Bản án 25/2021/DS-ST ngày 25/03/2021 về tranh chấp hụi

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN Đ, TỈNH BẠC LIÊU

BẢN ÁN 25/2021/DS-ST NGÀY 25/03/2021 VỀ TRANH CHẤP HỤI

Ngày 25 tháng 3 năm 2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Đ, tỉnh Bạc Liêu xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 248/2020/TLST-DS ngày 03 tháng 11 năm 2020 về việc tranh chấp hụi, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 32/2021/QĐXXST-DS ngày 03 tháng 3 năm 2021, giữa các đương sự:

- Nguyên đơn: Bà Lê Thị D, sinh năm 1957; địa chỉ: Ấp D, xã H, huyện Đ, tỉnh Bạc Liêu (có đơn đề nghị xét xử vắng mặt).

- Bị đơn: Bà Võ Thị L, sinh năm 1979; địa chỉ: Ấp D, xã H, huyện Đ, tỉnh Bạc Liêu (có đơn đề nghị xét xử vắng mặt).

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Võ Văn N, sinh năm 1979; địa chỉ: Ấp D, xã H, huyện Đ, tỉnh Bạc Liêu (vắng mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo đơn khởi kiện đề ngày 17/10/2020 và trong quá trình tố tụng tại Tòa án nguyên đơn bà Lê Thị D trình bày: Vào khoảng tháng 03 năm 2013 bà là chủ hụi còn bà L là tay em có tham gia chơi hụi, cụ thể như sau: Hụi 2.000.000 đồng, mở ngày 15/02/2013 (âm lịch), bà L tham gia 01 chưng, hốt kỳ thứ 6, còn lại 29 lần x 2.000.000đ/lần = 58.000.000 đồng. Nay bà yêu cầu bà L trả cho bà số tiền nợ nụi 58.000.000 đồng. Khi bà L chơi hụi ông Võ Văn N, sinh năm 1979 chồng bà L biết và việc bà L chơi hụi để phục vụ chi tiêu sinh hoạt chung trong gia đình nên yêu cầu ông N cùng có trách nhiệm với bà L trả tiền nợ hụi 58.000.000 đồng. Ngoài ra, không trình bày ý kiến gì thêm.

Bị đơn bà Võ Thị L trình bày: Thống nhất với phần trình bày của bà Lê Thị D, giữa bà và bà D có chơi hụi, bà D là chủ hụi còn bà là hụi viên, hụi 2.000.000 đồng, mở ngày 15/02/2013 (âm lịch), bà tham gia 01 chưng, hốt kỳ thứ 6, còn lại 29 lần x 2.000.000đ/lần = 58.000.000 đồng. Chồng bà là ông Võ Văn N, sinh năm 1979, bà chơi hụi ông N biết và mục đích chơi hụi là để phục vụ sinh hoạt chi tiêu trong gia đình nên bà và ông N cùng có trách nhiệm trả nợ cho bà D số tiền nợ hụi 58.000.000 đồng.

Phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa sơ thẩm:

Về thủ tục tố tụng: Thông qua kiểm sát việc giải quyết vụ án từ khi thụ lý vụ án tới thời điểm này thấy rằng Thẩm phán đã chấp hành đúng các quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự trong quá trình giải quyết vụ án. Tại phiên tòa sơ thẩm, Hội đồng xét xử đã thực hiện đúng các quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự về phiên tòa sơ thẩm. Đương sự bà D và bà Lẹ đã thực hiện đúng quy định tại các Điều 70, 71, 72 của Bộ luật Tố tụng dân sự; ông N chưa chấp hành đúng pháp luật tố tụng.

Về nội dung vụ án: Đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ các Điều 26, 35, 39, 228 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; Điều 479 của Bộ luật Dân sự năm 2005; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Tuyên xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Lê Thị D, buộc bà Võ Thị L và ông Võ Văn N cùng có trách nhiệm trả cho bà Lê Thị D số tiền nợ hụi 58.000.000 đồng. Án phí dân sự sơ thẩm bà L và ông N phải chịu theo quy định của pháp luật.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa, nghe ý kiến trình bày của đương sự, ý kiến phát biểu của Kiểm sát viên, sau khi thảo luận, nghị án; Hội đồng xét xử nhận định:

[1]. Về quan hệ tranh chấp và thẩm quyền giải quyết vụ án: Bà Lê Thị D yêu cầu bà Võ Thị L và ông Võ Văn N trả tiền nợ hụi 58.000.000 đồng. Bị đơn bà Võ Thị L cư trú tại ấp D, xã H, huyện Đ; căn cứ khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35 và điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự, đây là vụ án dân sự về việc tranh chấp hụi và thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện Đ, tỉnh Bạc Liêu.

