Bản án 175/2019/HNGĐ-ST ngày 18/10/2019 về tranh chấp ly hôn

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

BẢN ÁN 175/2019/HNGĐ-ST NGÀY 18/10/2019 VỀ TRANH CHẤP LY HÔN 

Ngày 18 tháng 10 năm 2019, tại trụ sở, Toà án nhân dân thành phố Hải Phòng xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 219/2018/TLST-HNGĐ ngày 06 tháng 12 năm 2018 về tranh chấp ly hôn theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 3479/2019/QĐXXST-HNGĐ ngày 23 tháng 8 năm 2019 và Quyết định hoãn phiên tòa số 3904/2019/QĐST-HNGĐ ngày 20 tháng 9 năm 2019 giữa các đương sự:

- Nguyên đơn: Chị Đoàn Thị Tr, sinh năm 1987; nơi cư trú: Số nhà A, phường A2, quận A3, thành phố Hải Phòng; có mặt.

- Bị đơn: Anh Nhan Phước Kh, sinh năm 1974; cư trú tại: B, Canada; vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Trong đơn xin ly hôn và bản tự khai, nguyên đơn là chị Đoàn Thị Tr trình bày: Năm 2008, chị có quen biết anh Nhan Phước Kh qua mạng xã hội. Sau một thời gian quen biết, tìm hiểu, chị và anh Nhan Phước Kh đã quyết định tiến tới hôn nhân. Chị và anh Nhan Phước Kh kết hôn tự nguyện, có đăng ký kết hôn tại Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng ngày 22 tháng 01 năm 2009. Sau khi kết hôn, anh Nhan Phước Kh có chung sống với chị 01 tháng tại gia đình nhà chị. Sau đó, anh Nhan Phước Kh trở về Canada để lo thủ tục bảo lãnh cho chị sang đoàn tụ. Chị đã được Đại sứ quán Canada tại Việt Nam gọi đi phỏng vấn nhưng hồ sơ của chị bị từ chối vì lý do họ không tin tưởng vào cuộc hôn nhân giữa chị và anh Nhan Phước Kh. Từ khi anh Nhan Phước Kh trở về Canada, thời gian đầu chị và anh Nhan Phước Kh vẫn thường xuyên liên lạc với nhau qua điện thoại và mạng xã hội. Tuy nhiên, sau khi hồ sơ bảo lãnh của chị bị từ chối, anh Nhan Phước Kh không tiếp tục làm hồ sơ bảo lãnh cho chị nữa và thời gian từ đó đến nay, anh Khải cũng không trở về Việt Nam lần nào nữa. Từ năm 2010 đến nay, anh Nhan Phước Kh đã cắt đứt liên lạc với chị. Nay chị xác định chị không còn tình cảm với anh Nhan Phước Kh, khả năng đoàn tụ vợ chồng là không có nên chị đã có đơn đề nghị Toà án nhân dân thành phố Hải Phòng giải quyết cho chị được ly hôn với anh Nhan Phước Kh để có cơ hội xây dựng cuộc sống mới.

Về con chung và tài sản chung: Chị và anh Nhan Phước Kh không có con chung và không có tài sản gì chung nên không yêu cầu Tòa án giải quyết.

Anh Nhan Phước Kh cư trú tại: 7648 Alpine Dr, Niagara Falls, Ontario L2H 3B7, Canada. Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng đã đề nghị Bộ Tư pháp ủy thác tư pháp cho Bộ Tổng Chưởng lý Tòa án của Ontario, Canada để tống đạt Thông báo về việc thụ lý vụ án, Thông báo về thời gian giải quyết vụ án và lấy lời khai của anh Nhan Phước Kh nhưng không thể tống đạt được (lý do: Không có người nhận tại địa chỉ được yêu cầu). Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng đã thông báo về việc thụ lý vụ án và thời gian giải quyết vụ án trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án và Cổng thông tin điện tử của Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Canada theo quy định của pháp luật nhưng đến nay, Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng không nhận được bất cứ văn bản nào của anh Nhan Phước Kh.

Tại phiên toà hôm nay, chị Đoàn Thị Tr không cung cấp được địa chỉ mới của anh Nhan Phước Kh ở nước ngoài cũng như không cung cấp được tên, địa chỉ nào của người thân thích của anh Nhan Phước Kh ở trong nước.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng tham gia phiên tòa phát biểu quan điểm:

- Về thủ tục tố tụng: Trong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa sơ thẩm, Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký Tòa án đã chấp hành đúng các quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự. Nguyên đơn đã chấp hành và thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ của đương sự quy định tại Bộ luật Tố tụng dân sự.

- Quan điểm giải quyết vụ án: Trong vụ án này, Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng đã nhận được văn bản thông báo của Bộ Tư pháp về việc Bộ Tổng Chưởng lý Tòa án của Ontario, Canada tống đạt văn bản tố tụng cho anh Nhan Phước Kh nhưng không thực hiện được do không có người nhận tại địa chỉ được yêu cầu. Tại phiên tòa, nguyên đơn không cung cấp được địa chỉ mới của anh Nhan Phước Kh ở nước ngoài cũng như không cung cấp được tên, địa chỉ nào của người thân thích của anh Nhan Phước Kh ở trong nước nên đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ điểm b khoản 6 Điều 477 của Bộ luật Tố tụng dân sự đình chỉ giải quyết vụ án.

