Bản án 09/2021/DS-ST ngày 27/01/2021 về tranh chấp nợ hụi

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN GÒ QUAO, TỈNH KIÊN GIANG

BẢN ÁN 09/2021/DS-ST NGÀY 27/01/2021 VỀ TRANH CHẤP NỢ HỤI

Trong ngày 27 tháng 01 năm 2021, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Gò Quao, xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 176/2020/TLST-DS, ngày 11/11/2020 về việc “Tranh chấp Nợ hụi” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 08/2021/QĐXXST-DS, ngày 14 tháng 01 năm 2021 giữa các đương sự:

- Nguyên đơn: Bà Trương Thị Đ – sinh năm 1960 (có mặt); Địa chỉ: Ấp X, xã Vĩnh HHB, huyện G, tỉnh Kiên Giang.

- Bị đơn: Bà Võ Thị Phương T – sinh năm 1980 (có mặt). Địa chỉ: Ấp Y, xã Vĩnh HHB, huyện G, tỉnh Kiên Giang.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo đơn khởi kiện ngày 25/9/2020, bản tự khai và tại phiên tòa, nguyên đơn bà Trương Thị Đ trình bày:

Bà bắt đầu tham gia chơi hụi của bà Võ Thị Phương T từ năm 2007, tất cả các dây hụi trước đều đã mãn và hốt xong. Tiếp theo, vào năm 2014, bà tiếp tục tham gia chơi 10 chân hụi trong 7 dây hụi do bà Võ Thị Phương T làm chủ, các chân hụi này đều chưa mãn, bà chưa hốt hụi, nhưng bà T tuyên bố ngưng hụi, cụ thể gồm các dây hụi sau:

- Dây hụi 2.000.000đ/tháng: Áp hụi ngày 06/4/2014 al, có 27 chân, bà chơi 01 chân, bà đã đóng 24 lần được số tiền 48.000.000đ (tính theo hụi chết).

- Dây hụi 2.000.000đ/tháng: Áp hụi ngày 06/02/2015 al, có 28 chân, bà chơi 02 chân, bà đã đóng 21 lần được số tiền 84.000.000đ (tính theo hụi chết).

- Dây hụi 3.000.000đ/tháng: Áp hụi ngày 10/6/2015 al, có 28 chân, bà chơi 01 chân, bà đã đóng 18 lần được số tiền 54.000.000đ (tính theo hụi chết).

- Dây hụi 3.000.000đ/tháng: Áp hụi ngày 15/3/2015 al, có 29 chân, bà chơi 01 chân, bà đã đóng 20 lần được số tiền 60.000.000đ (tính theo hụi chết).

- Dây hụi 2.000.000đ/tháng: Áp hụi ngày 20/10/2015 al, có 26 chân, bà chơi 02 chân, bà đã đóng 16 lần được số tiền 64.000.000đ (tính theo hụi chết).

- Dây hụi 2.000.000đ/tháng: Áp hụi ngày 06/02/2015 al, có 28 chân, bà chơi 02 chân, bà đã đóng 13 lần được số tiền 52.000.000đ (tính theo hụi chết).

- Dây hụi 4.000.000đ/tháng: Áp hụi ngày 25/3/2016 al, có 20 chân, bà chơi 01 chân, bà đã đóng 8 lần được số tiền 32.000.000đ (tính theo hụi chết).

Tổng cộng số tiền kê theo 10 chân hụi trên là 394.000.000đ, nhưng sau khi tuyên bố bể hụi phía bà T có trả cho bà nhiều lần được tổng cộng số tiền là 20.600.000đ thì ngưng không trả nửa, còn lại 373.400.000đ. Đối với số tiền nợ hụi trên bà đã nhiều lần đến yêu cầu bà T trả nợ nhưng bà T chỉ hứa hẹn nhưng không thực hiện.

Tại phiên tòa, bà Trương Thị Đ yêu cầu Tòa án giải quyết buộc bà Võ Thị Phương T phải trả cho bà số tiền hụi còn lại tổng cộng là 373.400.000đ (Ba trăm bảy mươi ba triệu, bốn trăm nghìn đồng), ngoài ra không yêu cầu gì thêm.

Đối với yêu cầu khởi kiện nêu trên của nguyên đơn, tại Bản tự khai ngày 09/12/2020 và tại phiên tòa bị đơn bà Võ Thị Phương T trình bày:

Bà T thừa nhận: Bà Đ có tham gia chơi hụi do bà làm chủ. Các chân hụi, dây hụi và số lần đóng hụi như bà Đ kê ra là đúng. Bà cũng thừa nhận số tiền hụi khi ngưng bà có viết biên nhận còn nợ bà Đ là 394.000.00đ nhưng bà cho rằng hụi đó là có lãi và bà đã trả cho bà Đàng được 20.600.000đ. Nhưng nay bà cho rằng hiện nay hụi bể, bà nợ nhiều người nên không có khả năng trả nợ một lần theo yêu cầu của bà Đ nên xin bà Đ giảm số tiền trên và tính trên hụi vốn còn lại là 247.700.000đ, trừ đi số tiền đã trả là 20.600.000đ, còn lại 227.100.000đ. Nếu bà Đ không đồng ý tính trên hụi vốn thì bà cũng đồng ý trả cho bà Đ số tiền nợ hụi còn lại theo yêu cầu của bà Đ là 373.400.000đ nhưng bà xin được trả dần mỗi tháng là 500.000đ cho đến khi hết số nợ.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Về thủ tục tố tụng và quan hệ pháp luật tranh chấp: Cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm nên bà Trương Thị Đ khởi kiện bà Võ Thị Phương T về việc “Tranh chấp nợ hụi” được Tòa án thụ lý, giải quyết là đúng thẩm quyền được quy định tại khoản 3 Điều 26 và Điều 35 của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015.

