10332

Công văn số 997/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) 0% đối với hàng hóa xuất khẩu

10332
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 997/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) 0% đối với hàng hóa xuất khẩu

Số hiệu: 997/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 20/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 997/TCT-ĐTNN
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 20/03/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 997/TCT-ĐTNN
V/v: Hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:  Công ty quốc tế PAN PACIFIC 

 

Trả lời công văn không số ngày 26/12/2005 của Công ty Quốc tế Việt Pan Pacific về việc áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) 0% đối với hàng hóa xuất khẩu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu được khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT đầu vào phải có đủ Điều kiện và các thủ tục quy định tại Tiết d, Điểm 1, Mục III, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT.

Theo quy định nêu trên, hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu của Công ty Quốc tế Việt Pan Pacific phải có Tờ khai Hải quan có xác nhận thực xuất của cơ quan Hải quan. Theo báo cáo của Công ty thì các Tờ khai Hải quan số 42 XK/SXXK/BN ngày 13/4/2004, số 97 XK/SXXK/BN ngày 11/6/2004 và số 108 XK/SXXK/BN ngày 25/6/2004 đăng ký làm thủ tục hải quan tại Chi cục hải quan Bắc Ninh bị thất lạc, vì vậy nếu trường hợp Công ty xuất trình được các tài liệu chứng minh hàng hóa thuộc các Tờ khai này đã thực tế xuất khẩu, cụ thể như: xác nhận của Hải quan Bắc Ninh về hàng hóa đã thực tế xuất khẩu; Biên bản bàn giao hàng hóa xuất khẩu chuyển cửa khẩu, Bảng kê tổng hợp hàng hóa chuyển cửa khẩu có xác nhận của Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất; vận đơn (B/L), sơ đồ xếp hàng xuống tàu của hãng vận tải, hợp đồng mua bán ngoại thương, các chứng từ thanh toán phù hợp với hàng hóa đã thực tế xuất khẩu thì được chấp thuận cho áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% đối với hàng hóa xuất khẩu thuộc các Tờ khai hải quan nêu trên. Công ty phải cam kết và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các tài liệu xuất trình.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Quốc tế Việt Pan Pacific biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Bắc Giang;
- Lưu: VT, ĐTNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản