Bản án 21/2018/DS-ST ngày 12/04/2018 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

BẢN ÁN 21/2018/DS-ST NGÀY 12/04/2018 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

Ngày 12 tháng 4 năm 2018, tại trụ sở Toà án nhân dân thành phố Vũng Tàu, xét xử công khai vụ án Dân sự sơ thẩm thụ lý số 01/2018/TLST-DS ngày 02 tháng 01 năm 2018, về viêc “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” theo Quyết định vụ án ra xét xử số 15/2018/QĐST-XX ngày 09 tháng 3 năm 2018; Quyết định hoãn phiên tòa số 13/2018/QĐST-HPT ngày 26 tháng 3 năm 2018 giữa các đương sự:

1.Nguyên đơn: Ngân hàng Thương mại cổ phần A

Địa chỉ: Số ….đường N, phường N, quận T, Tp Hồ Chí Minh

Người đại diện theo pháp luật: Ông DTD – Tổng giám đốc

Người đại diện theo ủy quyền: Ông LHV – Giám đốc Ngân hàng Thương mại

Cổ phần A – Chi nhánh Vũng Tàu.

Người đại diện theo uỷ quyền lại: Bà Nguyễn Thị D, Nhân viên Ngân hàng Thương mại Cổ phần A – Theo Văn bản ủy quyền số 41/UQ-VTA ngày 29/12/2017. Bà D có mặt tại phiên tòa.

2.Bị đơn:  Ông Nguyễn HA, sinh năm: 1974 (vắng mặt)

Địa chỉ: B70 khu tập thể công ty Bay, số 40 đường 30/4, phường 9, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

NỘI DUNG VỤ ÁN

[1] Theo đơn khởi kiện ngày 10-10-2017 và quá trình tố tụng tại Tòa, người đại diện Ngân hàng Thương mại Cổ phần A (gọi tắt là Ngân hàng AA) trình bày: Ngân hàng AA và ông Nguyễn HA ký Hợp đồng tín dụng trả góp số VTA.CN.171.130116  ngày 13-01-2016, chi tiết như sau: Số tiền vay: 128.000.000đ (Một trăm hai mươi tám triệu đồng); thời hạn vay: 60 tháng (từ 13-01-2016  đến 13- 01-2021); Mục đích vay: Tiêu dùng; lãi suất trong hạn: 11%/năm; lãi suất quá hạn 150% lãi suất trong hạn; Biện pháp bảo đảm: Tín chấp

Tính đến ngày 22/01/2018 ông Nguyễn HA đã trả cho  AA tổng số tiền 50.100.000 đồng trong đó nợ gốc: 34.046.671 đồng; Lãi: 15.253.329 đồng; Phạt: 800.000 đồng.

Trong quá trình vay vốn, ông Nguyễn HA vi phạm nghĩa vụ trả nợ. Do đó, ngày 29/8/2017, AA đã ra thông báo thu hồi nợ trước hạn.

Tính đến ngày 12/4/2018, ông Hải Anh còn nợ Ngân hàng AA các khoản sau: Nợ gốc: 93.953.329 đồng; Nợ lãi trong hạn: 8.799.998 đồng; nợ lãi quá hạn: 8.660.986 đồng; phạt: 1.400.000 đồng, tổng cộng: 112.813.855 đồng. Ngân hàng AA yêu cầu ông Nguyễn HA có nghĩa vụ trả cho Ngân hàng AA tổng số tiền nợ trên.

Tại phiên tòa: Người đại diện của Ngân hàng AA rút yêu cầu khởi kiện về việc ông Nguyễn HA phải trả số tiền phạt trễ hạn là 1.400.000đ (Một triệu, bốn trăm ngàn đồng) và yêu cầu ông Nguyễn HA trả cho Ngân hàng AA tổng số tiền tính đến ngày 12/4/2018 là 111.413.855 đồng gồm các khoản sau: nợ gốc 94.953.329 đồng; nợ lãi trong hạn 8.799.998 đồng; nợ lãi quá hạn 8.660.986 đồng và tiền lãi phát sinh theo mức lãi suất nợ quá hạn do các bên thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng trả góp số VTA.CN.171.130116 kể từ ngày 12/4/2018 cho đến khi ông Nguyễn HA trả hết nợ.

