Bản án 10/2019/DSST ngày 17/09/2019 về tranh chấp hợp đồng dịch vụ

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN THANH KHÊ - TP. ĐÀ NẴNG

BẢN ÁN 10/2019/DSST NGÀY 17/09/2019 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

Trong ngày 17/9/2019, tại trụ sở Toà án nhân dân quận Thanh Khê, xét xử sơ thẩm công khai vụ án kinh doanh thương mại thụ lý số 14/2019/TLST-KDTM ngày 31 tháng 5 năm 2019 về việc "Tranh chấp hợp đồng dịch vụ" theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 14/2019/QĐXXST-KDTM ngày 01 tháng 8 năm 2019; Quyết định hoãn phiên tòa số 45/2019/QĐST-KDTM ngày 20/8/2019 giữa:

- Nguyên đơn: Công ty cổ phần quốc tế Lô-gi-stíc H; Trụ sở: Lô III-22 đường 19/5A, nhóm CN III, KCN T, phường T, quận T, Tp Hồ Chí Minh. Đại diện theo ủy quyền: Ông Phạm Phú P, chức vụ: Phó giám đốc. Có mặt.

- Bị đơn: Công ty cổ phần thủy sản V; trụ sở: Tầng 10, Vĩnh Trung Plaza, 255-257 đường H, phường V, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Người đại diện theo pháp luật: Ông Lê Đình T, chức vụ: Giám đốc. Vắng mặt lần thứ hai không có lý do.

NỘI DUNG VỤ ÁN

* Tại bản khai, các phiên hòa giải và tại phiên tòa hôm nay, yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn như sau:

Theo các Hợp đồng dịch vụ vận chuyển ký kết các ngày 14/9/2016, 01/03/2018, giữa Công ty cổ phần quốc tế Lô-gi-stíc H với Công ty cổ phần thủy sản V thì Công ty cổ phần quốc tế Lô-gi-stíc H có nghĩa vụ thực hiện dịch vụ tiếp nhận và vận chuyển những lô hàng xuất khẩu của Công ty cổ phần thủy sản V từ Việt Nam đến các nước khác. Mặt hàng là thủy sản. Theo đó, Công ty cổ phần quốc tế Lô-gi-stíc H đã nhiều lần vận chuyển hàng cho Công ty cổ phần thủy sản V. Đến ngày 02/01/2019, Công ty cổ phần thủy sản V còn nợ Công ty cổ phần quốc tế Lô-gi-stíc H tổng số tiền phí vận chuyển là 637.996.924đ (Sáu trăm ba mươi bảy triệu chín trăm chín mươi sáu ngàn chín trăm hai mươi bốn đồng). Công ty Cổ phần quốc tế Lô-gi-stic H yêu cầu Tòa án giải quyết buộc Công ty Cổ phần Thủy sản V phải thanh toán số tiền cước vận chuyển và phí dịch vụ xuất cá đi Hàn Quốc (từ ngày 13.3.2017 đến ngày 17.4.2019) là 637.996.924đ (Sáu trăm ba mươi bảy triệu chín trăm chín mươi sáu ngàn chín trăm hai mươi bốn đồng), không yêu cầu tính lãi, chia làm 03 đợt:

+ Lần 1 vào ngày 20.7.2019 số tiền 200.000.000đ

+ Lần 2 vào ngày 20.8.2019 số tiền 200.000.000đ

+ Lần 3 vào ngày 20.9.2019 số tiền 237.996.924 đ

* Tại bản tự khai, phiên hòa giải 20/6/2019, đại diện theo ủy quyền của bị đơn, bà Lê Thị Quỳnh N trình bày: Công ty chúng tôi có nợ Công ty cổ phần quốc tế Lô-gi-stic H số tiền 637.996.924đ (Sáu trăm ba mươi bảy triệu chín trăm chín mươi sáu ngàn chín trăm hai mươi bốn đồng). Do công ty chúng tôi đang gặp khó khăn chưa thể thanh toán cho Công ty cổ phần quốc tế Lô-gi-stic H ngay được vì hiện nay chúng tôi đang mất khả năng thanh toán nợ, nên xin được thỏa thuận lại với bên Công ty sau.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Về thủ tục tố tụng: Quan hệ pháp luật trong vụ án được xác định là tranh chấp hợp đồng logistic, các bên đều có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp. Bị đơn có trụ sở tại phường V, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng nên Tòa án nhân dân quận Thanh Khê thụ lý giải quyết là đúng quy định tại khoản 1 Điều 30, điểm b Khoản 1 Điều 35 và điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự.

[2] Tòa án đã triệu tập hợp lệ Công ty cổ phần thủy sản V tham gia phiên tòa đến lần thứ hai nhưng Công ty cổ phần thủy sản V vẫn vắng mặt không vì sự kiện bất khả kháng theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 227 Bộ luật tố tụng dân sự nên Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt Công ty cổ phần thủy sản V.