Sau khi xem xét các tài liệu có trong hồ sơ, cũng như lời trình bày của các đương sự, quan điểm của Viện Kiểm sát tại phiên tòa,

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

[1] Về quan hệ pháp luật và thẩm quyền giải quyết: Chị Đoàn Thị Tr và anh Nhan Phước Kh kết hôn trên cơ sở tự nguyện, được Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng cấp Giấy chứng nhận kết hôn ngày 22 tháng 01 năm 2009. Theo quy định tại Điều 9, Điều 11 của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000, đây là hôn nhân hợp pháp. Anh Nhan Phước Kh hiện đang cư trú ở nước ngoài, theo quy định tại khoản 3 Điều 35, điểm c khoản 1 Điều 40, điểm d khoản 1 Điều 469 của Bộ luật Tố tụng dân sự thì vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng.

[2] Anh Nhan Phước Kh là bị đơn có quốc tịch Việt Nam, có nơi cư trú tại Canada. Theo địa chỉ mà chị Đoàn Thị Tr cung cấp cũng như địa chỉ mà anh Nhan Phước Kh đã khai trong Giấy chứng nhận kết hôn, Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng đã đề nghị Bộ Tư pháp ủy thác tư pháp cho Bộ Tổng Chưởng lý Tòa án của Ontario, Canada để tống đạt Thông báo về việc thụ lý vụ án, Thông báo về việc giải quyết vụ án và đề nghị anh Nhan Phước Kh cho biết quan điểm đối với yêu cầu xin ly hôn của chị Đoàn Thị Tr. Ngày 23 tháng 5 năm 2019, Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng nhận được Công văn số 1409/BTP-PLQT ngày 16 tháng 5 năm 2019 của Bộ Tư pháp cho biết Bộ Tổng Chưởng lý Tòa án của Ontario, Canada không thực hiện được ủy thác tư pháp cho anh Nhan Phước Kh do không có người nhận tại địa chỉ yêu cầu. Tại phiên tòa, chị Đoàn Thị Tr không cung cấp được địa chỉ mới của anh Nhan Phước Kh ở nước ngoài cũng như không cung cấp được tên, địa chỉ nào của người thân thích của anh Nhan Phước Kh ở trong nước nên Tòa án không có căn cứ xác định chính xác địa chỉ mới của anh Nhan Phước Kh ở Canada. Do đó, Hội đồng xét xử căn cứ điểm b khoản 6 Điều 477 của Bộ luật Tố tụng dân sự đình chỉ giải quyết vụ án. Chị Đoàn Thị Tr có quyền yêu cầu Tòa án thông báo tìm kiếm anh Nhan Phước Kh vắng mặt tại nơi cư trú hoặc yêu cầu Tòa án tuyên bố anh Nhan Phước Kh mất tích hoặc đã chết.

[3] Về án phí dân sự sơ thẩm và chi phí ủy thác tư pháp ra nước ngoài: Chị Đoàn Thị Tr là nguyên đơn phải chịu án phí dân sự sơ thẩm và chi phí ủy thác tư pháp ra nước ngoài theo quy định pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ khoản 1 Điều 28, khoản 3 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 37, điểm c khoản 1 Điều 40, Điều 146, khoản 4 Điều 147, khoản 3 Điều 153, điểm d khoản 1 Điều 469, khoản 2 Điều 207, điểm b khoản 6 Điều 477, Điều 479 của Bộ luật Tố tụng dân sự;

Căn cứ điểm a khoản 5 Điều 27 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Xử:

1. Đình chỉ giải quyết vụ án hôn nhân gia đình thụ lý số 219/2018/TLST- HNGĐ ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng về việc tranh chấp ly hôn giữa nguyên đơn chị Đoàn Thị Tr với bị đơn anh Nhan Phước Kh.

2. Chị Đoàn Thị Tr có quyền khởi kiện lại vụ án. Về án phí: Chị Đoàn Thị Tr phải chịu 300.000 (Ba tr m ngh n đồng án phí dân sự sơ thẩm. Nhưng được trừ vào số tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm đã nộp là 300.000 (Ba tr m ngh n đồng theo biên lai số 0010937 ngày 06 tháng 12 năm 2018 tại Cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng. Chị Đoàn Thị Tr đã nộp đủ án phí dân sự sơ thẩm.

3. Về chi phí ủy thác tư pháp: Chị Đoàn Thị Tr phải chịu 200.000 (Hai tr m ngh n đồng và 01 Séc du lịch giá trị 100 đô la Canada tiền chi phí ủy thác tư pháp ra nước ngoài. Nhưng được trừ vào số tiền tạm ứng chi phí ủy thác tư pháp ra nước ngoài đã nộp là 200.000 (Hai tr m ngh n) đồng theo biên lai số 0016111 ngày 03 tháng 01 năm 2019 tại Cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng và 01 Séc du lịch trị giá 100 đô la Canada đã nộp cho bên thụ hưởng là Bộ Tài chính bang Ontario (Minister of Finance of Ontario). Chị Đoàn Thị Tr đã nộp đủ chi phí ủy thác ra nước ngoài.

4. Về quyền kháng cáo đối với bản án:

- Chị Đoàn Thị Tr được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

- Anh Nhan Phước Kh được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết./

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

594
Bản án/Nghị quyết được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Nghị quyết đang xem

Bản án 175/2019/HNGĐ-ST ngày 18/10/2019 về tranh chấp ly hôn

Số hiệu:175/2019/HNGĐ-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Hải Phòng
Lĩnh vực:Hôn Nhân Gia Đình
Ngày ban hành: 18/10/2019
Là nguồn của án lệ
Bản án/Nghị quyết Sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Nghị quyết Liên quan đến cùng nội dung
Bản án/Nghị quyết Phúc thẩm
Vui lòng Đăng nhập để có thể tải về

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Đăng nhập
Đăng ký


  • Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286 (6 lines)
    E-mail: info@lawnet.vn
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: (028) 7302 2286
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;