[2] Ý kiến của đại diện Viển kiểm sát nhân dân thành phố Vũng Tàu:

- Về việc tuân theo pháp luật tố tụng của Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa: Chủ tọa phiên tòa, Hội thẩm nhân dân, Thư ký thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều 48, Điều 49, Điều 51 BLTTDS năm 2015. Phiên tòa diễn ra đúng thời gian, địa điểm được thông báo. Quá trình xét xử tuân thủ đúng trình tự quy định tại BLTTDS năm 2015.

- Về nội dung vụ án: Căn cứ các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, có đủ cơ sở để xác định ông Nguyễn HA đã ký Hợp đồng tín dụng trả góp với Ngân hàng, ông Anh đã vi phạm nghĩa vụ thanh toán nên Ngân hàng đã chuyển khoản vay của ông Anh sang nợ quá hạn là phù hợp với thỏa thuận của các bên trong hợp đồng. Đề nghị HĐXX chấp nhận toàn bộ yêu cầu của phía nguyên đơn. Tại phiên tòa, phía Ngân hàng rút yêu cầu khởi kiện đối với yêu cầu ông Nguyễn HA phải trả số tiền phạt trễ hạn là 1.400.000đ (Một triệu, bốn trăm ngàn đồng) do đó đề nghị HĐXX đình chỉ giải quyết yêu cầu này của nguyên đơn.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên  toà và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Về tố tụng:

[1.1] Về thẩm quyền và quan hệ pháp luật tranh chấp: Ngân hàng AA-Chi nhánh Vũng Tàu và ông Nguyễn HA có ký Hợp đồng tín dụng trả góp số VTA.CN.171.130116 ngày 13-01-2016; mục đích vay tiền của ông Anh là để tiêu dùng, nay có tranh chấp về hợp đồng này nên xác định đây là vụ án Dân sự, quan hệ pháp luật là “Tranh chấp hợp đồng tín dụng”; Tại thời điểm ký kết hợp đồng,ông Nguyễn HA có nơi cư trú tại địa chỉ số B70 khu tập thể công ty Bay, số 40 đường 30/4, phường 9, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nên căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 26; điểm a khoản 1 Điều 35; điểm a khoản 1 Điều 39 của BLTTDS năm 2015, vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân thành phố Vũng Tàu.

[1.2] Về sự vắng mặt của các đương sự: Theo điểm a khoản 2 Điều 6 Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐTP ngày 05/5/2017 hướng dẫn một số quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 192 Bộ luật tố tụng dân sự quy định: Trường hợp người bị kiện thay đổi nơi cư trú được ghi trong giao dịch, hợp đồng mà không thông báo cho người khởi kiện biết về nơi cư trú mới thì được xem là cố tình giấu địa chỉ và Tòa án tiếp tục giải quyết theo thủ tục chung. Vì vậy, đối với trường hợp này, ông Nguyễn HA được xem như cố tình giấu địa chỉ và nơi cư trú cuối cùng của ông Thanh được xác định là số B70 khu tập thể công ty Bay, số 40 đường 30/4, phường 9, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Bị đơn đã được triệu tập hợp lệ đến lần thứ 2 nhưng vẫn vắng mặt không có lý do nên Tòa án xét xử vắng mặt ông Anh theo quy định tại Điều 227, Điều 228 Bộ luật tố tụng dân sự.

[1.3].Về áp dụng pháp luật: Giao dịch vay tiền diễn ra ngày 13/01/2016,  là thời điểm Bộ luật Dân sự 2005 đang có hiệu lực, do đó Hội đồng xét xử áp dụng quy định của Bộ luật Dân sự 2005 để giải quyết vụ án.

