Bản án 46/2021/DS-ST ngày 25/06/2021 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẠC LIÊU, TỈNH BẠC LIÊU

BẢN ÁN 46/2021/DS-ST NGÀY 25/06/2021 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

Ngày 25 tháng 6 năm 2021 tại trụ sở Toà án nhân dân thành phố Bạc Liêu xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 444/2020/TLST-DS ngày 07 tháng 12 năm 2020 về việc “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 70/2021/QĐXXST-DS, ngày 13 tháng 5 năm 2020 giữa các đương sự:

1. Nguyên đơn: Ngân hàng Thương mại Cổ phần BĐLV Địa chỉ: Tầng 1, 3, 4, 5, 6 Tòa nhà Thaiholdings Tower, số 210, đường Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Phạm Doãn S – chức vụ: Tổng giám đốc. Người đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Tấn D - chức vụ: Giám đốc chi nhánh Bạc Liêu (theo Quyết định ủy quyền thực hiện hoạt động tố tụng số 6650/2017/QĐ- TGĐ ngày 20/6/2017).

Ông Nguyễn Tấn D ủy quyền cho ông Trần Trung Ng – Chuyên viên Ngân hàng Thương mại Cổ phần BĐLV chi nhánh Bạc Liêu (theo Quyết định ủy quyền số 1521/2020/QĐ-LienVietPostBank.BL ngày 27/11/2020).

2. Bị đơn: Ông Nguyễn Đình Th, sinh năm 1961 Trú tại: Số 137E/4, Khóm 2, Phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

(Nguyên đơn, bị đơn vắng mặt tại phiên tòa)

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo đơn khởi kiện và trong quá trình giải quyết vụ án nguyên đơn Ngân hàng Thương mại Cổ phần BĐLV, đại diện theo ủy quyền ông Trần Trung Ng trình bày: Ngày 30/10/2017, Ngân hàng Thương mại Cổ phần BĐLV – Chi Nhánh Bạc Liêu ký với ông Nguyễn Đình Th hợp đồng tín dụng số HDTD92020172280 để cho ông Nguyễn Đình Th vay số tiền 50.000.000 đồng. Ngày 30/10/2017, Ngân hàng Thương mại Cổ phần BĐLV đã giải ngân và ông Nguyễn Đình Th đã nhận đủ số tiền 50.000.000 đồng. Sau khi vay, ông Nguyễn Đình Th đã thanh toán cho Ngân hàng đến ngày 26/04/2021 thì không tiếp tuc thanh toán theo thỏa thuận hợp đồng. Nay Ngân hàng Thương mại Cổ phần BĐLV yêu cầu ông Nguyễn Đình Th phải thực hiện nghĩa vụ trả nợ ngay cho Ngân hàng theo Hợp đồng tín dụng số HDTD92020172280 với tổng số tiền nợ tạm tính còn phải trả đến ngày 25/6/2021 là 27.647.776 đồng (bao gồm: Nợ gốc là 23.959.964 đồng; lãi trong hạn 2.575.554 đồng; lãi quá hạn: 1.112.258 đồng). Kể từ ngày 26/6/2021 cho đến khi chưa thanh toán dứt điểm khoản vay tại Ngân hàng, ông Nguyễn Đình Th phải chịu lãi suất quá hạn theo quy định của Hợp đồng tín dụng đã ký với Ngân hàng.

Bị đơn ông Nguyễn Đình Th được Tòa án tống đạt Thông báo thụ lý vụ án; Thông báo về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải đã không đến Tòa án theo triệu tập.

Tại Biên bản ghi lời khai, bản tự khai, Biên bản về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận công khai chứng cứ đại diện Ngân hàng Thương mại Cổ phần BĐLV vẫn giữ nguyên yêu cầu, ý kiến của mình.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu phát biểu quan điểm cho rằng:

- Về tố tụng: quá trình thụ lý giải quyết vụ án và tại phiên tòa hôm nay Thẩm phán, Hội đồng xét xử đã thực hiện đúng quy định Bộ luật Tố tụng dân sự; nguyên đơn đã thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình và có đơn xin xét xử vắng mặt hợp lệ nên chấp nhận; bị đơn chưa tuân thủ quy định pháp luật - Về nội dung: Có căn cứ chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng Thương mại Cổ phần BĐLV. Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng Thương mại Cổ phần BĐLV, buộc ông Nguyễn Đình Th trả cho Ngân hàng số tiền tính đến ngày 25/6/2021 là 27.647.776 đồng (Trong đó: Nợ gốc là 23.959.964 đồng; lãi trong hạn 2.575.554 đồng; lãi quá hạn: 1.112.258 đồng) và tiền lãi quá hạn thực tế phát sinh theo hợp đồng tín dụng đã ký kết cho đến khi trả hết nợ.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, phát biểu của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bạc Liêu về việc tuân theo pháp luật. Hội đồng xét xử xét thấy:

