Bản án 20/2018/DSST ngày 19/07/2018 về hợp đồng vay tài sản

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LẠNG GIANG,TỈNH BẮC GIANG

BẢN ÁN 20/2018/DSST NGÀY 19/07/2018 VỀ HỢP ĐỒNG VAY TÀI SẢN

Ngày 19/7/2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 75A/2017/TLST-DS ngày 13/10/2017, về việc “ T/c Hợp đồng vay vốn Ngân hàng ” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 23/2018/QĐXXST-DS ngày 01/03/2018 giữa các đương sự:

- Nguyên đơn: Ngân hàng A Việt Nam.

Địa chỉ: Số 169, phố L, phường H, quận H, thành phố Hà Nội.

- Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn: Ông Phạm Văn H - Chức vụ: PGĐ Phòng giao dịch Ngân hàng A huyện L, tỉnh Bắc Giang. (Có mặt tại phiên tòa).

- Bị đơn: Chị Hg Thị D, sinh năm 1988.

Địa chỉ: Thôn V, xã T, thành phố B, tỉnh Bắc Giang. (Vắng mặt tại phiên tòa).

NỘI DUNG VỤ ÁN

- Theo đơn khởi kiện ngày 08/8/2017 và các lời khai tiếp sau; Đại diện nguyên đơn ông Phạm Văn H trình bày:

Ngày 09/4/2013 bà Cao Thị H, sinh năm 1953; Địa chỉ: Thôn C, xã H, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang có vay của Phòng giao dịch Ngân hàng A huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang theo Chương trình cho vay hộ nghèo. Theo nội dung: Giấy đề nghị vay vốn và Giấy phân kỳ trả nợ ngày 09/4/2013 thì bà H vay số tiền 20.000.000đồng, lãi suất 0,65%/tháng, lãi suất quá hạn 130% lãi suất khi cho vay, thời hạn vay 36 tháng, kỳ hạn trả nợ 12 tháng/lần, số tiền trả nợ 7.000.000đồng/lần, hạn trả nợ cuối cùng ngày 12/4/2016, tiền lãi trả vào ngày 12 hàng tháng, mục đích sử dụng cải tạo đồi rừng.

Đến hạn trả nợ cuối cùng bà H mới trả được tiền lãi là 4.847.157đồng, còn nợ tiền vay gốc là 20.000.000đồng và tiên lãi quá hạn.

Ngày 26/9/2015 bà H chết (do bị bệnh) không để lại di chúc và có để lại di sản thừa kế là: Diện tích: 467,4 m2 đất, thửa số: 405, địa chỉ: Thôn C, xã H, huyện L, tỉnh Bắc Giang; Giấy chứng nhận QSD đất tên bà Cao Thị H và tài sản gắn liền với đất gồm có: 01 nhà ở; 01nhà bếp; 01 nhà vệ sinh; 01 cây Mít; 01 cây Sấu và chị Hoàng Thị D (con gái bà H) là người được thừa kế duy nhất di sản của bà H để lại.

Sau khi bà H chết, Phòng giao dịch Ngân hàng A huyện Lạng Giang, phối hợp với UBND xã H, huyện L đã gặp chị D để làm việc với nội dung yêu cầu chị D là người thừa kế thực hiện nghĩa vụ trả nợ thay cho bà H đối với số tiền còn nợ của Phòng giao dịch Ngân hàng A huyện Lạng Giang, nhưng chị D đã từ chối nghĩa vụ trả nợ. Vì vậy căn cứ vào các quy định của pháp luật, Ngân hàng A Việt Nam khởi kiện để yêu cầu chị D phải thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho Phòng giao dịch Ngân hàng A huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang số tiền mà bà H còn nợ nêu trên trong phạm vi di sản thừa kế mà bà H chết để lại cho chị D.