[2] Về nội dung:

Ngân hàng AA và ông Nguyễn HA ký Hợp đồng tín dụng trả góp số VTA.CN.171.130116 ngày 13-01-2016, theo đó Ngân hàng AA cho ông Anh vay số tiền 128.000.000 đồng; thời hạn vay: 60 tháng (từ 13-01-2016 đến 13-01-2021); mục đích vay: Tiêu dùng; lãi suất trong hạn:  11%/năm; lãi suất quá hạn: 150% lãi suất trong hạn.

[2.1].Xét về yêu cầu trả số nợ gốc là 93.953.329đ (Chín mươi ba triệu, chín trăm năm mươi ba ngàn, ba trăm hai mươi chín đồng): Theo “Sao kê giao dịch account vay” của ông Nguyễn HA tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần AA thì từ ngày vay vốn đến ngày 11/4/2018, ông Nguyễn HA đã trả được cho Ngân hàng AA số tiền 50.100.000 trong đó: Nợ gốc là 34.046.671đồng,lãi: 15.253.329 đồng, phạt: 800.000 đồng.

Do ông Nguyễn HA nợ gốc là 128.000.000đ, đã trả được 34.046.671đ (Ba mươi bốn triệu, không trăm bốn mươi sáu ngàn, sáu trăm bảy mươi mốt đồng) nên số nợ gốc còn lại là 93.953.329đ (Chín mươi ba triệu, chín trăm năm mươi ba ngàn, ba trăm hai mươi chín đồng). Do đó, chấp nhận yêu cầu về việc ông Nguyễn HA phải trả nợ gốc là 93.953.329đ (Chín mươi ba triệu, chín trăm năm mươi ba ngàn, ba trăm hai mươi chín đồng).

[2.2]. Xét về lãi: Theo thỏa thuận tại Điều 2 của Hợp đồng tín dụng thì thời hạn vay là 60 tháng (từ 13-01-2016  đến 13-01-2021), nhưng do ông Anh vi phạm điều khoản thanh toán nên ngày 29/8/2017, Ngân hàng  AA đã ra thông báo thu hồi nợ trước hạn và ngày 28/9/2017, Ngân hàng AA đã chuyển toàn bộ số nợ vay  sang nợ quá hạn  và ông Anh phải chịu lãi suất quá hạn là 150% lãi suất trong hạn, theo thỏa thuận tại Điều 4 của Hợp đồng. Do đó đối với khoản tiền nợ lãi được tính cụ thể như sau:

Tiền lãi trong hạn: Từ ngày 15/2/2017 đến ngày 28/9/2017, mức lãi suất là 11%/năm, tổng cộng là 8.799.998đ (tám triệu, bảy trăm chín mươi chín ngàn, chín trăm chín mươi tám đồng).

Tiền lãi quá hạn: Từ ngày 28/9/2017 đến ngày 12/4/2018, mức lãi suất là 16.5%/năm, tổng cộng là 8.660.986đ (Tám triệu, sáu trăm sáu mươi sáu ngàn, chín trăm tám mươi sáu đồng).

Do đó, chấp nhận yêu cầu khởi kiện về tiền lãi trong hạn, lãi quá hạn của Ngân hàng AA đối với ông Nguyễn HA.

Từ những phân tích đã nêu trên có đủ cơ sở chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng Thương mại Cổ phần A đối với ông Nguyễn HA; buộc ông Anh phải thanh toán nợ gốc và nợ lãi cho Ngân hàng TMCP A gồm những khoản tiền cụ thể như sau: Nợ gốc: 93.953.329 đồng; nợ lãi trong hạn: 8.799.998 đồng; nợ lãi quá hạn: 8.660.986 đồng; tổng cộng: 111.413.855đ (một trăm mười một triệu, bốn trăm mười ba ngàn, tám trăm năm mươi lăm đồng). Tiền lãi phát sinh tính từ ngày 12 tháng 4 năm 2018 theo Hợp đồng tín dụng trả góp số VTA.CN.171.130116 ngày 13- 01-2016, giữa Ngân hàng TMCP A - Chi nhánh Vũng Tàu và ông Nguyễn HA cho đến khi trả hết nợ.