[1] Về thẩm quyền: Ngân hàng Thương mại Cổ phần BĐLV khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết buộc ông Nguyễn Đình Th trả nợ theo các hợp đồng tín dụng đã ký kết. Ông Nguyễn Đình Th có địa chỉ hiện nay tại thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Theo quy định tại Điều 26; điểm a, khoản 1 Điều 35; điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự, vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án nhân dân thành phố Bạc Liêu.

[2] Về thủ tục: Nguyên đơn Ngân hàng Thương mại Cổ phần BĐLV, đại diện theo ủy quyền ông Trần Trung Ng có đơn xin xét xử vắng mặt đề ngày 31/5/2021 nộp tại Tòa án, xét thấy đơn xin xét xử vắng mặt hoàn toàn tự nguyện và không trái với pháp luật, nên được chấp nhận.

Ông Nguyễn Đình Th đã được Tòa án triệu tập đến Tòa án để công khai chứng cứ và hòa giải, triệu tập xét xử ngày 03/6/2021 và ngày hôm nay (ngày 25/6/2021) nhưng ông Nguyễn Đình Th không đến, Tòa án không thể tiến hành hòa giải giữa các đương sự. Căn cứ vào các Điều 207, 227, 228, 238 Bộ luật Tố tụng dân sự, Tòa án không thể tiến hành hòa giải, Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vắng mặt nguyên đơn, bị đơn.

[3] Về nội dung khởi kiện: Nguyên đơn Ngân hàng Thương mại Cổ phần BĐLV yêu cầu ông Nguyễn Đình Th trả nợ theo Hợp đồng tín dụng số HDTD92020172280 đã ký với Ngân hàng, với tổng số tiền tạm tính đến ngày 25/6/2021 là 27.647.776 đồng (bao gồm: Nợ gốc là 23.959.964 đồng; lãi trong hạn 2.575.554 đồng; lãi quá hạn: 1.112.258 đồng). Kể từ ngày 26/6/2021 cho đến khi chưa thanh toán dứt điểm khoản vay tại Ngân hàng, ông Nguyễn Đình Th phải chịu lãi suất quá hạn theo quy định của Hợp đồng tín dụng đã ký với Ngân hàng.

Xét thấy, Hợp đồng tín dụng số HDTD92020172280 được ký kết giữa Ngân hàng Thương mại Cổ phần BĐLV – Chi Nhánh Bạc Liêu với ông Nguyễn Đình Th vào ngày 30/10/2017, theo đó Ngân hàng Thương mại Cổ phần BĐLV – Chi Nhánh Bạc Liêu cho ông Nguyễn Đình Th vay số tiền 50.000.000 đồng, mục đích vay tiêu dùng (mua sắm đồ gia dụng), lãi suất vay 12%/năm, lãi suất được điều chỉnh định kỳ 03 tháng/lần, thời gian vay 60 tháng; hình thức trả nợ gốc và lãi được trả định kỳ hàng tháng. Hồ sơ thể hiện, cùng ngày 30/10/2017, Ngân hàng Thương mại Cổ phần BĐLV đã giải ngân và ông Nguyễn Đình Th đã nhận đủ số tiền 50.000.000 đồng.

Sau khi vay, ông Nguyễn Đình Th đã thanh toán cho Ngân hàng tổng cộng là 38.307.545 đồng (trong đó trả vốn gốc là 26.040.028 đồng và lãi là 12.267.517 đồng). Tính đến ngày 25/6/2021 ông Thắng còn phải trả số tiền 27.647.776 đồng (bao gồm: Nợ gốc là 23.959.964 đồng; lãi trong hạn 2.575.554 đồng; lãi quá hạn:

1.112.258 đồng). Do ông Nguyễn Đình Th vi phạm nghĩa vụ thanh toán, nên Ngân hàng Thương mại Cổ phần BĐLV – Chi Nhánh Bạc Liêu khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết buộc ông Nguyễn Đình Th phải thực hiện nghĩa vụ trả nợ theo Hợp đồng đã ký với Ngân hàng.

Hội đồng xét xử xét thấy, hợp đồng vay trả góp được các bên tự nguyện ký kết, hình thức, nội dung thỏa thuận của các bên là phù hợp, không trái quy định pháp luật, khách hàng vay là ông Nguyễn Đình Th đã vi phạm hợp đồng, không thực hiện đúng thỏa thuận đã giao kết trong hợp đồng nên Ngân hàng khởi kiện yêu cầu ông Nguyễn Đình Th trả nợ vay theo hợp đồng đã ký là có căn cứ, nên được chấp nhận.

[4] Xét về yêu cầu trả vốn lãi của Ngân hàng: Ngày 30/6/2020 ông Nguyễn Đình Th đã vi phạm hợp đồng, không trả vốn, lãi theo thỏa thuận, nên số tiền nợ tạm tính đến ngày 25/6/2021 là 27.647.776 đồng (bao gồm: Nợ gốc là 23.959.964 đồng; lãi trong hạn 2.575.554 đồng; lãi quá hạn: 1.112.258 đồng) và tiền lãi trên tổng số nợ gốc phát sinh cho đến khi xét xử sơ thẩm và thanh lý hợp đồng vay theo quy định của hợp đồng đã ký kết với Ngân hàng là hoàn toàn có căn cứ, nên cần buộc ông Nguyễn Đình Th có trách nhiệm trả nợ cho Ngân hàng là phù hợp.

Như đã nhận định trên, Hội đồng xét xử chấp nhận toàn bộ đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu tại phiên tòa.

[4] Về án phí: Án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch ông Nguyễn Đình Th phải nộp 1.382.389 đồng (của số tiền 27.647.776 đồng).

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ khoản 3 Điều 26; điểm a khoản 1 Điều 35; điểm a khoản 1 Điều 39; khoản 1 Điều 207; điểm b khoản 2 Điều 227; khoản 3 Điều 228; điểm a, b khoản 1 Điều 238 Bộ luật Tố tụng dân sự;

Căn cứ Điều 463, 466, khoản 1 Điều 468 Bộ luật Dân sự;

Căn cứ Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội về án phí và lệ phí Tòa án.

Tuyên xử:

1./ Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng Thương mại Cổ phần BĐLV đối với ông Nguyễn Đình Th.

2/. Buộc ông Nguyễn Đình Th có trách nhiệm trả cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần BĐLV theo Hợp đồng tín dụng số HDTD92020172280 ngày 30/10/2017 số tiền tính đến ngày xét xử sơ thẩm (ngày 25/6/2021) là 27.647.776 đồng (Hai mươi bảy triệu, sáu trăm bốn mươi bảy nghìn, bảy trăm bảy mươi sáu đồng). Bao gồm: Nợ gốc là 23.959.964 đồng; lãi trong hạn 2.575.554 đồng; lãi quá hạn: 1.112.258 đồng.

Kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm, ông Nguyễn Đình Th còn phải tiếp tục chịu khoản tiền lãi quá hạn của số tiền nợ gốc chưa thanh toán, theo mức lãi suất mà các bên thỏa thuận theo Hợp đồng tín dụng số HDTD92020172280 ngày 30/10/2017 đã ký cho đến khi thanh toán xong khoản nợ với Ngân hàng Thương mại Cổ phần BĐLV.

3/. Về án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch: Ông Nguyễn Đình Th phải nộp 1.382.389 đồng (Một triệu, ba trăm tám mươi hai nghìn, ba trăm tám mươi chín đồng) tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bạc Liêu. Ngân hàng Thương mại Cổ phần BĐLV đã dự nộp số tiền 630.709 đồng (Sáu trăm ba mươi nghìn, bảy trăm lẻ chín đồng) theo biên lai thu số 0007355 ngày 01/12/2020, được hoàn lại tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bạc Liêu.

Trong trường hợp bản án được thi hành theo qui định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Án sơ thẩm xử công khai, các đương sự có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được tống đạt hợp lệ.

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

212
Bản án/Nghị quyết được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Nghị quyết đang xem

Bản án 46/2021/DS-ST ngày 25/06/2021 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

Số hiệu:46/2021/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Thành phố Bạc Liêu - Bạc Liêu
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành: 25/06/2021
Là nguồn của án lệ
Bản án/Nghị quyết Sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Nghị quyết Liên quan đến cùng nội dung
Bản án/Nghị quyết Phúc thẩm
Vui lòng Đăng nhập để có thể tải về
Đăng nhập
Đăng ký  • Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286 (6 lines)
    E-mail: info@lawnet.vn
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: (028) 7302 2286
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;