Bản án 24/2019/DS-ST ngày 27/11/2019 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VIỆT YÊN, TỈNH BẮC GIANG

BẢN ÁN 24/2019/DS-ST NGÀY 27/11/2019 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

Trong ngày 27 tháng 11 năm 2019, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Việt Yên xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 60/2019/TLST- DS ngày 18 tháng 7 năm 2019 về tranh chấp hợp đồng tín dụng, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 36/2019/QĐXX- ST ngày 17 tháng 10 năm 2019, Quyết định hoãn phiên tòa số 44 ngày 07/11/2019, giữa các đương sự:

Nguyên đơn: Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng V.

Đa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà R, Số 9, đường Đ, P 12, Q 4, thành phố Hồ Chí Minh.

Người đại điện theo pháp luật: Ông Lô Bằng G- Chủ tịch Hội đồng thành viên;

Người đại diện theo ủy quyền: Bà Phạm Thị Mỹ H- Chức vụ: Trưởng nhóm tố trụng – Phòng thu hồi nợ pháp lý – Trung tâm thu hồi nợ - Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng V. (Theo văn bản ủy quyền ngày 13/6/2018).

Người được ủy quyền lại: Chị Nguyễn Thị D, sinh năm 1989. (Theo văn bản ủy quyền lại ngày 20/02/2019).

Đa chỉ: Đường L, phường L, thành phố V, tỉnh Vĩnh Phúc. (vắng mặt).

Bị đơn: Anh Nguyễn Văn M, sinh năm 1989 (vắng mặt) Địa chỉ: Khu 1, thị trấn N, huyện V, tỉnh Bắc Giang.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo đơn khởi kiện và các lời khai có trong hồ sơ vụ án, cũng như tại phiên toà hôm nay, người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn trình bày:

Ngày 15/4/2016 anh Nguyễn Văn M có ký hợp đồng tín dụng số 20160415- 148026-2723 với Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng V để vay số tiền 16.170.000đồng, mục đích vay tiêu dùng cá nhân, hình thức vay tín chấp không có tài sản bảo đảm. Lãi suất theo thỏa thuận 5,67% / 1 tháng. Thời hạn trả nợ 12 tháng. Tổng số tiền anh Minh phải trả cho Công ty tài chính TNHH MTV bao gồm cả gốc và lãi là 22.722.000 đồng. Trong 11 tháng đầu mỗi tháng anh M phải trả cho Công ty tài chính số tiền 1.894.000đồng, tháng cuối cùng trả 1.888.000 đồng. Kỳ thanh toán vào ngày 15 hàng tháng bắt đầu từ ngày 15/5/2016.

Thc hiện hợp đồng anh M đã nhận đủ số tiền vay, khi đến hạn trả anh M đã trả cho Công ty tài chính được 02 lần với số tiền là 3.788.000 đồng. Trong đó số tiền gốc đã trả được 2.010.830 đồng; số tiền lãi trả được 1.777.197 đồng. Kể từ ngày 15/6/2018 anh M không trả cho Công ty được đồng nào nữa. Nay Công ty tài chính yêu cầu M phải trả số tiền nợ gốc và lãi suất là 18.934.000 đồng. Cụ thể nợ gốc 14.159.197 đồng, lãi suất 4.774.803 đồng.

Đi với khoản lãi phát sinh tính từ ngày hết hạn hợp đồng Công ty tài chính không có yêu cầu gì thêm.

Tại phiên tòa chị D vắng mặt và có đơn xin xét xử vắng mặt.

Anh Nguyễn Văn M vắng mặt không có lý do.

Ý kiến của Kiểm sát viên về việc tuân thủ pháp luật: Trong suốt quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa Thẩm phán, Thư ký, Hội đồng xét xử chấp hành đúng quy định của pháp luật; nguyên đơn, chấp hành đúng quy định của pháp luật. Ý kiến của Kiểm sát viên về việc giải quyết vụ án:

Căn cứ vào: Điều 26; Điều 35; Điều 147, khoản 1 Điều 227, khoản 3 Điều 228, 271, 273 Bộ luật tố tụng dân sự. Điều 91, Điều 95 Luật Các tổ chức tín dụng; Điều 463, 466 Bộ luật Dân sự năm 2015; Căn cứ khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 326/NQ-UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí, xử;

Buộc anh Nguyễn Văn M phải có nghĩa vụ trả Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng V số tiền nợ gốc 14.159.000 đồng, lãi suất 4.774.803đồng. Tổng cộng cả gốc và lãi là 18.934.000 đồng.

Án phí: Anh Nguyễn Văn M phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu hồ sơ và thẩm tra các chứng cứ tại phiên toà, Hội đồng xét xử xét thấy:

[1] Về tố tụng: Anh Nguyễn Văn M có hộ khẩu thương trú tại Khu 1, thị trấn N, huyện V, tỉnh Bắc Giang. Căn cứ vào Điều 26, khoản 1 Điều 35 và Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự thì đây là tranh chấp về hợp đồng tín dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện Việt Yên.

Tại phiên tòa chị Nguyễn Thị D đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn vắng mặt nhưng chị D đã có đơn đề nghị xét xử vắng mặt. Anh Nguyễn Văn M vắng mặt tại đại phương, Tòa án đã tiến hành niêm yết các văn bản tố tụng theo quy định của pháp luật nhưng anh M vẫn vắng mặt không có lý do. Vì vậy, HĐXX quyết định xét xử vắng mặt các đương sự theo quy định tại khoản 1 Điều 227 và khoản 3 Điều 228 – BLTTDS là phù hợp pháp luật.

[2] Về nội dung vụ án: Hội đồng xét xử thấy rằng ngày 15/4/2016 anh Nguyễn Văn M có ký hợp đồng tín dụng số 20160415- 148026 - 2723 với Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng V với số tiền 16.170.000 đồng, mục đích vay tiêu dùng cá nhân, hình thức vay tín chấp không có tài sản đảm bảo. Lãi suất theo thỏa thuận. Thời hạn trả nợ 12 tháng. Sau khi ký kết hợp đồng, phía Công ty tài chính đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận trong hợp đồng. Phía anh M thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ trả nợ theo thỏa thuận trong hợp đồng đã ký. Sau khi thụ lý vụ án Tòa án đã triệu tập anh M nhiều lần đến làm việc nhưng anh M đều vắng mặt không có lý do vì vậy Tòa án không lấy được lời khai của anh M và cũng không hòa giải được. Căn cứ đơn và yêu cầu khởi kiện của Công ty tài chính. HĐXX có đủ cơ sở kết luận anh Nguyễn Văn M có ký hợp đồng tín dụng với Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng V với số tiền 16.170.000 đồng và trả theo định kỳ hàng tháng, trong quá trình thực hiện hợp đồng anh M đã trả Công ty tài chính được số tiền gốc 2.010.830 đồng, số tiền lãi 1.777.197 đồng. Nay số nợ gốc còn 14.159.197 đồng và số tiền lãi là 4.774.803 đồng. Vì vậy yêu cầu khởi kiện của Công ty tài chính là có căn cứ chấp nhận và buộc anh Nguyễn Văn M phải có nghĩa vụ trả cho Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng V tổng số tiền cả gốc và lãi là 18.934.000đồng là phù hợp pháp luật.

[3] Về án phí: Do yêu cầu của Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng V được chấp nhận nên không phải chịu án phí.

Anh Nguyễn Văn M phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ Điều 26, Điều 35, Điều 147, khoản 1 Điều 227, khoản 3 Điều 228, Điều 271, Điều 273 Bộ luật tố tụng dân sự.

Căn cứ Điều 91, Điều 95 Luật Các tổ chức tín dụng;

Căn cứ Điều 463, 466 Bộ luật Dân sự năm 2015 Căn cứ khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 326/NQ-UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án, xử:

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng V.

Buộc anh Nguyễn Văn M phải có nghĩa vụ thanh toán trả cho Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng V số tiền nợ gốc là 14.159.197 đồng và số tiền lãi là 4.774.803 đồng. Tổng cộng cả gốc và lãi là 18.934.000đồng( Mười tám triệu chín trăm ba mươi tư ngàn đồng).

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong, tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất hai bên thỏa thuận.

Quyết định này được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo Điều 30 – Luật thi hành án dân sự.

Về án phí: Buộc anh Nguyễn Văn M phải chịu án phí 946.700đồng (Chín trăm bốn mươi sáu ngàn bảy trăm đồng) tiền án phí dân sự sơ thẩm.

Trả lại Công ty TNHH MTV Ngân hàng V số tiền 470.000 đồng (Bốn trăm bảy mươi ngàn đồng) đã nộp tạm ứng án phí theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí số AA2012/05522 ngày 18/7/2019 của chi cục Thi hành án dân sự huyện Việt Yên.

Báo cho các đương sự vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 kể từ ngày nhận được tống đạt bản án.

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

337
Bản án/Nghị quyết được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Nghị quyết đang xem

Bản án 24/2019/DS-ST ngày 27/11/2019 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

Số hiệu:24/2019/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Việt Yên - Bắc Giang
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành: 27/11/2019
Là nguồn của án lệ
Bản án/Nghị quyết Sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Nghị quyết Liên quan đến cùng nội dung
Bản án/Nghị quyết Phúc thẩm
Vui lòng Đăng nhập để có thể tải về
Đăng nhập
Đăng ký  • Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286 (6 lines)
    E-mail: info@lawnet.vn
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: (028) 7302 2286
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;