[2.3]. Xét về việc rút yêu cầu khởi kiện buộc ông Nguyễn HA phải trả số tiền phạt trễ hạn là 1.400.000đ (Một triệu, bốn trăm ngàn đồng). Việc rút yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là tự nguyện, căn cứ vào điểm c khoản 2 Điều 244 Bộ luật tố tụng dân sự, Hội đồng xét xử đình chỉ yêu cầu này của nguyên đơn.

[3] Án phí dân sự sơ thẩm: Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 24; khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ông Nguyễn HA phải chịu toàn bộ án phí là 5.570.692đ (Năm triệu, năm trăm bảy mươi ngàn, sáu trăm chín mươi hai đồng)

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35; điểm a khoản 1 Điều 39; điểm b khoản 2 Điêu 227; Điều 235; Điều 244; Điều 266; Điều 271; Điều 273 của Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015.

Căn cứ các Điều 471, 474 của Bộ luật Dân sự năm 2005;

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 24; khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tuyên xử:

[1] Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng Thương mại Cổ phần A đối với ông Nguyễn HA.

[1.1] Buộc ông Nguyễn HA có nghĩa vụ trả cho Ngân hàng Thương mại cổ phần A tổng số tiền là 111.413.855 đ (Một trăm mười một triệu, bốn trăm mười ba ngàn, tám trăm năm mươi lăm đồng), trong đó nợ gốc: 93.953.329 đồng; nợ lãi trong hạn: 8.799.998 đồng; nợ lãi quá hạn: 8.660.986 đồng.

Ông Nguyễn HA còn phải  trả tiền lãi phát sinh tính từ ngày 12/4/2018 theo Hợp đồng tín dụng trả góp số VTA.CN.171.130116 ngày 13/01/2016, giữa Ngân hàng Thương mại Cổ phần A - Chi nhánh Vũng Tàu và ông Nguyễn HA, cho đến khi trả hết nợ.

[1.2]. Đình chỉ yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng Thương mại Cổ phần A  về việc buộc ông ông Nguyễn HA phải trả số tiền phạt trễ hạn là 1.400.000đ (Một triệu, bốn trăm ngàn đồng).

[2]Án phí Dân sự sơ thẩm:

[3.1] Ông Nguyễn HA phải nộp 5.570.692đ (Năm triệu, năm trăm bảy mươi ngàn, sáu trăm chín mươi hai đồng).

[3.2]. Hoàn lại cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần A số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 2.723.000đ (Hai triệu, bảy trăm hai mươi ba ngàn đồng) theo Biên lai thu tiền số 0009705 ngày 22/12/2017 của Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Vũng Tàu

Các đương sự có mặt được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày tính từ ngày tuyên án; các đương sự vắng mặt thời hạn kháng cáo là 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết công khai để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xét xử phúc thẩm.

Trường hợp Bản án, Quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

360
Bản án/Nghị quyết được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Nghị quyết đang xem

Bản án 21/2018/DS-ST ngày 12/04/2018 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

Số hiệu:21/2018/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Thành phố Vũng Tàu - Bà Rịa - Vũng Tàu
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành: 12/04/2018
Là nguồn của án lệ
Bản án/Nghị quyết Sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Nghị quyết Liên quan đến cùng nội dung
Bản án/Nghị quyết Phúc thẩm
Vui lòng Đăng nhập để có thể tải về
Đăng nhập
Đăng ký  • Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286 (6 lines)
    E-mail: info@lawnet.vn
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: (028) 7302 2286
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;