[2]. Về sự vắng mặt của các đương sự: Bà Lê Thị D và bà Võ Thị L có đơn đề nghị Tòa án xét xử vắng mặt; ông Võ Văn N đã được Tòa án triệu tập hợp lệ tham gia phiên tòa nhưng vắng mặt lần thứ hai không rõ lý do. Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 227 và khoản 1 Điều 228 của Bộ luật Tố tụng dân sự, Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vắng mặt các đương sự nêu trên.

[3]. Về nội dung: Tại đơn khởi kiện đề ngày 17/10/2020, bà Lê Thị D yêu cầu bà Võ Thị L trả tiền nợ hụi 58.000.000 đồng, quá trình tố tụng tại Tòa án, bà D và bà L thống nhất xác định giữa bà D và bà L có giao dịch chơi hụi do bà D làm chủ hụi, còn bà L là hụi viên và xác định bà L còn nợ tiền hụi 58.000.000 đồng. Căn cứ khoản 2 Điều 92 của Bộ luật Tố tụng dân sự, đây là những tình tiết, sự kiện không phải chứng minh, ghi nhận sự thừa nhận của các đương sự. Do đó, căn cứ Điều 479 của Bộ luật Dân sự năm 2005 chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà Lê Thị D đối với bà Võ Thị L và ông Võ Văn N.

[4]. Xét thấy, bà Võ Thị L thực hiện giao dịch chơi hụi phát sinh trong thời kỳ hôn nhân và phục vụ sinh hoạt chi tiêu chung trong gia đình nên căn cứ Điều 27 của Luật hôn nhân và gia đình năm 2014, buộc ông Võ Văn N là chồng bà L cùng có trách nhiệm liên đới trả số tiền nợ hụi trên cho bà D.

[5]. Án phí dân sự sơ thẩm 2.900.000 đồng (58.000.000đ x 5%), do yêu cầu của bà Lê Thị D được Tòa án chấp nhận toàn bộ nên bà Võ Thị L và ông Võ Văn N phải có nghĩa vụ nộp án phí dân sự sơ thẩm theo quy định tại khoản 1 Điều 147 của Bộ luật Tố tụng dân sự.

[6]. Xét đề nghị của Kiểm sát viên là có căn cứ, phù hợp quy định của pháp luật nên được chấp nhận.

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, khoản 2 Điều 92, khoản 1 Điều 147, điểm b khoản 2 Điều 227, khoản 1 Điều 228, khoản 1 Điều 244, khoản 3 Điều 228, các Điều 271 và 273 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; Điều 479 của Bộ luật Dân sự năm 2005; Điều 27, các Điều 33 và 37 của Luật hôn nhân và gia đình năm 2014; Nghị định số 144/2006/CP ngày 27/11/2006 của Chính Phủ về họ, hụi, biêu, phường; khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Tuyên xử:

1. Chấp nhận tòa bộ yêu cầu khởi kiện của bà Lê Thị D đối với bà Võ Thị L và ông Võ Văn N.

Buộc bà Võ Thị L và ông Võ Văn N cùng có trách nhiệm trả cho bà Lê Thị D số tiền nợ hụi 58.000.000 đồng (năm mươi tám triệu đồng).

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật (đối với trường hợp cơ quan thi hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án đối với khoản tiền phải trả cho người được thi hành án, cho đến khi thi hành án xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành còn phải chịu tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 điều 468 của Bộ luật Dân sự 2015.

2. Án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch: Buộc bà Võ Thị L và ông Võ Văn N phải chịu 2.900.000 đồng (hai triệu chín trăm nghìn đồng), nộp tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Đ, tỉnh Bạc Liêu.

Bà Lê Thị D không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm.

3. Bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

4. Quyền kháng cáo: Bà Lê Thị D, bà Võ Thị L và ông Võ Văn N có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày bản án được tống đạt hợp lệ hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

246
Bản án/Nghị quyết được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Nghị quyết đang xem

Bản án 25/2021/DS-ST ngày 25/03/2021 về tranh chấp hụi

Số hiệu:25/2021/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Đông Hải - Bạc Liêu
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành: 25/03/2021
Là nguồn của án lệ
Bản án/Nghị quyết Sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Nghị quyết Liên quan đến cùng nội dung
Bản án/Nghị quyết Phúc thẩm
Vui lòng Đăng nhập để có thể tải về
Đăng nhập
Đăng ký


  • Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286 (6 lines)
    E-mail: info@lawnet.vn
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: (028) 7302 2286
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;