9199

Công văn số 991/TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc thực hiện chế độ chi tiêu về hội nghị, công tác phí, điện thoại

9199
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 991/TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc thực hiện chế độ chi tiêu về hội nghị, công tác phí, điện thoại

Số hiệu: 991/TLĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Người ký: Cù Thị Hậu
Ngày ban hành: 10/08/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 991/TLĐ
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam
Người ký: Cù Thị Hậu
Ngày ban hành: 10/08/1998
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 991/TLĐ
V/v: Thực hiện chế độ chi tiêu về hội nghị, công tác phí, điện thoại

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 1998

 

Kính gửi:

 - Các LĐLĐ tỉnh, thành phố
 - Các công đoàn ngành nghề toàn quốc
 - Các đơn vị trực thuộc TLĐ

 

Để thực hiện pháp lệnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Bộ Tài chính đã quy định chế độ chi tiêu hội nghị (Thông tư số 93/1998/TT-BTC ngày 30/6/1998), chế độ công tác phí (Thông tư số 94/1998/TT-BTC ngày 14/7/1998). Tổng liên đoàn LĐVN sao gửi các văn bản đó và hướng dẫn một số điểm có tính nguyên tắc để thống nhất thực hiện trong hệ thống công đoàn:

1- Các cấp công đoàn phải nghiêm túc thực hiện những quy định của Nhà nước về chế độ chi hội nghị, chi công tác phí và chế độ trang bị, quản lý, sử dụng điện thoại, Fax trong các thông tư nêu trên, không được tự đặt ra những quy định trái với các thông tư đó. Tuy nhiên, có một số trường hợp phải có quy chế cụ thể như: đối tượng và mức chi khoán tháng tiền công tác phí, đối tượng được đi công tác bằng máy bay, đối tượng được trang bị điện thoại, Fax… sao cho đúng với quy định của Nhà nước và phù hợp với hướng dẫn của chính quyền địa phương, Bộ ngành.

2- Để phù hợp với phân cấp quản lý ngân sách công đoàn, Tổng liên đoàn LĐVN phân định trách nhiệm giữa các cấp, các đơn vị công đoàn trong việc chi tiêu một số khoản về hội nghị và công tác phí như sau:

Cơ quan, đơn vị cử người đi công tác, phải thanh toán tiền tàu xe, phụ cấp công tác phí, tiền thuê chỗ ngủ cho người đi công tác theo quy định tại Thông tư 94/1998/TT-BTC ngày 30/6/1998.

Cơ quan, đơn vị triệu tập hội nghị, tập huấn, hội thảo phải chi về tiền ăn, ngủ cho đại biểu theo chế độ quy định tại Thông tư 93/1998/TT-BTC ngày 30/6/1998.

3- Các cấp, các cơ quan, đơn vị công đoàn phải rà soát lại các quy chế về chi tiêu hội nghị, công tác phí, sử dụng điện thoại, nếu trái với quy định của Nhà nước trong các thông tư nêu trên thì phải huỷ bỏ ngay./.

 

TM/ ĐOÀN CHỦ TỊCH
TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐVN
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 
Cù Thị Hậu

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản