Bản án 24/2019/DS-ST ngày 23/07/2019 về kiện đòi tài sản

 TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NGHI LỘC, TỈNH NGHỆ AN

 BẢN ÁN 24/2019/DS-ST NGÀY 23/07/2019 VỀ KIỆN ĐÒI TÀI SẢN

 Ngày 23 tháng 07 năm 2019, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý 36/2019/TLST-DS ngày 28-5-2019 về “Tranh chấp đòi lại tài sản”, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 05/2019/QĐXX-ST ngày 08/7/2019 giữa các đương sự:

* Nguyên đơn: Ông Nguyễn Trọng P, sinh năm 1946.

Nơi cư trú: Tổ dân phố số 6 Vân G, phường Trung H, thị xã S, thành phố Hà Nội. (Có mặt) 

* Bị đơn: Ông Nguyễn Trọng V, sinh năm 1962.

Nơi cư trú: xóm Đ, xã Nghi T, huyện N, tỉnh Nghệ An. (Vắng mặt) 

* Ngƣời có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: Bà Bùi Thị L, sinh năm 1964.

Nơi cư trú: xóm Đ, xã Nghi T, huyện N, tỉnh Nghệ An. (Vắng mặt)

NỘI DUNG VỤ ÁN

* Theo đơn khởi kiện đề ngày 18/8/2018, nội dung sử đổi bổ sung đơn khởi kiện đề ngày 14/05/2019, các lời khai trong quá trình giải quyết vụ án, cũng như tại phiên tòa sơ thẩm nguyên đơn ông Nguyễn Trọng P trình bày:

Năm 1982 ông Nguyễn Trọng P được nhà nước cấp cho 01 thửa đất diện tích 300m2 tại bãi hoang xã Nghi T, huyện N, tỉnh Nghệ An.

Do tin tưởng ông Nguyễn Trọng V và bà Bùi Thị L nên ông Nguyễn Trọng P có viết 01 giấy chuyển nhượng đất chưa đề tên người nhận chuyển nhượng gửi cho vợ chồng ông Nguyễn Trọng V và bà Bùi Thị L cất giữ. Lợi dụng sự tin tưởng này nên cho vợ chồng ông Nguyễn Trọng V và bà Bùi Thị L đã đề tên cho vợ chồng ông Nguyễn Trọng V và bà Bùi Thị L vào giấy mua bán đất nhằm mục đích chiếm đoạt thửa đất của ông.

Năm 2017 thửa đất này bị ảnh hưởng bởi dự án xây dựng kho xăng dầu ĐKC nên nhà nước đã thu hồi và lên phương án bồi thường khoản tiền 447.750.000 đồng.

Trước sự việc này ông Nguyễn Trọng P đã khởi kiện ông Nguyễn Trọng V và bà Bùi Thị L và được Tòa án nhân dân huyện Nghi Lộc thụ lý và giải quyết. Tại biên bản thỏa thuận ngày 16/8/2017, đã thống nhất phân chia số tiền bồi thường 447.750.000 đồng, như sau:

- Ông Nguyễn Trọng P và bà Chu Thị Th được nhận số tiền bồi thường là 100.000.000 đồng.

- Ông Nguyễn Trọng V và bà Bùi Thị L được nhận số tiền bồi thường là 200.000.000 đồng.

- Anh Nguyễn Trọng T1 được nhận số tiền bồi thường là 40.000.000 đồng,

- Anh Võ Thế T2 và chị Nguyễn Thị H được nhận số tiền bồi thường là 107.750.000 đồng.

Nay, ông Nguyễn Trọng P thấy thỏa thuận ngày 16/8/2017 là oan sai, thỏa thuận khi chưa suy nghĩ kỹ, và do tuổi già sức yếu nên nay lại tiếp tục khởi kiện buộc vợ chồng ông Nguyễn Trọng V và bà Bùi Thị L trả lại cho ông Phúc số tiền đền bù đất là 200.000.000 đồng (hai trăm triệu đồng) mà vợ chồng ông Nguyễn Trọng V và bà Bùi Thị L đã nhận theo thỏa thuận ngày 16/8/2017.

* Bị đơn ông Nguyễn Trọng V và bà Bùi Thị L vắng mặt tại phiên tòa nhưng ông Nguyễn Trọng V và bà Bùi Thị L có bản trình bày:

Vào năm 2017, ông Nguyễn Trọng P đã khởi kiện vụ án này và được Tòa án nhân dân huyện Nghi Lộc thụ lý và giải quyết. Tại biên bản thỏa thuận ngày 16-8- 2017, đã thống nhất phân chia số tiền bồi thường của Hội đồng giải phóng mặt bằng là 447.750.000 đồng, như sau:

- Ông Nguyễn Trọng P và bà Chu Thị Th được nhận số tiền bồi thường là 100.000.000 đồng.

- Ông Nguyễn Trọng V và bà Bùi Thị L được nhận số tiền bồi thường là 200.000.000 đồng.

- Anh Nguyễn Trọng T1 được nhận số tiền bồi thường là 40.000.000 đồng,

- Anh Võ Thế T2 và chị Nguyễn Thị H được nhận số tiền bồi thường là 107.750.000 đồng.

Sau khi thỏa thuận được xác lập, ông Nguyễn Trọng P đã rút đơn khởi kiện, không yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án nữa, những người còn lại trong vụ án đều nhất trí đề nghị Tòa án đình chỉ giải quyết vụ án.

Tiếp đó, vào ngày 22/9/2017, tất cả chúng tôi đều đã được nhận đủ số tiền bồi thường như biên bản đã thỏa thuận 16/8/2017 do Ban giải phóng mặt bằng huyện Nghi Lộc chi trả .

Nay, ông Nguyễn Trọng P lại tiếp tục khởi kiện buộc vợ chồng ông trả lại cho ông Phúc số tiền đền bù đất là 200.000.000 đồng (hai trăm triệu đồng) thì vợ chồng ông không chấp nhận. Vì vụ án đã được giải quyết xong vào năm 2017 rồi. Nay, yêu cầu Tòa án không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Phúc.

* Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Nghi Lộc phát biểu ý kiến:

- Ý kiến về việc tuân theo pháp luật của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, thư ký; việc chấp hành pháp luật của người tham gia tố tụng: Thẩm phán đã xác định tư cách pháp lý của các đương sự; thu thập chứng cứ, tổ chức phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải; cấp tống đạt các văn bản tố tụng cho các đương sự; thực hiện thời hạn chuẩn bị xét xử theo đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự.

Thư ký tòa án thực hiện ghi biên bản về việc không tiến hành được phiên hòa giải và tiếp cận công khai chứng cứ, phổ biến nội quy phiên tòa, kiểm tra báo cáo danh sách những người được triệu tập đến phiên tòa, ghi biên bản phiên tòa đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự.

Hội đồng xét xử tiến hành thủ tục bắt đầu phiên tòa, thực hiện nội dung, phương thức, thứ tự tranh tụng đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự.

Các đương sự đã chấp hành đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự từ khi thụ lý vụ án cho đến trước thời điểm Hội đồng xét xử nghị án.

- Ý kiến về việc giải quyết vụ án: Đề nghị Hội đồng xét xử giải quyết: Không chấp nhận nội dung yêu cầu khởi kiện của Ông Nguyễn Trọng P về việc buộc buộc vợ chồng ông Nguyễn Trọng V và bà Bùi Thị L trả lại cho ông P số tiền đền bù đất là 200.000.000 đồng (hai trăm triệu đồng).

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

[1].Về tố tụng:

[1.1]. Nguyên đơn và bị đơn tranh chấp về đòi lại tài sản. Căn cứ vào điều 26, điều 35, điều 39 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, Toà án nhân dân huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An thụ lý, giải quyết là đúng thẩm quyền.

[1.2]. Bị đơn đã được Toà án triệu tập hợp lệ để xét xử nhưng vắng mặt, có đơn xin xét xử vắng mặt. Căn cứ vào điểm d khoản 2 điều 227; khoản 1 Điều 228 Bộ luật tố tụng dân sự 2015, Toà án vẫn tiến hành xét xử vắng mặt bị đơn.

[2]. Về nội dung vụ án:

[2.1]. Qua các tài liệu, chứng cứ đã được thu thập và diễn biến tại phiên tòa, Hội đồng xét xử xác định:

Năm 1982 ông Nguyễn Trọng P được nhà nước cấp cho 01 thửa đất diện tích 300m2 tại bãi hoang xã Nghi T, huyện N, tỉnh Nghệ An.