Tại phiên tòa hôm nay: Ông Phạm Văn H giữ nguyên yêu cầu chị D phải thực hiện nghĩa vụ trả cho Phòng giao dịch Ngân hàng A huyện Lạng Giang số tiền vay gốc là 20.000.000đồng và tiền lãi quá hạn tính đến ngày 19/7/2018 số tiền là 4.528.622đồng; Ngoài ra chị D phải trả Phòng giao dịch Ngân hàng A huyện Lạng Giang tiền chi phí thẩm định di sản thừa kế là 2.000.000đồng và phải chịu án phí DSST theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình giải quyết vụ án bị đơn chị Hoàng Thị D đều vắng mặt tại các buổi tiếp cận công khai tài liệu, chứng cứ và hòa giải và các phiên tòa không có lý do. Tuy nhiên, Đại diện nguyên đơn và Đại diện Viện kiểm sát đề nghị xét xử vắn mặt bị đơn theo quy định của pháp luật.

Đại diện Viện kiểm sát trình bầy quan điểm như sau:

- Về thủ tục tố tụng: Trong giai đoạn chuẩn bị xét xử và tại phiên tòa; Thẩm phán;Thư ký; Hội đồng xét xử đã thực hiện đúng và đầy đủ các quy định của BLTTDS.

Đối với các đương sự; Nguyên đơn đã thực hiện đúng và đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của BLTTDS; Bị đơn đã không thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của BLTTDS; Cụ thể là từ chối nhận các văn bản tố tụng của Tòa án và địa phương giao và vắng mặt tại các phiên họp tiếp cận công khai tài liệu, chứng cứ và hòa giải và các phiên tòa (không có lý do).

- Về nội dung tranh chấp: Ngân hàng A Việt Nam khởi kiện yêu cầu chị Hg ThịD phải thực hiện nghĩa vụ trả nợ thay cho bà Cao Thị H cho Phòng giao dịch Ngân hàng A huyện Lạng Giang số tiền vay gốc là 20.000.000đồng và tiền lãi còn nợ là 4.528.622đồng là có căn cứ do đó cần được chấp nhận.

Ngoài ra chị D phải trả Phòng giao dịch Ngân hàng A huyện L tiền chi phí thẩm định di sản thừa kế là 2.000.000đồng và phải chịu án phí DSST theo quy định của pháp luật.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, HĐXX nhận định:

- Về yêu cầu khởi kiện: Ngày 12/4/2013 bà Cao Thị H có vay của Phòng giao dịch Ngân hàng A huyện L, tỉnh Bắc Giang theo Chương trình vay vốn hộ nghèo số tiền 20.000.000đồng, lãi suất 0,65% tháng, lãi suất quá hạn 130%, thời hạn vay 36 tháng, thời hạn trả nợ ngày 12/4/2016, mục đích sử dụng là cải tạo đồi rừng. Đến hạn trả nợ bà Cao Thị H mới trả được cho Phòng giao dịch Ngân hàng A huyện L 4.847.157đồng tiên lãi và chưa trả tiền gốc. Do đó ngày 12/4/2016 Phòng giao dịch Ngân hàng A huyện Lạng Giang đã chuyển số tiền vay trên sang nợ quá hạn và tính lãi quá hạn theo thỏa thuận.

Do bị bệnh nên ngày 26/9/2015 bà Cao Thị H chết, không để lại di chúc và có để lại di sản thừa kế là: Diện tích đất 467,4 m2, thửa số 405, địa chỉ: Thôn C, xã H, huyện L, tỉnh Bắc Giang và Tài sản trên đất gồm có: Nhà ở 03 gian lợp ngói, nhà bếp và nhà vệ sinh cho chị Hg Thị D (con gái bà H) là người thừa kế duy nhất theo quy định của pháp luật.

Sau khi bà bà Cao Thị H chết, Phòng giao dịch Ngân hàng A huyện L phối hợp với UBND xã H, huyện L đã gặp chị Hg Thị D là người kế thừa nghĩa vụ trả nợ thay cho bà H đối với tiền vay còn nợ của Phòng giao dịch Ngân hàng A huyện L, nhưng chị Hg Thị D đã từ chối nghĩa vụ trả nợ.