[2] Về nội dung: Thời gian vào năm 2014, giữa bà Trương Thị Đ và bà Võ Thị Phương T có thỏa thuận góp hụi với nhau, bà T làm chủ hụi, bà Đ là thành viên trong các dây hụi sau: Dây hụi 2.000.000đ/tháng, hụi áp ngày 06/4/2014 al; Dây hụi 2.000.000đ/tháng, hụi áp ngày 06/02/2015 al; Dây hụi 3.000.000đ/tháng, hụi áp ngày 10/6/2015 al; Dây hụi 3.000.000đ/tháng, hụi áp ngày 15/3/2015 al; Dây hụi 2.000.000đ/tháng, hụi áp ngày 20/10/2015 al; Dây hụi 2.000.000đ/tháng, hụi áp ngày 06/02/2015 al; Dây hụi 4.000.000đ/ tháng, hụi áp ngày 25/3/2016 al. Tất cả 10 chân hụi nêu trên bà Đ đều chưa hốt (đều là hụi sống), quá trình chơi hụi, bà Đ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ góp hụi của 10 chân hụi trên cho đến khi bà T ngưng xổ hụi. Tuy nhiên, từ khi ngưng xổ hụi đến nay, bà T vẫn chưa giao tiền hụi đầy đủ cho bà Đ nên bà Đ khởi kiện đòi lại số tiền nợ hụi 373.400.000đ. Xét về nội dung và hình thức hợp đồng góp hụi như trên giữa các bên là hoàn toàn tự nguyện và phù hợp theo Điều 471 Bộ luật Dân sự 2015 nên phát sinh hiệu lực thi hành.

[3] Xét yêu cầu của bà Đ buộc bà T phải trả số tiền nợ hụi là 373.400.000đ. Quá trình giải quyết vụ án, bà Đ và bà T đều thống nhất xác định số tiền nợ hụi bà T còn nợ bà Đ tổng cộng là 373.400.000đ, bà Đ yêu cầu bà T trả đủ một lần, vì số nợ rất nhiều và bà lớn tuổi nên không thể nào đồng ý cho bà T trả dần được. Còn bà T trình bày hoàn cảnh khó khăn, hiện nợ nhiều người nên xin được trả dần cho bà Đ mỗi tháng 500.000đ (Năm trăm nghìn đồng) trả cho đến khi nào dứt nợ thì thôi. HĐXX thấy rằng, bà T không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ giao tiền hụi theo đúng cam kết là đã vi phạm nghĩa vụ theo quy định tại Điều 18 Nghị định 19/2009/NĐ-CP, ngày 19/02/2019 của Chính phủ về họ, hụi, biêu, phường và yêu cầu xin được trả nợ dần của bà cũng không được bà Đ đồng ý cho nên cần chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Đ và buộc bà T có trách nhiệm thanh toán số nợ hụi này cho bà Đ là phù hợp.

[4] Về án phí: Bà Võ Thị Phương T phải chịu án phí dân sự có giá ngạch là 18.670.000đ (373.400.000đ x 5%) do bà có lỗi trong vụ kiện này.

Bà Trương Thị Đ được nhận lại số tiền đã nộp tạm ứng án phí là 9.850.000đ (Chín triệu, tám trăm năm mươi nghìn đồng) theo biên lai thu số 0009547 ngày 11/11/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Quao.

 Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

 Căn cứ vào Điều 471 và Điều 688 Bộ luật Dân sự 2015; Điều 18, Điều 23 Nghị định 19/2009/NĐ-CP, ngày 19/02/2019 của Chính phủ về họ, hụi, biêu, phường; khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 14 về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án:

Tuyên xử:

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Trương Thị Đ.

Buộc bà Võ Thị Phương T có nghĩa vụ trả cho bà Trương Thị Đ số tiền nợ hụi còn lại tổng cộng là 373.400.000đ (Ba trăm bảy mươi ba triệu, bốn trăm nghìn đồng).

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của bà Đ cho đến khi thi hành xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng bà Thảo còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự 2015.

2. Về án phí dân sự sơ thẩm: Bà Bà Võ Thị Phương T phải chịu án phí dân sự có giá ngạch là 18.670.000đ (Mười tám triệu, sáu trăm bảy mươi nghìn đồng).

Bà Trương Thị Đ được nhận lại số tiền đã nộp tạm ứng án phí là 9.850.000đ (Chín triệu, tám trăm năm mươi nghìn đồng) theo biên lai thu số 0009547 ngày 11/11/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Quao.

3. Đương sự có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, ngày 27/01/2021.

Trường hợp bản án quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 9 Luật thi hành án dân sự và các Điều 7, 7a, 7b Luật Thi hành án dân sự sửa đổi bổ sung năm 2014, thời hiệu thi hành án được thực hiện theo Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

410
Bản án/Nghị quyết được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Nghị quyết đang xem

Bản án 09/2021/DS-ST ngày 27/01/2021 về tranh chấp nợ hụi

Số hiệu:09/2021/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Gò Quao - Kiên Giang
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành: 27/01/2021
Là nguồn của án lệ
Bản án/Nghị quyết Sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Nghị quyết Liên quan đến cùng nội dung
Bản án/Nghị quyết Phúc thẩm
Vui lòng Đăng nhập để có thể tải về
Đăng nhập
Đăng ký  • Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286 (6 lines)
    E-mail: info@lawnet.vn
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: (028) 7302 2286
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;