỡng của chị N. Tuy nhiên yêu cầu cấp dưỡng của chị N là chính đáng và là nghĩa vụ của cha mẹ đối với con sau khi ly hôn nên cần buộc anh Huỳnh O phải có nghĩa vụ cấp dưỡng cho cháu U mỗi tháng 1.500.000 đồng cho đến khi cháu đủ 18 tuổi. Thời gian cấp dưỡng từ tháng 4 năm 2018.

3. Về án phí: Án phí cấp dưỡng là 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng) anh Huỳnh O phải chịu.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ khoản 3 Điều 28 và khoản 4 Điều 147; Điều 227 và Điều 228 Bộ luật Tố tụng dân sự;

Áp dụng Điều 82, Điều 83, Điều 84, Điều 107 và Điều 110 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016, xử:

1/ Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn chị Nguyễn Thị Như N với bị đơn anh Huỳnh O về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn.

Giao cháu Huỳnh Nguyễn U, sinh ngày 17-10-2009 cho chị Nguyễn Thị Như N trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng đến khi cháu U đủ tuổi trưởng thành. Anh Huỳnh O có nghĩa vụ cấp dưỡng cho cháu U mỗi tháng 1.500.000 đồng (Một triệu năm trăm nghìn đồng) cho đến khi cháu U đủ 18 tuổi, thời gian cấp dưỡng bắt đầu từ tháng 4 năm 2018.

Bên không trực tiếp nuôi con có quyền thăm nom, chăm sóc, giáo dục con chung, không ai được ngăn cản họ thực hiện quyền này. Trong trường hợp người không trực tiếp nuôi con lạm dụng việc thăm nom để cản trở hoặc gây ảnh hưởng xấu đến việc trông nom, chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng con thì người trực tiếp nuôi con có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế việc thăm nom của người đó. Khi cần thiết, các bên có quyền làm đơn xin thay đổi việc nuôi con, mức cấp dưỡng nuôi con.

Kể từ ngày chị Nguyễn Thị Như N có đơn yêu cầu thi hành án, nếu anh Huỳnh O không thanh toán số tiền cấp dưỡng, thì hàng tháng anh O còn phải chịu thêm tiền lãi chậm trả trên số tiền cấp dưỡng theo quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015 tương ứng với số tiền và thời giam chậm thi hành án.

2/ Về án phí:

- Án phí cấp dưỡng anh Huỳnh O phải chịu là 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng).

- Hoàn lại cho chị Nguyễn Thị Như N số tiền tạm ứng án đã nộp là 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng) theo biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 0002889 ngày 05-10-2017 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Chị N có quyền làm đơn kháng cáo ban an sơ thâm trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án (ngày 20-3-2018). Anh Huỳnh O có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết hợp lệ.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

459
Bản án/Nghị quyết được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Nghị quyết đang xem

Bản án 62/2018/HNGĐ-ST ngày 20/03/2018 về tranh chấp thay đổi quyền nuôi con

Số hiệu:62/2018/HNGĐ-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Thành phố Tam Kỳ - Quảng Nam
Lĩnh vực:Hôn Nhân Gia Đình
Ngày ban hành: 20/03/2018
Là nguồn của án lệ
Bản án/Nghị quyết Sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Nghị quyết Liên quan đến cùng nội dung
Bản án/Nghị quyết Phúc thẩm
Vui lòng Đăng nhập để có thể tải về
Đăng nhập
Đăng ký  • Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286 (6 lines)
    E-mail: info@lawnet.vn
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: (028) 7302 2286
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;