Năm 1995 ông Nguyễn Trọng P lập giấy chuyển nhượng thửa đất nêu trên cho vợ chồng ông Nguyễn Trọng V và bà Bùi Thị L nhưng sau đó ông Nguyễn Trọng P tiếp tục viết giấy chuyển nhượng thửa đất trên cho một số người nữa.

Năm 2017 thửa đất này bị ảnh hưởng bởi dự án xây dưng kho xăng dầu ĐKC nên Nhà nước đã thu hồi và lên phương án bồi thường đối với thửa đất trên với số tiền 447.750.000 đồng. Do có tranh chấp số tiền bồi thường này nên ban giải phóng mặt bằng huyện Nghi Lộc không chi trả số tiền trên cho ai.

Đến tháng 4 năm 2017 ông Nguyễn Trọng P đã khởi kiện ông Nguyễn Trọng V và bà Bùi Thị L tại Tòa án nhân dân huyện Nghi Lộc.

Tại biên bản thỏa thuận lập ngày 16/8/2017 tại Tòa án nhân dân huyện Nghi Lộc các đương sự đã tự thỏa thuận phân chia số tiền bồi thường của Hội đồng giải phóng mặt bằng 447.750.000 đồng cụ thể: Ông Nguyễn Trọng P và bà Chu Thị Th được nhận số tiền bồi thường là 100.000.000 đồng; Ông Nguyễn Trọng V và bà Bùi Thị L được nhận số tiền bồi thường là 200.000.000 đồng; Anh Nguyễn Trọng T1 được nhận số tiền bồi thường là 40.000.000 đồng; Anh Võ Thế T2 và chị Nguyễn Thị H được nhận số tiền bồi thường là 107.750.000 đồng.

[2.2]. Xét nội dung yêu cầu của nguyên đơn Hội đồng xét xử thấy rằng nội dung thỏa thuận ngày 16/8/2017 giữa ông Nguyễn Trọng P, ông Nguyễn Trọng V, bà Bùi Thị L, anh Nguyễn Trọng T1, anh Võ Thế T2, chị Nguyễn Thị H đã thể hiện ý chí của các bên tranh chấp, nội dung thỏa thuận không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội, việc thỏa thuận này đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Sau khi thỏa thuận các bên đã thực hiện xong nội dung thỏa thỏa thuận là nhận tiền theo thỏa thuận tại Ủy ban nhân dân huyện Nghi Lộc.

Do vậy nội dung nguyên đơn cho rằng thỏa thuận ngày 16/8/2017 là oan sai, thỏa thuận khi chưa suy nghĩ kỹ, và do tuổi già sức yếu nên buộc vợ chồng ông Nguyễn Trọng V và bà Bùi Thị L trả lại cho ông P số tiền đền bù đất là 200.000.000 đồng (hai trăm triệu đồng) mà vợ chồng ông Nguyễn Trọng V và bà Bùi Thị L đã nhận theo thỏa thuận 16/8/2017 là không có căn cứ để chấp nhận.

[2.3]. Về án phí: Ông ông Nguyễn Trọng P là thương binh nên không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm.

[2.4]. Các đương sự được quyền kháng cáo bản án theo quy định pháp luật.

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào:

- Điều 26, điều 35, điều 39, điểm d khoản 2 điều 227; khoản 1 Điều 228 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.

- Điều 211,212,213,255,256, Bộ luật dân sự năm 2005.

- Điều 12 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Toà án.

Tuyên xử:

1. Không chấp nhận nội dung yêu cầu khởi kiện của Ông Nguyễn Trọng P về việc buộc vợ chồng ông Nguyễn Trọng V và bà Bùi Thị L trả lại cho ông Nguyễn Trọng P số tiền đền bù đất là 200.000.000 đồng (hai trăm triệu đồng).

2. Về án phí: Các đương sự không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm.

3. Đương sự có mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Các đương sự vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

343
Bản án/Nghị quyết được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Nghị quyết đang xem

Bản án 24/2019/DS-ST ngày 23/07/2019 về kiện đòi tài sản

Số hiệu:24/2019/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Nghi Lộc - Nghệ An
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành: 23/07/2019
Là nguồn của án lệ
Bản án/Nghị quyết Sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Nghị quyết Liên quan đến cùng nội dung
Bản án/Nghị quyết Phúc thẩm
Vui lòng Đăng nhập để có thể tải về
Đăng nhập
Đăng ký


  • Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286 (6 lines)
    E-mail: info@lawnet.vn
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: (028) 7302 2286
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;