[3] Về nội dung: Theo các Hợp đồng dịch vụ vận chuyển ký kết các ngày 14/9/2016, 01/03/2018, giữa Công ty cổ phần quốc tế Lô-gi-stíc H với Công ty cổ phần thủy sản V thì Công ty cổ phần quốc tế Lô-gi-stíc H có nghĩa vụ thực hiện dịch vụ tiếp nhận và vận chuyển những lô hàng xuất khẩu của Công ty cổ phần thủy sản V từ Việt Nam đến các nước khác. Mặt hàng là thủy sản. Theo đó, Công ty cổ phần quốc tế Lô-gi-stíc H đã nhiều lần vận chuyển hàng cho Công ty cổ phần thủy sản V. Đến ngày 02/01/2019, Công ty cổ phần thủy sản V còn nợ Công ty cổ phần quốc tế Lô-gi-stíc H tổng số tiền phí vận chuyển là 637.996.924đ (Sáu trăm ba mươi bảy triệu chín trăm chín mươi sáu ngàn chín trăm hai mươi bốn đồng. Hai bên đã xác nhận số nợ nhưng Công ty cổ phần thủy sản V cho rằng đang gặp khó khăn chưa thể thanh toán cho Công ty cổ phần quốc tế Lôgistic H ngay được vì đang mất khả năng thanh toán nợ.

[3] Tại phiên tòa, nguyên đơn yêu cầu bị đơn phải thanh toán toàn bộ số tiền còn nợ nêu trên cho Công ty cổ phần quốc tế Lô-gi-stíc H, không yêu cầu tính lãi.

[4] Xét yêu cầu của Công ty cổ phần quốc tế Lô-gi-stíc H thì thấy: Hợp đồng dịch vụ vận chuyển ký kết các ngày 14/9/2016, 01/03/2018, giữa Công ty cổ phần quốc tế Lô-gi-stíc H với Công ty cổ phần thủy sản V là hợp đồng dịch vụ, phù hợp với nội dung, không trái pháp luật và đạo đức xã hội nên được pháp luật thừa nhận. Quá trình thực hiện Hợp đồng Công ty cổ phần thủy sản V còn nợ Công ty cổ phần quốc tế Lô-gi-stíc H tổng số tiền phí vận chuyển là 637.996.924đ (Sáu trăm ba mươi bảy triệu chín trăm chín mươi sáu ngàn chín trăm hai mươi bốn đồng.

Công ty Cổ phần quốc tế Lôgistic H yêu cầu Tòa án giải quyết buộc Công ty Cổ phần Thủy sản V phải thanh toán số tiền cước vận chuyển và phí dịch vụ xuất cá đi Hàn Quốc (từ ngày 13.3.2017 đến ngày 17.4.2019) là 637.996.924đ ( Sáu trăm ba mươi bảy triệu chín trăm chín mươi sáu ngàn chín trăm hai mươi bốn đồng), không yêu cầu tính lãi, là có căn cứ, phù hợp với quy định tại khoản 6 Điều 236 Luật Thương mại 2005. Do vậy HĐXX chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

[5] Về án phí DSST: Căn cứ vào Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ban hành ngày 30/12/2016 về việc quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, bị đơn phải chịu trên số tiền phải trả là 29.519.876 đồng (20.000.000đ + 9.519.876đ)

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

- Căn cứ các Điều 275, 280 Bộ luật dân sự 2015; Khoản 2 Điều 227 Bộ luật tố tụng dân sự; Điều 233, điểm a khoản 1 Điều 235, khoản 6 Điều 236 Luật Thương mại 2005.

- Căn cứ vào khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số: 326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện về việc "Tranh chấp hợp đồng dịch vụ" của Công ty Cổ phần quốc tế Lôgistic H đối với bị đơn Công ty Cổ phần Thủy sản V.

2. Xử: Buộc Công ty Cổ phần Thủy sản V phải trả cho Công ty Cổ phần quốc tế Lôgistic H số tiền: 637.996.924đ (Sáu trăm ba mươi bảy triệu chín trăm chín mươi sáu ngàn chín trăm hai mươi bốn đồng).

Kể từ ngày Công ty Cổ phần quốc tế Lôgistic H có đơn yêu cầu thi hành án mà Công ty Cổ phần Thủy sản V chưa thanh toán thì còn phải chịu tiền lãi theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự 2015 tương ứng với thời gian và số tiền chậm thi hành án.

3. Án phí dân sự sơ thẩm: 29.519.876 đồng (Hai mươi chín triệu năm trăm mười chín ngàn tám trăm bảy mươi sáu đồng) Công ty Cổ phần Thủy sản V phải chịu.

Hoàn trả cho Công ty Cổ phần quốc tế Lôgistic H số tiền tạm ứng án phí 14.760.000đồng (Mười bốn triệu bảy trăm sáu mươi ngàn đồng) tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng theo biên lai thu số 4781 ngày 31 tháng 5 năm 2019.

3. Án xử công khai sơ thẩm, báo cho đương sự biết có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Riêng bị đơn Công ty Cổ phần Thủy sản V vắng mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận hoặc niêm yết trích sao bản án.

Trường hợp quyết định được thi hành theo qui định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo qui định tại các điều 6,7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo qui định tại điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

943
Bản án/Nghị quyết được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Nghị quyết đang xem

Bản án 10/2019/DSST ngày 17/09/2019 về tranh chấp hợp đồng dịch vụ

Số hiệu:10/2019/DSST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Quận Thanh Khê - Đà Nẵng
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành: 17/09/2019
Là nguồn của án lệ
Bản án/Nghị quyết Sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Nghị quyết Liên quan đến cùng nội dung
Bản án/Nghị quyết Phúc thẩm
Vui lòng Đăng nhập để có thể tải về
Đăng nhập
Đăng ký


  • Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286 (6 lines)
    E-mail: info@lawnet.vn
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: (028) 7302 2286
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;