Trong đó; Điều 636 BLDS năm 2005 quy định " Kể từ thời điểm mở thừa kế, những người thừa kế có các quyền, nghĩa vụ tài sản do người chết để lại " và Khoản 1 Điều 637BLDS năm 2005 quy định" Những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại..."

Như vậy theo quy định của pháp luật viện dẫn nêu trên; HĐXX xét thấy: Ngân hàng A Việt Nam khởi kiện để yêu cầu chị Hg Thị D phải thực hiện nghĩa vụ trả nợ thay cho bà Cao Thị H cho Phòng giao dịch Ngân hàng A huyện Lạng Giang số tiền vay gốc còn nợ là 20.000.000đồng và tiền lãi tính đến ngày 19/7/2018 là 4.528.622đồng. Tổng cộng là 24.528.622đồng là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật do đó được chấp nhận.

- Về sự vắng mặt của đương sự: Trong quá trình giải quyết vụ án bị đơn là chị Hg Thị D từ chối nhận các văn bản tố tụng của Tòa án và Chính quyền địa phương giao' Do đó Tòa án đã tiến hành niêm yết công khai các văn bản tố tụng tại địa phương nơi chị Hg Thị D cư trú theo quy định của pháp luật.

Tại các phiên tòa chị Hg Thị D đều vắng mặt không có lý do, nên HĐXX xét xử vắng mặt chị Hg Thị D và chị Hg Thị D phải chị hậu quả do không thực hiện nghiã vụ của mình theo quy định của pháp luật.

- Về chi phí tố tụng và án phí: Chị Hg Thị D phải chịu chi phí thẩm định giá tài sản và án phí theo quy định của pháp luật.

- Về quyền kháng cáo: Các đương sự có quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

Từ những căn cứ trên

QUYẾT ĐỊNH

1. Áp dụng các Điều 280, 281, 282, 286, 290, 298, 299, 302, 305, 315, 372, 373, 633, 634, 635, 637, 640, 676, 683, 733, 734, 735 Bộ luật dân sự năm 2005; Các Điều 26, 35; 147 Bộ luật tố tụng dân sự; Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về án phí và lệ phí Tòa án; Xử:

- Buộc chị Hg Thị D phải thực hiện nghĩa vụ trả cho Phòng giao dịch Ngân hàng Ahuyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang số tiền vay gốc còn nợ là 20.000.000đồng và tiền lãi là 4.528.622đồng.

- Về chi phí tố tụng: Chị Hg Thị D phải trả cho Phòng giao dịch Ngân hàng Ahuyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang tiền chi phí thẩm định di sản thừa kế là 2.000.000đồng.

- Về án phí:Chị Hg Thị D phải chịu1.226.431đồng án phí dân sự sơ thẩm.

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật và người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án cho đến khi thi hành xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành theo mức lãi suất 10%/năm tương ứng với thời gian chưa thi hành án.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7, 7a và 9 Luật thi hành án dân sự; Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Báo cho đương sự có mặt biết có thời hạn kháng cáo 15 ngày kể từ ngày Tòa tuyên án, đương sự vắng mặt có thời hạn kháng cáo 15 ngày kể từ ngày nhận được tống đạt bản án hoặc từ ngày niêm yết.

Án xử công khai sơ thẩm.

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

825
Bản án/Nghị quyết được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Nghị quyết đang xem

Bản án 20/2018/DSST ngày 19/07/2018 về hợp đồng vay tài sản

Số hiệu:20/2018/DSST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Lạng Giang - Bắc Giang
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành: 19/07/2018
Là nguồn của án lệ
Bản án/Nghị quyết Sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Nghị quyết Liên quan đến cùng nội dung
Bản án/Nghị quyết Phúc thẩm
Vui lòng Đăng nhập để có thể tải về
Đăng nhập
Đăng ký  • Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286 (6 lines)
    E-mail: info@lawnet.vn
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: (028) 7302 2286
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;